Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "nötigen"

"nötigen" Tłumaczenie Angielski

nötigen
[ˈnøːtɪgən]transitives Verb | transitive verb v/t <h>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
  • urge
    nötigen dringend bitten
    press
    nötigen dringend bitten
    nötigen dringend bitten
Przykłady
das Fehlen der nötigen Gelder machte den Plan zunichte
the plan came to nothing for lack of the necessary funds
das Fehlen der nötigen Gelder machte den Plan zunichte
sie lässt sich nicht lange nötigen
she doesnt wait to be asked twice, she doesn’t need much encouragement
sie lässt sich nicht lange nötigen
die nötigen Reparaturen ausführen
to carry out (oder | orod make) the necessary repairs
die nötigen Reparaturen ausführen
uns fehlt das nötige Geld, es fehlt uns am nötigen Geld
uns fehlt das nötige Geld, es fehlt uns am nötigen Geld
die nötigen Unterlagen
the necessary (oder | orod required) documents
die nötigen Unterlagen
die Firma bezieht die nötigen Rohstoffe aus dem Ausland
the firm gets (oder | orod obtains) the necessary raw materials from abroad
die Firma bezieht die nötigen Rohstoffe aus dem Ausland
die nötigen Bestimmungen treffen
to make the necessary provisions, to take the necessary steps (oder | orod measures)
die nötigen Bestimmungen treffen
es fehlt ihm am nötigen Kleingeld
he hasn’t got (oder | orod lacks) the cash (oder | orod the necessary)
es fehlt ihm am nötigen Kleingeld
es fehlt dir an der nötigen (oder | orod rechten) Übung, dir fehlt die nötige (oder | orod rechte) Übung
es fehlt dir an der nötigen (oder | orod rechten) Übung, dir fehlt die nötige (oder | orod rechte) Übung
die zum täglichen Leben nötigen Gegenstände
the articles necessary for everyday life, the necessities of life
die zum täglichen Leben nötigen Gegenstände
können Sie mir die nötigen Papiere beschaffen?
can you get me the necessary papers (oder | orod documents)?
können Sie mir die nötigen Papiere beschaffen?
er hat zu dieser Arbeit nicht die nötigen Voraussetzungen
he does not meet the necessary requirements (oder | orod have the necessary qualifications) for this job
er hat zu dieser Arbeit nicht die nötigen Voraussetzungen
wir werden die nötigen Mittel nicht aufbringen können
we will not be able to find the necessary means
wir werden die nötigen Mittel nicht aufbringen können
etwas mit der nötigen (oder | orod mit aller) Deutlichkeit sagen
to sayetwas | something sth with the necessary (oder | orod with absolute) clarity
etwas mit der nötigen (oder | orod mit aller) Deutlichkeit sagen
ich möchte es gern tun, allein es fehlen mir die nötigen Mittel
I should like to do it but I lack the necessary means
ich möchte es gern tun, allein es fehlen mir die nötigen Mittel
sie haben bereits die nötigen Verfügungen getroffen
they have already made the necessary dispositions
sie haben bereits die nötigen Verfügungen getroffen
er lässt es bei seiner Arbeit nie an der nötigen Sorgfalt fehlen
he never fails to take due care over his work
er lässt es bei seiner Arbeit nie an der nötigen Sorgfalt fehlen
er verweigert mir den schuldigen (oder | orod nötigen) Respekt, er lässt es am nötigen Respekt mir gegenüber fehlen
he does not pay me due respect
er verweigert mir den schuldigen (oder | orod nötigen) Respekt, er lässt es am nötigen Respekt mir gegenüber fehlen
jemanden zum Sitzen nötigen
to urgejemand | somebody sb to sit down
jemanden zum Sitzen nötigen
I do not believe that this is necessary here.
Ich glaube, das ist bei dieser Sache nicht nötig.
Źródło: Europarl
But now he did not know the necessary symptoms.
Jetzt aber wußte er nicht, welches die nötigen Symptome seien.
Źródło: Books
What is the good of freedom?
Wozu habe ich Freiheit nötig?
Źródło: Books
I do hope that this will not be necessary.
Ich hoffe sehr, das wird nicht nötig sein.
Źródło: Europarl
All it takes is a tweet or retweet!
Alles, was dafür nötig ist, ist ein Tweet oder Retweet!
Źródło: GlobalVoices
We need fundamental breakthroughs in alternative energy sources, and soon.
Im Hinblick auf alternative Energiequellen ist ein grundsätzlicher Durchbruch nötig und zwar bald.
Źródło: News-Commentary
Let me suggest five steps necessary to begin to bring this about.
Lassen Sie mich fünf Schritte vorschlagen, die nötig sind, um so etwas in Gang zu bringen.
Źródło: News-Commentary
To do this, many more investments will still be necessary.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind jedoch noch viele Investitionen nötig.
Źródło: GlobalVoices
Ambition will be needed, given the mammoth task which awaits us.
Sie wird nötig sein angesichts der gewaltigen Aufgabe, die Sie erwartet.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!