Tłumaczenie Francuski-Niemiecki dla "tir��"

"tir��" Tłumaczenie Niemiecki

Czy chodziło Ci o tiré, tri, tif czy ter?
tir
[tiʀ]masculin | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Schießenneutre | Neutrum n
  tir
  tir
 • Schussmasculin | Maskulinum m
  tir
  tir
 • aussi | aucha. Feuerneutre | Neutrum n
  tir terme militaire | Militär, militärischMIL
  tir terme militaire | Militär, militärischMIL
 • Beschussmasculin | Maskulinum m
  tir
  tir
Przykłady
 • Schussmasculin | Maskulinum m
  tir FOOTBALL,et cetera | etc., und so weiter etc
  tir FOOTBALL,et cetera | etc., und so weiter etc
 • Anspielenneutre | Neutrum n der Kugel des Mitspielers(, um sie wegzustoßen)
  tir BOULES
  tir BOULES
Przykłady
Przykłady
 • tir (forain)
  Schießbudeféminin | Femininum f
  tir (forain)

Przykłady
 • tirer l’aiguille par plaisanterie | humorvoll, scherzhaftplais
  tirer l’aiguille par plaisanterie | humorvoll, scherzhaftplais
 • tirer les cartes
  die Karten legen
  tirer les cartes
 • se faire tirer les cartes
  sich (datif | Dativdat) die Karten legen lassen
  se faire tirer les cartes
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • ziehen (aus)
  tirer de (au sens) figuré | figurativ, in übertragenem Sinnfig
  tirer de (au sens) figuré | figurativ, in übertragenem Sinnfig
 • her-, ableiten (von)
  tirer
  tirer
 • herausholen (aus)
  tirer argent, bénéfice, renseignements
  tirer argent, bénéfice, renseignements
 • gewinnen (aus)
  tirer chimie | ChemieCHIM produit
  tirer chimie | ChemieCHIM produit
Przykłady
 • (ab)schießen
  tirer balle, flèche
  tirer balle, flèche
 • abgeben
  tirer coup de feu
  tirer coup de feu
 • abfeuern
  tirer
  tirer
 • abbrennen
  tirer feu d’artifice
  tirer feu d’artifice
Przykłady
 • ziehen
  tirer ligne, trait
  tirer ligne, trait
Przykłady
 • ausstellen
  tirer chèque
  tirer chèque
 • ziehen
  tirer lettre de change
  tirer lettre de change
Przykłady
Przykłady
 • durch-, aushalten
  tirer laps de temps familier | umgangssprachlichfam (au sens) figuré | figurativ, in übertragenem Sinnfig
  tirer laps de temps familier | umgangssprachlichfam (au sens) figuré | figurativ, in übertragenem Sinnfig
 • absitzen
  tirer prison familier | umgangssprachlichfam
  tirer prison familier | umgangssprachlichfam
Przykłady
 • avoir encore un an à tirer terme militaire | Militär, militärischMIL PRISON familier | umgangssprachlichfam
  noch ein Jahr abzureißen haben
  avoir encore un an à tirer terme militaire | Militär, militärischMIL PRISON familier | umgangssprachlichfam
 • avoir encore un an à tirer PRISON
  aussi | aucha. noch ein Jahr abzusitzen haben
  avoir encore un an à tirer PRISON
 • avoir encore un an à tirer ÉCOLE
  es noch ein Jahr (in der Schule) aushalten müssen
  avoir encore un an à tirer ÉCOLE
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
tirer
[tiʀe]verbe transitif indirect | Verb mit Präpositionalobjekt v/t indir

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
Przykłady
 • tirer sur le bleu couleur
  ins Blaue (hinüber)spielen
  tirer sur le bleu couleur
tirer
[tiʀe]verbe intransitif | intransitives Verb v/i

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • ziehen
  tirer aussi | aucha. poêle, cheminée
  tirer aussi | aucha. poêle, cheminée
 • spannen
  tirer peau
  tirer peau
Przykłady
Przykłady
 • tirer à l’arc
  mit Pfeil und Bogen schießen
  tirer à l’arc
 • tirer à balles
  scharf schießen
  tirer à balles
 • tirer à blanc
  mit Platzpatronen, Übungsmunition schießen
  tirer à blanc
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • die Kugel des Mitspielers anspielen, um sie wegzustoßen
  tirer PÉTANQUE
  tirer PÉTANQUE
Przykłady
 • bon à tirer typographie, imprimerie | Buchdruck/TypographieTYPO
  imprimatur
  bon à tirer typographie, imprimerie | Buchdruck/TypographieTYPO
 • bonsmasculin pluriel | Maskulinum Plural mpl à tirersubstantivement | als Substantiv gebraucht subst
  druckreife Korrekturbogenmasculin pluriel | Maskulinum Plural mpl
  bonsmasculin pluriel | Maskulinum Plural mpl à tirersubstantivement | als Substantiv gebraucht subst
 • tirer à cent mille exemplaires journal
  tirer à cent mille exemplaires journal
Przykłady
 • tirer six mètres (d’eau) marine, navigation, langage des marins | Nautik/SchifffahrtMAR bateau
  einen Tiefgang von sechs Metern haben
  tirer six mètres (d’eau) marine, navigation, langage des marins | Nautik/SchifffahrtMAR bateau
tirer
[tiʀe]verbe pronominal | (französisches) reflexives Verb v/pr

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • se tirer d’affaire , du pétrin familier | umgangssprachlichfam
  sich aus der Affäre
  se tirer d’affaire , du pétrin familier | umgangssprachlichfam
 • se tirer d’affaire familier | umgangssprachlichfam
  aus der Klemme ziehen
  se tirer d’affaire familier | umgangssprachlichfam
 • s’en tirer d’un accident, d’une condamnation
  s’en tirer d’un accident, d’une condamnation
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
Przykłady
 • ça se tire (≈ se terminer) familier | umgangssprachlichfam
  es geht allmählich dem Ende zu
  ça se tire (≈ se terminer) familier | umgangssprachlichfam
Przykłady
 • se tirer (≈ s’en aller) familier | umgangssprachlichfam
  se tirer (≈ s’en aller) familier | umgangssprachlichfam
 • se tirer familier | umgangssprachlichfam
  sich verziehen
  se tirer familier | umgangssprachlichfam
 • tire-toi! familier | umgangssprachlichfam
  hau ab!
  tire-toi! familier | umgangssprachlichfam
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
Przykłady
rasant
[ʀɑzɑ̃]adjectif (qualificatif) | Adjektiv adj <-ante [-ɑ̃t]> familier | umgangssprachlichfam

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • flach einfallend
  rasant lumière
  rasant lumière
Przykłady
 • feu, tir rasant terme militaire | Militär, militärischMIL
  Flachfeuerneutre | Neutrum n
  feu, tir rasant terme militaire | Militär, militärischMIL
 • feu, tir rasant terme technique, scientifique | Fachausdruck, wissenschaftlicht/t
  rasantes Feuer
  feu, tir rasant terme technique, scientifique | Fachausdruck, wissenschaftlicht/t
visé
[vize]masculin | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Zielenneutre | Neutrum n
  visé
  visé
Przykłady
bourbier
[buʀbje]masculin | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Schlammlochneutre | Neutrum n
  bourbier
  bourbier
 • üble Lage
  bourbier (au sens) figuré | figurativ, in übertragenem Sinnfig
  bourbier (au sens) figuré | figurativ, in übertragenem Sinnfig
 • Klemmeféminin | Femininum f
  bourbier familier | umgangssprachlichfam
  bourbier familier | umgangssprachlichfam
Przykłady
 • se tirer du bourbier
  sich aus einer schwierigenet cetera | etc., und so weiter etc Lage befreien
  se tirer du bourbier
 • se tirer du bourbier familier | umgangssprachlichfam
  sich aus der Klemme ziehen
  se tirer du bourbier familier | umgangssprachlichfam
arbalète
[aʀbalɛt]féminin | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Armbrustféminin | Femininum f
  arbalète
  arbalète
Przykłady
polygone
[pɔligon, -gɔn]masculin | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Vieleckneutre | Neutrum n
  polygone
  polygone
 • Polygonneutre | Neutrum n
  polygone
  polygone
Przykłady
 • polygone de tir terme militaire | Militär, militärischMIL
  Artillerieschießplatzmasculin | Maskulinum m
  polygone de tir terme militaire | Militär, militärischMIL
philosophie
[filɔzɔfi]féminin | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Philosophieféminin | Femininum f
  philosophie
  philosophie
 • Philosophie(unterricht)féminin avec terminaison masculine entre parenthèses | Femininum mit Maskulinendung in Klammern f(m)
  philosophie LYCÉE matière
  philosophie LYCÉE matière
 • Abschlussklasseféminin | Femininum f (des sprachlichen Zweiges)
  philosophie LYCÉE classe terminale
  philosophie LYCÉE classe terminale
 • (Lebens)Philosophieféminin | Femininum f
  philosophie individuelle
  philosophie individuelle
 • Lebenseinstellungféminin | Femininum f
  philosophie
  philosophie
Przykłady
 • (philosophische) Gelassenheit
  philosophie (≈ sagesse)
  philosophie (≈ sagesse)
 • Gleichmutmasculin | Maskulinum m
  philosophie
  philosophie
taffe
[taf]féminin | Femininum f familier | umgangssprachlichfam

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Zugmasculin | Maskulinum m
  taffe (≈ bouffée de cigarette)
  taffe (≈ bouffée de cigarette)
Przykłady
 • tirer une taffe familier | umgangssprachlichfam
  (mal) ziehen
  tirer une taffe familier | umgangssprachlichfam
abattement
[abatmɑ̃]masculin | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Abschlagmasculin | Maskulinum m
  abattement finances | Finanzen und BankwesenFIN
  abattement finances | Finanzen und BankwesenFIN
 • Ermäßigungféminin | Femininum f
  abattement
  abattement
Przykłady
 • abattement à la base impôt sur le revenu
  (Steuer)Freibetragmasculin | Maskulinum m
  abattement à la base impôt sur le revenu
 • Mattigkeitféminin | Femininum f
  abattement (≈ fatigue)
  abattement (≈ fatigue)
 • Kraftlosigkeitféminin | Femininum f
  abattement
  abattement
 • Niedergeschlagenheitféminin | Femininum f
  abattement moral
  abattement moral
Przykłady
 • tirerquelqu’un | jemand qn de son abattement
  jemanden aufrichten
  tirerquelqu’un | jemand qn de son abattement