Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "bevor"

"bevor" Tłumaczenie Angielski

bevor
Konjunktion | conjunction konj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
Przykłady
er musste sich sehr quälen, bevor er starb
he suffered a lot before he died
er musste sich sehr quälen, bevor er starb
jemandem steht etwas bevor
etwas | somethingsth hangs overjemand | somebody sb
jemandem steht etwas bevor
uns stehen schlimme Zeiten bevor
we are approaching (oder | orod in for) hard times
uns stehen schlimme Zeiten bevor
ihm steht eine große Enttäuschung bevor
he is in for a great disappointment
ihm steht eine große Enttäuschung bevor
Easter was near (oder | orod approaching)
Ostern stand bevor
jemandem steht etwas bevor
etwas | somethingsth awaitsjemand | somebody sb,etwas | something sth is in store forjemand | somebody sb
jemandem steht etwas bevor
lang(e) bevor er kam
lang(e) bevor er kam
ein strenger Winter steht bevor
a hard winter is approaching (oder | orod lies ahead)
ein strenger Winter steht bevor
der Abschluss des Friedensvertrages steht nahe bevor
the peace treaty will be concluded before long, the conclusion of the peace treaty is imminent
der Abschluss des Friedensvertrages steht nahe bevor
ihre baldige Abreise stand bevor
she was due to depart soon
ihre baldige Abreise stand bevor
nicht öffnen, bevor der Zug hält
do not open (the car[riage] door) before the train stops
nicht öffnen, bevor der Zug hält
man muss ihn erst boxen, bevor er es tut
he needs pushing until he does it
man muss ihn erst boxen, bevor er es tut
Holz muss liegen, bevor es verarbeitet wird
wood has to season before it is processed
Holz muss liegen, bevor es verarbeitet wird
ihm steht ein großes Glück bevor
great fortune is in store for him
ihm steht ein großes Glück bevor
hör erst einmal zu, bevor du widersprichst
hör erst einmal zu, bevor du widersprichst
das Schlimmste steht uns noch bevor
the worst is still (oder | orod yet) to come
das Schlimmste steht uns noch bevor
er druckste etwas, bevor er antwortete
he hummed and hawed before he finally answered
er druckste etwas, bevor er antwortete
seine Entlassung stand bevor
he was about to be dismissed
seine Entlassung stand bevor
der Krieg [sein Tod] stand bevor
war [his death] was imminent
der Krieg [sein Tod] stand bevor
den lassen wir erst noch etwas schwitzen, bevor …
we’ll we’ll let him sweat (it out) for a while before
den lassen wir erst noch etwas schwitzen, bevor …
They would all be bacon and sausages before any agreement was reached.
Sie alle wären Speck und Wurst, bevor eine Einigung zustande käme.
Źródło: News-Commentary
They need it before they can operate.
Sie brauchen ihn, bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen können.
Źródło: GlobalVoices
In short, the aviation industry is heading for stormy weather.
Kurzum, dem Luftverkehrssektor stehen Turbulenzen bevor.
Źródło: Europarl
That is why we call on the Commission and the Council to act before it is too late.
Deshalb fordern wir die Kommission und den Rat auf, jetzt tätig zu werden, bevor es zu spät ist!
Źródło: Europarl
Iran: Tensions Rise as Student Day Approaches · Global Voices
Iran: Tag der Studenten steht bevor und die Spannungen nehmen zu
Źródło: GlobalVoices
Leaders must get the question right before proposing answers.
Führungspersonen müssen die richtigen Fragen stellen, bevor sie Antworten liefern.
Źródło: News-Commentary
America should start to listen before it is too late.
Amerika sollte zuhören, bevor es zu spät ist.
Źródło: News-Commentary
But not before making a solemn pledge.
Aber nicht bevor sie ein feierliches Versprechen abgaben.
Źródło: GlobalVoices
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: