Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Vergangenheit"

"Vergangenheit" Tłumaczenie Angielski

Vergangenheit
Femininum | feminine f <Vergangenheit; keinPlural | plural pl>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • past
  Vergangenheit frühere Zeit
  Vergangenheit frühere Zeit
Przykłady
 • past
  Vergangenheit eines Menschen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  Vergangenheit eines Menschen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • past
  Vergangenheit einer Sache figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  history
  Vergangenheit einer Sache figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  Vergangenheit einer Sache figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • past (tense)
  Vergangenheit Sprachwissenschaft | linguisticsLING
  Vergangenheit Sprachwissenschaft | linguisticsLING
Przykłady
 • die erste Vergangenheit
  the past tense, the preterite (tense)
  die erste Vergangenheit
 • die zweite (oder | orod vollendete) Vergangenheit
  the (present) perfect (tense)
  die zweite (oder | orod vollendete) Vergangenheit
 • die dritte Vergangenheit
  the past perfect (tense), the pluperfect
  die dritte Vergangenheit
seine Vergangenheit wird ihm immer anhaften
his past will always be with him (oder | orod follow him around)
seine Vergangenheit wird ihm immer anhaften
dieses Buch atmet den Geist der Vergangenheit
this book breathes the spirit of the past
dieses Buch atmet den Geist der Vergangenheit
etwas der Vergangenheit entreißen
to saveetwas | something sth from oblivion
etwas der Vergangenheit entreißen
jemandes Vergangenheit durchleuchten
to examine (oder | orod probe into) sb’s past
jemandes Vergangenheit durchleuchten
er durchflog im Geiste die Vergangenheit
his mind rushed over the past, he ran over the past in his mind
er durchflog im Geiste die Vergangenheit
mit der Vergangenheit brechen
to break with the past
mit der Vergangenheit brechen
die Vergangenheit bewältigen
to come to terms with the (oder | orod one’s) past
die Vergangenheit bewältigen
in jemandes Vergangenheit bohren
to probe into (oder | orod dig around in) sb’s past
in jemandes Vergangenheit bohren
eine fleckenlose Vergangenheit
eine fleckenlose Vergangenheit
der (oder | orod über die) Vergangenheit nachgrübeln
to brood over the past
der (oder | orod über die) Vergangenheit nachgrübeln
Bilder der Vergangenheit beschwören
to conjure up (oder | orod evoke) images of the past
Bilder der Vergangenheit beschwören
er hat eine braune Vergangenheit
he was a Nazi
er hat eine braune Vergangenheit
sie hat eine interessante Vergangenheit
she has a dubious (oder | orod an interesting) past
sie hat eine interessante Vergangenheit
den glücklichen Tagen der Vergangenheit nachsinnen
to muse over the happy days of the past
den glücklichen Tagen der Vergangenheit nachsinnen
der Vergangenheit angehören
to belong in the past, to be past history (oder | orod a matter of the past)
der Vergangenheit angehören
die Vergangenheit ruhen lassen
die Vergangenheit ruhen lassen
ihre bewegte Vergangenheit
her colo(u)rful past
ihre bewegte Vergangenheit
seine Vergangenheit hängt ihm noch an
his past still follows him around
seine Vergangenheit hängt ihm noch an
in der Vergangenheit leben
to live in the past
in der Vergangenheit leben
Gerüchte kursieren über seine Vergangenheit
rumo(u)rs are circulating (oder | orod going round) about his past
Gerüchte kursieren über seine Vergangenheit
The US has made profound missteps recently.
Die USA haben sich in der jüngsten Vergangenheit schwere Fehltritte geleistet.
Źródło: News-Commentary
But will their efforts prove as futile now as they have in the past?
Aber werden ihre Bemühungen genauso vergeblich sein wie in der Vergangenheit?
Źródło: News-Commentary
Anyway, all that is the past.
Wie auch immer, all das ist Vergangenheit.
Źródło: GlobalVoices
Too often in the past EU Member States have allowed themselves to be blackmailed by China.
In der Vergangenheit haben sich die Mitgliedstaaten der EU allzuoft von China erpressen lassen.
Źródło: Europarl
We must learn from past experiences.
Wir müssen aus der Vergangenheit die Lehren ziehen.
Źródło: Europarl
Sifting Through Conflicting Versions of India and Pakistan's Shared Past · Global Voices
Sichtung widersprüchlicher Versionen von Indiens und Pakistans gemeinsamer Vergangenheit
Źródło: GlobalVoices
Instead, once again, there was an extended focus on the past.
Stattdessen wurde sich wieder einmal ausgiebig mit der Vergangenheit beschäftigt.
Źródło: News-Commentary
Indeed, its leaders willful ignorance ’ of the lessons of the past is criminal.
Tatsächlich ist die vorsätzliche Missachtung der Lehren der Vergangenheit ein Verbrechen.
Źródło: News-Commentary
We have fought against superpowers in the past.
Wir haben schon in der Vergangenheit gegen Supermächte gekämpft.
Źródło: GlobalVoices
And people have spoken in the past about BSE.
Es wurde in der Vergangenheit viel über die BSE geredet.
Źródło: Europarl
It is dreadful that one cannot tear out the past by the roots.
Es ist furchtbar, daß man die Vergangenheit nicht mit der Wurzel ausreißen kann.
Źródło: Books
Let us learn the lessons of the past.
Wir sollten die Lehren aus der Vergangenheit ziehen.
Źródło: Europarl
From a psychological point of view, the past has left its mark on many people.
In psychologischer Hinsicht ist diese Vergangenheit in vielen Menschen noch lebendig.
Źródło: GlobalVoices
One evening, I listened to my parents and my grandmother talking about the past.
Eines Abends hörte ich meine Eltern und meine Großmutter über die Vergangenheit sprechen.
Źródło: News-Commentary
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!