Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Kenntnis"

"Kenntnis" Tłumaczenie Angielski

Kenntnis
[ˈkɛntnɪs]Femininum | feminine f <Kenntnis; Kenntnisse>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • knowledge
  Kenntnis <nurSingular | singular sg>
  Kenntnis <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • Kenntnis von etwas haben <nurSingular | singular sg>
  to know aboutetwas | something sth
  Kenntnis von etwas haben <nurSingular | singular sg>
 • eine genaue Kenntnis der Gegend <nurSingular | singular sg>
  a thorough knowledge of the area
  eine genaue Kenntnis der Gegend <nurSingular | singular sg>
 • das entzieht sich meiner Kenntnis <nurSingular | singular sg>
  I don’t know anything about that
  das entzieht sich meiner Kenntnis <nurSingular | singular sg>
 • information
  Kenntnis Auskunft <nurSingular | singular sg>
  Kenntnis Auskunft <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • von etwas Kenntnis erhalten <nurSingular | singular sg>
  to be informed aboutetwas | something sth
  von etwas Kenntnis erhalten <nurSingular | singular sg>
 • jemanden (von etwas) in Kenntnis setzen <nurSingular | singular sg>
  to inform (oder | orod notify)jemand | somebody sb (ofetwas | something sth)
  jemanden (von etwas) in Kenntnis setzen <nurSingular | singular sg>
 • jemandem etwas zur Kenntnis bringen <nurSingular | singular sg>
  to informjemand | somebody sb aboutetwas | something sth
  jemandem etwas zur Kenntnis bringen <nurSingular | singular sg>
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • notice
  Kenntnis Beachtung <nurSingular | singular sg>
  note
  Kenntnis Beachtung <nurSingular | singular sg>
  Kenntnis Beachtung <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • etwas zur Kenntnis nehmen <nurSingular | singular sg>
  to take note (oder | orod notice) ofetwas | something sth
  etwas zur Kenntnis nehmen <nurSingular | singular sg>
 • knowledgeSingular | singular sg
  Kenntnis Wissen <Plural | pluralpl>
  Kenntnis Wissen <Plural | pluralpl>
Przykłady
 • gründliche [umfassende, oberflächliche] Kenntnisse <Plural | pluralpl>
  basic [exhaustiveoder | or od comprehensive, superficial] knowledge
  gründliche [umfassende, oberflächliche] Kenntnisse <Plural | pluralpl>
 • technische [wissenschaftliche] Kenntnisse <Plural | pluralpl>
  technical [scientific] knowledge
  technische [wissenschaftliche] Kenntnisse <Plural | pluralpl>
 • gute Kenntnisse einer Sprache haben <Plural | pluralpl>
  to have a good knowledge (oder | orod command) of a language
  gute Kenntnisse einer Sprache haben <Plural | pluralpl>
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • educationSingular | singular sg
  Kenntnis Bildung <Plural | pluralpl>
  Kenntnis Bildung <Plural | pluralpl>
Przykłady
 • understanding
  Kenntnis Einsicht <nurSingular | singular sg>
  insight
  Kenntnis Einsicht <nurSingular | singular sg>
  Kenntnis Einsicht <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • intensives Studium führte ihn zur Kenntnis der Zusammenhänge <nurSingular | singular sg>
  intensive study gave him an insight into the context
  intensives Studium führte ihn zur Kenntnis der Zusammenhänge <nurSingular | singular sg>
 • experienceSingular | singular sg
  Kenntnis Erfahrung <Plural | pluralpl>
  Kenntnis Erfahrung <Plural | pluralpl>
Przykłady
 • auf diesem Gebiet hat er viele Kenntnisse <Plural | pluralpl>
  he has had a lot of experience in this field
  auf diesem Gebiet hat er viele Kenntnisse <Plural | pluralpl>
jemandem etwas zur Kenntnis bringen, etwas zu jemandes Kenntnis bringen
to informjemand | somebody sb ofetwas | something sth, to bringetwas | something sth to sb’s notice
jemandem etwas zur Kenntnis bringen, etwas zu jemandes Kenntnis bringen
wir bringen Ihnen hiermit zur Kenntnis, dass…
we herewith advise you that …
wir bringen Ihnen hiermit zur Kenntnis, dass…
von Ihrem freundlichen Anerbieten nehme ich Kenntnis
I note your kind offer
von Ihrem freundlichen Anerbieten nehme ich Kenntnis
ich bin beauftragt worden, Sie davon in Kenntnis zu setzen
I have been instructed to inform you about this
ich bin beauftragt worden, Sie davon in Kenntnis zu setzen
zur Kenntnis und zum Verbleib
for your information and files
zur Kenntnis und zum Verbleib
vollständige Kenntnis von etwas haben
to have complete (oder | orod full) knowledge ofetwas | something sth
vollständige Kenntnis von etwas haben
das entzieht sich meiner Kenntnis
I don’t know, I have no idea
das entzieht sich meiner Kenntnis
wir nehmen gern zur Kenntnis …
we are pleased to note
wir nehmen gern zur Kenntnis …
Kenntnis von etwas nehmen
to take note ofetwas | something sth
Kenntnis von etwas nehmen
ich möchte Ihnen Nachstehendes zur Kenntnis bringen
I want to inform you of the following
ich möchte Ihnen Nachstehendes zur Kenntnis bringen
von etwas Kenntnis erlangen
to get to knowetwas | something sth
von etwas Kenntnis erlangen
jemanden (von etwas) in Kenntnis setzen
to inform (oder | orod notify)jemand | somebody sb (ofetwas | something sth)
jemanden (von etwas) in Kenntnis setzen
We have noted your remarks.
Wir nehmen das zur Kenntnis.
Źródło: Europarl
We will make a note of this.
Wir nehmen dies zur Kenntnis.
Źródło: Europarl
He has also been startled by the rise of domestic opposition.
Er muss auch eine erstarkende innenpolitische Opposition zur Kenntnis nehmen.
Źródło: News-Commentary
Now we recognize that there are no limits.
Wir nehmen nun zur Kenntnis, dass eine solche Grenze nicht existiert.
Źródło: News-Commentary
We take note and this will appear in the Minutes.
Es wird zur Kenntnis genommen und so im Protokoll erscheinen.
Źródło: Europarl
The region should recognise that Macedonia exists and that it will continue to exist.
Die Region muß zur Kenntnis nehmen, daß Mazedonien existiert und auch weiterhin bestehen wird.
Źródło: Europarl
The Koizumi government ought to take note.
Das sollte die Regierung Koizumis zur Kenntnis nehmen.
Źródło: News-Commentary
Knowledge of meter or classical poetics was no longer necessary.
Kenntnisse des Versmaßes oder der klassischen Dichtkunst waren nicht länger vonnöten.
Źródło: News-Commentary
Parliament has taken due note of your comments.
Das Parlament nimmt Ihre Ausführungen aufmerksam zur Kenntnis.
Źródło: Europarl
I have taken note of your comment, Mr Speroni.
Ich nehme Ihre Ausführungen zur Kenntnis, Herr Speroni.
Źródło: Europarl
And why hasn ’ t the world taken note?
Und warum hat die Welt es nicht zur Kenntnis genommen?
Źródło: News-Commentary
The Japanese media took note.
Die japanischen Medien nahmen das zur Kenntnis.
Źródło: News-Commentary
I have also paid close attention to the concerns raised by the Commissioner.
Ich habe die Bedenken, die der Herr Kommissar geäußert hat, aufmerksam zur Kenntnis genommen.
Źródło: Europarl
We will soon see, and for our part, we will bear in mind any suggestions on this issue.
Wir unsererseits werden die Vorschläge zu diesem Thema zur Kenntnis nehmen.
Źródło: Europarl
Leaders worldwide should take note.
Die politischen Führungen weltweit sollten sie zur Kenntnis nehmen.
Źródło: News-Commentary
And they brought their knowledge.
Sie bezogen ihre Kenntnisse mit ein.
Źródło: TED
Indeed you know a lot of things, but you're not good at teaching them.
Du hast zwar viele Kenntnisse, aber anderen diese beizubringen liegt dir nicht.
Źródło: Tatoeba
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: