Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Leidenschaft"

"Leidenschaft" Tłumaczenie Angielski

Leidenschaft
Femininum | feminine f <Leidenschaft; Leidenschaften>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • passion
  Leidenschaft Gefühlsausbruch
  violent emotion
  Leidenschaft Gefühlsausbruch
  Leidenschaft Gefühlsausbruch
Przykłady
 • passion
  Leidenschaft große Begeisterung
  Leidenschaft große Begeisterung
Przykłady
 • passion
  Leidenschaft innigster Wunsch
  Leidenschaft innigster Wunsch
Przykłady
 • Autos sind seine große Leidenschaft
  cars are his great passion
  Autos sind seine große Leidenschaft
 • er ist Lehrer aus Leidenschaft
  er ist Lehrer aus Leidenschaft
 • passion
  Leidenschaft große Liebe, Person
  Leidenschaft große Liebe, Person
Przykłady
 • sie ist meine große Leidenschaft
  she is my great passion
  sie ist meine große Leidenschaft
 • passion
  Leidenschaft heftige Liebe, starkes Verlangen
  Leidenschaft heftige Liebe, starkes Verlangen
 • ardor amerikanisches Englisch | American EnglishUS
  Leidenschaft
  ardour britisches Englisch | British EnglishBr
  Leidenschaft
  Leidenschaft
 • fervor amerikanisches Englisch | American EnglishUS
  Leidenschaft
  fervour britisches Englisch | British EnglishBr
  Leidenschaft
  Leidenschaft
Przykłady
 • eine große [wilde] Leidenschaft
  a great [wild] passion
  eine große [wilde] Leidenschaft
 • in Leidenschaft entbrannt literarisch | literaryliter
  consumed (oder | orod inflamed) with passion
  in Leidenschaft entbrannt literarisch | literaryliter
 • er entbrannte in heftiger Leidenschaft zu ihr literarisch | literaryliter
  he was filled with (oder | orod overcome by) a burning passion for her
  er entbrannte in heftiger Leidenschaft zu ihr literarisch | literaryliter
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
sich willenlos einer Leidenschaft hingeben
to yield (oder | orod submit) meekly (oder | orod without resistance) to a passion
sich willenlos einer Leidenschaft hingeben
im Überschwang der Leidenschaft
in the rapture of passion
im Überschwang der Leidenschaft
das Feuer seiner Leidenschaft nähren
to add fuel to the fire of one’s passion
das Feuer seiner Leidenschaft nähren
jemandes Leidenschaft aufstacheln
to rouse sb’s passion
jemandes Leidenschaft aufstacheln
diese Leidenschaft beherrscht ihn vollkommen
he is completely ruled by this passion, he is a complete slave to this passion
diese Leidenschaft beherrscht ihn vollkommen
Leidenschaft loderte in ihm auf
Leidenschaft loderte in ihm auf
entfesselte Leidenschaft
entfesselte Leidenschaft
heftige Leidenschaft
violent (oder | orod burning) passion
heftige Leidenschaft
eine Leidenschaft niederringen
eine Leidenschaft niederringen
ein ungestümer Ausbruch von Leidenschaft
ein ungestümer Ausbruch von Leidenschaft
wilde Leidenschaft [Blicke, Verwünschungen]
wild passion [looks, curses]
wilde Leidenschaft [Blicke, Verwünschungen]
aus Leidenschaft spielen
to have a passion for gambling
aus Leidenschaft spielen
As Obama s Kenyan sister might attest ’, this could be an expensive indulgence.
Wie Obamas kenianische Schwester bestätigen würde, könnte dies eine teure Leidenschaft sein.
Źródło: News-Commentary
Sometimes passion is just not enough.
Manchmal ist Leidenschaft einfach nicht genug.
Źródło: GlobalVoices
Reason without passion is sterile, passion without reason is heat.
Vernunft ohne Leidenschaft ist steril, Leidenschaft ohne Vernunft bedeutet Affekt.
Źródło: Europarl
I appreciate the passions stirred up by the issue of the Balkans, specifically Yugoslavia.
Ich verstehe die Leidenschaft, die das Thema Balkan und insbesondere Jugoslawien entfacht.
Źródło: Europarl
Photography was Camille Lepage's passion.
Das Fotografieren war Camille Lepages Leidenschaft.
Źródło: GlobalVoices
Who loved this woman and why did he want everyone to know of his passion?
Nun, wer liebte diese Frau und warum wollte er jedermann seine Leidenschaft für sie wissen lassen?
Źródło: News-Commentary
But human nature is a bundle of conflicting passions and possibilities.
Aber die menschliche Natur ist ein Bündel widerstreitender Leidenschaften und Möglichkeiten.
Źródło: News-Commentary
Growing up, al-Shimali had a passion for mechanics.
Als er heranwuchs, hatte al-Shimali bereits eine Leidenschaft für Mechanik.
Źródło: GlobalVoices
Passions in one way or another will give rise yet to a colourful debate.
Leidenschaften auf der einen Seite, während sie auf der anderen noch lebhafte Debatten auslösen.
Źródło: Europarl
The two passions did not interfere with one another.
Diese beiden Leidenschaften waren einander wechselseitig nicht hinderlich.
Źródło: Books
Why cry out against the passions?
Warum immer gegen die Leidenschaften kämpfen?
Źródło: Books
He was always fighting for dialogue, he desired dialogue.
Er hat sich zeitlebens um Dialog bemüht, Dialog war seine Leidenschaft.
Źródło: Europarl
We will all truly miss Irene s passion ’, dedication and, above all, her friendship.
Wir alle werden Irenes Leidenschaft, Hingabe und vor allem ihre Freundschaft aufrichtig vermissen.
Źródło: GlobalVoices
In our everyday lives, reason and passions are mixed.
In unserem täglichen Leben sind Vernunft und Leidenschaften vermischt.
Źródło: News-Commentary
My own interest in this subject, and my passion for it, began rather accidentally.
Mein eigenes Interesse daran und meine Leidenschaft dafür begann eher zufällig.
Źródło: TED
To share one's passion is to live it fully.
Sein Leidenschaft zu teilen bedeutet, sie voll zu leben.
Źródło: Tatoeba
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: