Słownik bułgarsko-niemiecki

Bałkański kraj o wielu obliczach

Bułgaria, państwo członkowskie Unii Europejskiej i NATO ze stolicą w Sofii graniczy bezpośrednio z Rumunia, Serbią, Macedonią, Grecją i Turcją. Morze Czarne tworzy naturalną granicę na wschodzie. Dunaj płynie wzdłuż granicy z Rumunią tworząc tym samym 470 km granicy dzielącej oba kraje.

Rodzina języków bez pokrewieństwa

Bułgarski należy do tzw. ligi języków bałkańskich, do której przyporządkowane są języki, które nie są ze sobą spokrewnione, jednak posiadają pewne wspólne cechy strukturalne. Do tych języków należą: albański, macedoński, dialekt torlacki Serbów, nowogrecki oraz języki wschodnioromańskie.

Wyszukiwanie w słowniku internetowym przy biurku, w pracy lub w czasie podróży na urządzeniu mobilnym

Na ekranie komputera lub mobilnie na smartfonie lub tablecie – dzięki bezpłatnemu słownikowi internetowemu można przetłumaczyć żądane wyrażenie w obydwu kierunkach językowych. Nadaje się on doskonale zarówno dla profesjonalnych użytkowników: tłumaczy ustnych i pisemnych czy językoznawców, jak i dla uczniów i studentów. Słownictwo zostało przygotowane i sprawdzone przez wiodące wydawnictwo słownikowe – Langenscheidt – dlatego można na nim całkowicie polegać. Nic więc nie stoi już na przeszkodzie nauki języka i poszerzaniu słownictwa.

Odwiedź nas na: