Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Laune"

"Laune" Tłumaczenie Angielski

Laune
[ˈlaunə]Femininum | feminine f <Laune; Launen>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • mood
  Laune <nurSingular | singular sg>
  Laune <nurSingular | singular sg>
 • humor amerikanisches Englisch | American EnglishUS
  Laune <nurSingular | singular sg>
  humour britisches Englisch | British EnglishBr
  Laune <nurSingular | singular sg>
  temper
  Laune <nurSingular | singular sg>
  Laune <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • gute [schlechte] Laune haben, (in) guter [schlechter] Laune sein <nurSingular | singular sg>
  to be in a good [bad] mood
  gute [schlechte] Laune haben, (in) guter [schlechter] Laune sein <nurSingular | singular sg>
 • er ist bester (oder | orod glänzender) Laune <nurSingular | singular sg>
  he is in an excellent mood, he is in the best of moods
  er ist bester (oder | orod glänzender) Laune <nurSingular | singular sg>
 • übler Laune sein <nurSingular | singular sg>
  to be in a foul mood
  übler Laune sein <nurSingular | singular sg>
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • moods
  Laune <Plural | pluralpl>
  Laune <Plural | pluralpl>
Przykłady
 • er hat so seine Launen <Plural | pluralpl>
  he has his (little) moods, he is moody
  er hat so seine Launen <Plural | pluralpl>
 • fancy
  Laune plötzlicher Einfall, Grille
  caprice
  Laune plötzlicher Einfall, Grille
  whim
  Laune plötzlicher Einfall, Grille
  Laune plötzlicher Einfall, Grille
Przykłady
 • whims
  Laune des Glücks, Wetters etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <Plural | pluralpl>
  caprices
  Laune des Glücks, Wetters etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <Plural | pluralpl>
  vagaries
  Laune des Glücks, Wetters etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <Plural | pluralpl>
  Laune des Glücks, Wetters etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <Plural | pluralpl>
er ist nicht bei Laune
he is out of sorts
er ist nicht bei Laune
das ist ein Ausfluss seiner üblen Laune
that is a result of his ill humo(u)r
das ist ein Ausfluss seiner üblen Laune
er war (in) teuflischer Laune
he was in a heck (oder | orod hell) of a mood
er war (in) teuflischer Laune
wir waren in munterer Laune
we were in a cheerful mood (oder | orod in high spirits)
wir waren in munterer Laune
guter Laune sein, gute Laune haben
to be in a good mood (oder | orod in good spirits)
guter Laune sein, gute Laune haben
stinkige Laune haben
to be in a foul mood (in a strop britisches Englisch | British EnglishBr
stinkige Laune haben
seine schlechte Laune hat nichts zu bedeuten
seine schlechte Laune hat nichts zu bedeuten
mit Frohsinn und guter Laune
with gaiety and high spirits
mit Frohsinn und guter Laune
ich merkte ihm seine schlechte Laune sofort an
I noticed at once that he was in a bad mood
ich merkte ihm seine schlechte Laune sofort an
(bei) strahlender Laune sein
to be in high spirits
(bei) strahlender Laune sein
seine schlechte Laune bezwingen
seine schlechte Laune bezwingen
eine Laune kam ihn (oder | orod ihm) an
a mood came over him
eine Laune kam ihn (oder | orod ihm) an
Sie können je nach Lust und Laune nach X oder Y fahren
you may travel to X or Y, depending on your mood and inclination (oder | orod as the mood takes you)
Sie können je nach Lust und Laune nach X oder Y fahren
das Barometer ihrer Laune
the barometer of her mood
das Barometer ihrer Laune
in sprudelnder Laune
in high (oder | orod exuberant) spirits, exuberant, bubbly
in sprudelnder Laune
schlechte Laune haben, (in) schlechter Laune (oder | orod Stimmung) sein
to be in a bad mood
schlechte Laune haben, (in) schlechter Laune (oder | orod Stimmung) sein
er war (in) bester Laune
he was in an excellent (oder | orod a very good) mood, he was in high (oder | orod the best of) spirits
er war (in) bester Laune
in jovialer Laune
in a jovial mood
in jovialer Laune
miese Laune haben
to be in a lousy (oder | orod foul) mood
miese Laune haben
in der rosigsten Laune sein, rosigster Laune sein
to be in high spirits
in der rosigsten Laune sein, rosigster Laune sein
You're like a freak-ass of nature.
Sie sind wie eine Laune der Natur.
Źródło: TED
But then, you can see the same kind of whimsy applied to people.
Aber Sie können dieselben Launen auch auf Menschen angewandt finden.
Źródło: TED
He's in a good mood today.
Er hat heute gute Laune.
Źródło: Tatoeba
She's in a fairly bad mood now.
Sie hat im Moment ziemlich schlechte Laune.
Źródło: Tatoeba
Is change possible in our emotions, in our traits, in our moods?
Können wir unsere Emotionen, unsere Wesensmerkmale, unsere Launen verändern?
Źródło: TED
Something must be wrong there, yeah? But he's spreading happiness.
Da muss doch irgendwas faul sein! Trotzdem versprüht er gute Laune.
Źródło: TED
In comparison to which she's been in a really good mood recently.
Im Vergleich dazu hat sie in letzter Zeit gute Laune.
Źródło: Tatoeba
She had taken an amiable caprice to me.
Für mich hatte sie eine liebenswürdige Laune gefaßt.
Źródło: Books
I think it strange that he should lose his temper over that.
Ich denke es ist befremdend, dass er seine Laune wegen diesem verlieren sollte.
Źródło: Tatoeba
And slowly over time, I started putting myself in a better mood.
Und langsam, im Laufe der Zeit, besserte sich meine Laune.
Źródło: TED
At the same time, fishermen are dependent on the vagaries of the weather and unfair competition.
Gleichzeitig hängen die Fischer von den Launen des Wetters und dem unfairen Wettbewerb ab.
Źródło: Europarl
MONDAY morning found Tom Sawyer miserable.
Der Montagmorgen fand Tom höchst übler Laune.
Źródło: Books
Vasily Lukich was in good spirits and showed him how to make windmills.
Wasili Lukitsch war guter Laune und zeigte ihm, wie man Windmühlen baut.
Źródło: Books
This is not just a whim.
Dies ist nicht nur eine Laune.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!