Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "gleichen"

"gleichen" Tłumaczenie Angielski

gleichen
[ˈglaiçən]intransitives Verb | intransitive verb v/i <gleicht; glich; geglichen; h; Dativ | dative (case)dat>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • be like
  gleichen ähneln
  resemble
  gleichen ähneln
  gleichen ähneln
Przykłady
 • come up to
  gleichen gleichkommen
  equal
  gleichen gleichkommen
  compare with
  gleichen gleichkommen
  gleichen gleichkommen
Przykłady
sie gehören alle der gleichen Altersgruppe an
they all belong to the same age group
sie gehören alle der gleichen Altersgruppe an
sie sind vom gleichen Schlag
they are of the same ilk, they are birds of a feather
sie sind vom gleichen Schlag
zu gleichen Teilen
in equal parts (oder | orod shares)
zu gleichen Teilen
sie gleichen sich aufs Haar
sie gleichen sich aufs Haar
im gleichen Schritt und Tritt
in step
im gleichen Schritt und Tritt
zur gleichen Zeit
at the same time, simultaneously
zur gleichen Zeit
zu gleichen Teilen
in equal shares
zu gleichen Teilen
wir sitzen alle im gleichen Boot
we are all in the same boat
wir sitzen alle im gleichen Boot
gleichen Datums
of even date
gleichen Datums
in gleichen (oder | orod regelmäßigen) Abständen
at regular intervals, spaced equidistantly, equidistant
in gleichen (oder | orod regelmäßigen) Abständen
unter sonst gleichen Umständen
all other things being equal
unter sonst gleichen Umständen
immer der gleichen Meinung sein
to be always of the same opinion
immer der gleichen Meinung sein
auf der gleichen Ebene liegen (oder | orod sein) wie (oder | orod mit)
to be on a level with, to be at the same level as
auf der gleichen Ebene liegen (oder | orod sein) wie (oder | orod mit)
mit gleichen Fußpaaren
mit gleichen Fußpaaren
den gleichen Tenor haben
to be in the same tenor (oder | orod mode)
to be to the same effect
den gleichen Tenor haben
immer den gleichen Faden spinnen
to tell the same story all the time
immer den gleichen Faden spinnen
wir sind in der gleichen Lage
we are (all) in the same boat
wir sind in der gleichen Lage
die Hinrichtung erfolgte noch am gleichen Tage
the execution took place on the same day
die Hinrichtung erfolgte noch am gleichen Tage
gleichen Inhalts
to the same effect
gleichen Inhalts
er ist aus dem gleichen Holz geschnitzt
he is made of the same stuff, he is cast from the same mould britisches Englisch | British EnglishBr
er ist aus dem gleichen Holz geschnitzt
I shall explain why shortly.
Ich werde Ihnen gleich erklären, wieso.
Źródło: Europarl
There are few better or equally good ones.
Es gibt einige bessere oder gleich gute.
Źródło: Europarl
Concerning night flights, these will be discussed in a moment.
Die Nachtflüge sind gleich an der Reihe.
Źródło: Europarl
We have committed ourselves to ask for the immediate lifting of sanctions.
Dies ist der Inhalt dieser gemeinsamen Entschließung, die Ihnen gleich vorgelegt wird.
Źródło: Europarl
Nonetheless, the error rate has remained at the same high level for the last five years.
Dennoch, seit fünf Jahren ist die Fehlerrate gleich hoch geblieben.
Źródło: Europarl
Once we take our places, all MEPs are equal and all of us have to respect the Rules.
Alle, die wir hier sitzen, sind gleich, und alle müssen wir die Normen respektieren.
Źródło: Europarl
Whatever its content they are happy to call this product chocolate.
Ganz gleich, was drin ist, die Leute nennen das Erzeugnis Schokolade und finden das in Ordnung.
Źródło: Europarl
Or would she turn coldly away like all the hollow world?
Oder würde sie sich gleich der übrigen Welt kalt abwenden?
Źródło: Books
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: