Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "schließlich"

"schließlich" Tłumaczenie Angielski

schließlich
Adverb | adverb adv

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • finally
  schließlich am Schluss
  eventually
  schließlich am Schluss
  schließlich am Schluss
Przykłady
 • in the long run
  schließlich auf die Dauer
  schließlich auf die Dauer
Przykłady
 • in the end, ultimately, at (long) last
  schließlich zu guter Letzt
  schließlich zu guter Letzt
Przykłady
 • all things considered
  schließlich wenn man es recht bedenkt
  after all
  schließlich wenn man es recht bedenkt
  schließlich wenn man es recht bedenkt
Przykłady
schließlich unterblieb das Ganze doch
schließlich unterblieb das Ganze doch
er mochte sich drehen und winden (wie er wollte), er musste es schließlich doch zugeben
no matter how he tried to squirm (oder | orod worm) his way out of it, he had to admit it in the end
er mochte sich drehen und winden (wie er wollte), er musste es schließlich doch zugeben
schließlich kam er zu seinem Erbe
he finally came into his inheritance
schließlich kam er zu seinem Erbe
sie hatten ihn schließlich dazu verführt
after all, it was they who enticed him into doing (oder | orod to do) it
sie hatten ihn schließlich dazu verführt
aber schließlich
but after all
aber schließlich
ich lese jeden Tag die Zeitung, schließlich will man ja am Ball sein
I read the newspaper every day, it is important to keep in touch, after all
ich lese jeden Tag die Zeitung, schließlich will man ja am Ball sein
ich bin schließlich nicht aus (oder | orod von) Holz
I am not made of stone
ich bin schließlich nicht aus (oder | orod von) Holz
schließlich wurde mir diese Sache zu dumm
in the end the whole thing began to bore me (oder | orod I lost patience)
schließlich wurde mir diese Sache zu dumm
schließlich drang er doch damit durch
in the end he won through
schließlich drang er doch damit durch
schließlich und endlich
after all
schließlich und endlich
schließlich ist es nicht mein Fehler, dass …
after all it is not my fault that …
schließlich ist es nicht mein Fehler, dass …
schließlich kehrte sich noch alles zum Besten
everything turned out for the best in the end, everything came (out) right in the end
schließlich kehrte sich noch alles zum Besten
er hat sich schließlich durchgesetzt
he finally succeeded
er hat sich schließlich durchgesetzt
er wird sie schließlich doch heiraten
he is going to marry her after all
er wird sie schließlich doch heiraten
schließlich ging ihm der Hut hoch
finally he blew his top
schließlich ging ihm der Hut hoch
nach mehrfachem Berufswechsel landete er schließlich bei der Armee
after changing his occupation several times he finally ended up in the armed forces
nach mehrfachem Berufswechsel landete er schließlich bei der Armee
How will the system actually be configured?
Wie wird dieses System schließlich konkret aussehen?
Źródło: Europarl
And so they parted without either of them having expressed his opinion.
Und so trennten sich schließlich die beiden, ohne ihre Ansichten ausgesprochen zu haben.
Źródło: Books
She lay waiting and motionless for a long time, and then forgot him.
Lange wartete sie, ohne sich zu rühren, und vergaß ihn schließlich ganz.
Źródło: Books
Finally we are producing a census of immigrants.
Und schließlich die Erarbeitung eines Melderegisters für Einwanderer.
Źródło: Europarl
Then, while doing research, I discovered the conflict in the Nuba Mountains.
Bei Recherchearbeiten stieß ich schließlich auf den Konflikt im Nuba-Gebirge.
Źródło: GlobalVoices
The United Kingdom s domestic market ’ is, after all, much smaller than that of the United States.
Der britische Binnenmarkt ist schließlich erheblich kleiner als der der USA.
Źródło: News-Commentary
After all, the United States had been attacked.
Denn schließlich waren die USA ja angegriffen worden.
Źródło: News-Commentary
And this is what happened.
Und das tat ich schließlich auch.
Źródło: GlobalVoices
Finally, our last commitment is to improve quality of life.
Das letzte Ziel beinhaltet schließlich eine höhere Lebensqualität.
Źródło: Europarl
Bending closely over him, I at length drank in the hideous import of his words.
Mich tief zu ihm hinabbeugend, trank ich schließlich den scheußlichen Sinn seiner Worte ein:
Źródło: Books
But you get used to the air alright in the end.
Aber man gewöhnt sich schließlich an die Luft sehr gut.
Źródło: Books
Finally, we must ask ourselves: how did we come to be in this position?
Und schließlich müssen wir uns die Frage stellen, wie es dazu kommen konnte.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: