6 słowniki

Langenscheidt: Znakomite możliwości zamiast dużego zamieszania

Gustav Langenscheidt (1832-1895), założyciel słynnego wydawnictwa językowego Langenscheidt, już jako młody chłopak podczas swoich podróży po Europie zauważył, jak ważna jest znajomość języków dla skutecznej komunikacji.

Od ponad stu sześćdziesięciu lat Langenscheidt służy różnorodnymi produktami osobom uczącym się języków obcych, zawodowo zajmującym się językami i miłośnikom języków. W wielu dziedzinach produkty wydawnictwa były wysoce innowacyjne i przełomowe. Już na początku XX w. (od 1905 r.) wydawnictwo opracowało płyty gramofonowe do nauki języków obcych, w latach 80. ubiegłego wieku pojawił się pierwszy kalkulator kieszonkowy z funkcją słownika w czterech językach. Potem przyszedł czas na kolejne produkty elektroniczne: urządzenia przenośne typu handheld, płyty CD, e-booki, aplikacje i oferty internetowe.

W nieustannie rozwijającym się świecie również język podlega bieżącym zmianom. Pojawiają się nowe słowa, znaczenia słów już istniejących ulegają przesunięciu, kształtują się nowe zwroty językowe. Zmieniające się użycie języka sprawia, że rzetelnie opracowane i aktualne słowniki pełnią ważniejszą rolę niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie w zglobalizowanym świecie istnieje coraz silniejszy wymóg, aby nie tylko rozumieć język obcy, lecz także umieć się nim aktywnie posługiwać.

Bezpłatne słowniki internetowe Langenscheidt oferują szeroki zasób aktualnego słownictwa w 6 kombinacjach językowych i w oparciu o wiele sprawdzonych tłumaczeń, a także na podstawie wielu innych informacji pomagają w poznawaniu i zrozumieniu specyfiki danego języka obcego.

Bezpłatne słowniki internetowe Langenscheidt

Słowniki Langenscheidt, czy to internetowe, czy to w wersji drukowanej, oferują bogatą paletę możliwości. Oprócz najważniejszych tłumaczeń danego hasła zawierają one również liczne zwroty i przykłady, ponadto informacje dotyczące gramatyki i wymowy lub też płaszczyzny językowej bądź specyfiki regionalnej. Aby posługiwać się językiem obcym w sposób pewny i świadomy, niezbędne jest opanowanie niuansów znaczeniowych poszczególnych słów lub zwrotów, w których słowa te występują. Dla hasła „paint” podany jest cały szereg przykładowych zdań, w tym zwroty idiomatyczne, które łatwo mogą zostać niewłaściwie zrozumiane, ponieważ mają znaczenie przenośne, np. 'to paint the town red' - 'zaszaleć, zabawić się na całego'. (patrz https://pl.langenscheidt.com/angielski-niemiecki/paint).

Zawartość słowników internetowych Langenscheidt

Internetowe słowniki Langenscheidt oferują taką samą zawartość o takiej samej jakości co ich wersje drukowane. W wersji elektronicznej dostępny jest jednak szereg dodatkowych udogodnień, takich jak:

  • hasła w wersji dźwiękowej do odsłuchania
  • więcej przykładowych zdań niż w wersji drukowanej
  • linki do synonimów i wyrażeń podobnych
  • skróty, np. określające dziedziny, są rozwijane po naciśnięciu na nie palcem albo najechaniu i kliknięciu kursorem myszki

Ponadto słowniki internetowe Langenscheidt są regularnie aktualizowane i w każdej chwili można z nich skorzystać online.

Podczas wyszukiwania w słownikach elektronicznych szczególnie pomocne są następujące elementy:

Hasło

Słowniki składają się z tak zwanych pozycji i artykułów grupujących się wokół danego hasła. Hasło z reguły podane jest w jego formie podstawowej, np. w przypadku niemieckiego rzeczownika jest on przedstawiony w mianowniku liczby pojedynczej lub w przypadku czasownika – w bezokoliczniku. Oprócz tłumaczenia hasła pozycja zawsze zawiera również szereg innych ważnych informacji: płaszczyznę językową, wskazówki odnośnie wymowy i gramatyki, przykłady zastosowań lub zwroty idiomatyczne.

Transkrypcja fonetyczna

W wielu słownikach internetowych za hasłem, w nawiasie kwadratowym, zapisana jest jego wymowa w postaci transkrypcji fonetycznej w standardzie IPA. Transkrypcja fonetyczna jest dla użytkowników słownika pierwszym elementem orientacyjnym pomagającym w poznaniu prawidłowej wymowy hasła.

Informacje gramatyczne

Wskazówki gramatyczne przy hasłach są podane w formie skróconej, przeważnie jest to informacja, jaka to część mowy.

W przypadku języków, w których występuje rodzaj gramatyczny (niemiecki, francuski, włoski, hiszpański itd.) przy rzeczowniku podany jest rodzaj M, F, N (maskulin – męski, feminin – żeński, neutrum – nijaki) bądź adnotacja PL, jeśli dane słowo używane jest tylko w liczbie mnogiej.

Przy czasownikach podaje się, czy są one przechodnie, tzn. takie, które mogą posiadać dopełnienie bliższe, nieprzechodnie lub zwrotne.

Informacje o fleksji

Kolejne informacje gramatyczne dotyczą fleksji. W słownikach internetowych są one podane zwykle w nawiasach ostrokątnych < >.

Fleksja jest pojęciem nadrzędnym dla deklinacji (odmiany rzeczowników i przymiotników) i koniugacji (odmiany czasowników). Np. w języku niemieckim rzeczowniki mają różne formy wyrazowe w zależności od liczby (pojedynczej albo mnogiej) lub przypadku (mianownika, dopełniacza, celownika, biernika). Niemieckie czasowniki są odmieniane przez osoby (ja, ty, on/ona/ono), liczby, czasy i tryby (oznajmujący, przypuszczający, warunkowy, rozkazujący). Przy czasownikach podane są ich najważniejsze formy, np. formy nieregularne. Przy niemieckich rzeczownikach podana jest z reguły forma w dopełniaczu liczby pojedynczej i mianowniku liczby mnogiej.

W zależności od języka występują najróżniejsze odmiany i informacje o fleksji.

Informacje objaśniające

(wskazania, dziedziny i płaszczyzny językowe)

Aby z kilku tłumaczeń można było wybrać takie, które będzie pasowało do poszukiwanego kontekstu, słowniki internetowe oferują liczne wskazówki w bardzo zwięzłej formie:

  • dziedziny, w których występuje dane słowo lub określone znaczenie, przykładowo ARCHIT = architektura, BIOL = biologia, POL = polityka, TECH = technika, INTERNET itd.
  • pojęcia nadrzędne, synonimy (wyrazy o takim samym znaczeniu) lub peryfrazy stanowiące równoważniki znaczeniowe, jak na przykład niemiecki wyraz „Anhänger”: „przy ciężarówce” (przyczepa) bądź „jako element biżuterii” (wisiorek) bądź „na bagażu” (przywieszka).
  • informacja, czy wyraz użyty jest w znaczeniu konkretnym czy przenośnym: przy znaczeniach przenośnych podany jest skrót fig = niem. figürlich (w przenośni), ang.: figurative
  • typowe rzeczowniki, które mogą być używane w połączeniu z czasownikami jako dopełnienia lub podmioty lub łączone z przymiotnikami, np. w przypadku niemieckiego słowa „latać/lecieć”: „samolot” bądź „ptak” bądź „osoby” bądź „towary” bądź „piłka” bądź „strzała”
  • Informacje na temat stylu lub użycia regionalnego, na przykład czy dany wyraz / zwrot należy do języka literackiego czy potocznego, albo czy dany wyraz / zwrot jest używany w np. w austriackiej czy szwajcarskiej odmianie języka niemieckiego, w angielskim brytyjskim czy amerykańskim, hiszpańskim bądź portugalskim latynoamerykańskim, francuskim kanadyjskim itd.

Przykładowe zdania i zwroty

Pomocne są także liczne przykładowe zdania i zwroty, które pokazują, jak dany wyraz jest używany w kontekście (związku zdaniowym). Często w połączeniu z innymi wyrazami powstają zupełnie nowe, samodzielne znaczenia, które najlepiej można przedstawiać na podstawie przykładów z odpowiednim tłumaczeniem.

Dobre wyposażenie w produkty ze sklepu internetowego Langenscheidt i App Store

W sklepie internetowym pod adresem www.langenscheidt.com można znaleźć pełną ofertę wydawnictwa Langenscheidt: wszystko, co ma związek z językiem – zarówno słowniki drukowane, kursy językowe, a także programy do tłumaczenia i nauki słówek.

Słowniki drukowane (np. języka hiszpańskiego można znaleźć tutaj: www.langenscheidt.com/shop/spanisch/selbstlernen-woerterbuch) nadal cieszą się dużą popularnością i wzbogacają wiele bibliotek na całym świecie. Są one praktyczne, ponieważ są dostępne w wielu różnych rozmiarach, a pożądane słówko lub zwrot można wyszukać również bez dostępu do Internetu. W regionach bez dostępu do szybkiego Internetu jest to nieocenione.

Jako dodatek do produktów drukowanych Langenscheidt oferuje wiele aplikacji na systemy iOS i Android do obsługi słowników, kurów językowych, programów do nauki słówek i wiele innych:

Odwiedź nas na: