Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "würdig"

"würdig" Tłumaczenie Angielski

würdig
Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • dignified
  würdig distinguiert
  würdig distinguiert
Przykłady
 • dignified
  würdig würdevoll
  solemn
  würdig würdevoll
  würdig würdevoll
 • worthy
  würdig der Würde des Menschen etc angemessen
  würdig der Würde des Menschen etc angemessen
Przykłady
 • worthy
  würdig wert
  würdig wert
Przykłady
Przykłady
würdig
Adverb | adverb adv

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • with dignity
  würdig mit Würde
  würdig mit Würde
 • respectfully
  würdig beerdigen
  würdig beerdigen
 • with respect
  würdig jemanden behandeln
  würdig jemanden behandeln
 • with great respect
  würdig begrüßen
  würdig begrüßen
Przykłady
Przykłady
das ist ihrer nicht würdig
that is not worthy of her
das ist ihrer nicht würdig
das ist deiner nicht würdig
it is not worthy of you
das ist deiner nicht würdig
er war dieser hohen Auszeichnung würdig
er war dieser hohen Auszeichnung würdig
einer besseren Sache würdig
einer besseren Sache würdig
sich würdig anreihen
to be a worthy successor
sich würdig anreihen
würdig tun
to pretend to be dignified, to assume an air of (oder | orod to affect) dignity
würdig tun
jemanden (Genitiv | genitive (case)gen) einer Sache würdig achten
to deemjemand | somebody sb worthy ofetwas | something sth
jemanden (Genitiv | genitive (case)gen) einer Sache würdig achten
das ist seiner nicht würdig
it is not worthy of him
das ist seiner nicht würdig
sich seines (guten) Rufes würdig erweisen
sich seines (guten) Rufes würdig erweisen
It would indeed be difficult for us to be worthy of such sacrifices.
Sich solcher Opfer würdig zu erweisen, fällt nicht leicht.
Źródło: Europarl
What we have here is a disgrace and is unworthy of the European Parliament.
Was hier vorliegt, ist eine Schande und des Europäischen Parlaments nicht würdig.
Źródło: Europarl
He's not worthy of you.
Er ist deiner nicht würdig.
Źródło: Tatoeba
They often come from hellish situations and they need to be treated with dignity.
Häufig sind sie der Hölle entkommen und müssen würdig behandelt werden.
Źródło: Europarl
This is not worthy of Europe.
Es ist Europas nicht würdig.
Źródło: Europarl
This Commission is worthy of your confidence and deserves your support.
Diese Kommission ist Ihres Vertrauens würdig, sie verdient Ihre Unterstützung.
Źródło: Europarl
I believe that this way of working is not worthy of the European Parliament.
Ich glaube nicht, dass dieses Vorgehen des Europäischen Parlaments würdig ist.
Źródło: Europarl
The Doha Development Round was not worthy of its name.
Die Doha-Entwicklungsrunde hat sich ihres Namens als nicht würdig erwiesen.
Źródło: Europarl
Mr Simitis, your comments were unworthy of your position.
Herr Simitis, Ihre Rede war Ihres Amtes nicht würdig.
Źródło: Europarl
Neither the form nor the content of this meeting were worthy of the capital of Catalonia.
Diese Konferenz war weder in ihrer Form noch in ihrem Inhalt der katalanischen Hauptstadt würdig.
Źródło: Europarl
And the Socialist Group was duly and worthily represented.
Die Sozialistische Fraktion war ordnungsgemäß und würdig repräsentiert.
Źródło: Europarl
We must treat people fairly and with dignity and remove the stigma of visa stays.
Wir müssen die Menschen fair und würdig behandeln und den Visa-Aufenthalten ihr Stigma nehmen.
Źródło: Europarl
To impose a visa requirement on 130 countries is not worthy of a democratic Europe.
Eine Visumspflicht für 130 Länder ist eines demokratischen Europas nicht würdig.
Źródło: Europarl
I did not even receive a courtesy reply to my protest.
Mein Protest wurde nicht einmal einer Höflichkeitsantwort für würdig befunden.
Źródło: Europarl
This is worthy of Sachin Tendulkar.
Das ist Sachin Tendulkar würdig.
Źródło: TED
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: