Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Gesinnung"

"Gesinnung" Tłumaczenie Angielski

Gesinnung
[-ˈzɪnʊŋ]Femininum | feminine f <Gesinnung; selten Gesinnungen>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • mentality
  Gesinnung Mentalität
  mind
  Gesinnung Mentalität
  Gesinnung Mentalität
Przykłady
 • eine niedere (oder | orod gemeine) Gesinnung haben
  to have a base mentality
  eine niedere (oder | orod gemeine) Gesinnung haben
 • aufrichtige [edle] Gesinnung
  fair-mindedness [noble-mindedness]
  aufrichtige [edle] Gesinnung
 • eine bürgerliche Gesinnung
  a bourgeois mentality
  eine bürgerliche Gesinnung
 • character
  Gesinnung Charakter
  nature
  Gesinnung Charakter
  Gesinnung Charakter
Przykłady
 • von anständiger (oder | orod redlicher) Gesinnung sein
  to have an honest character
  von anständiger (oder | orod redlicher) Gesinnung sein
Przykłady
 • das verrät seine liberale Gesinnung
  that shows his liberal way of thinking
  das verrät seine liberale Gesinnung
 • attitude
  Gesinnung Haltung
  Gesinnung Haltung
Przykłady
 • ich zweifle nicht an seiner freundlichen Gesinnung (mir gegenüber)
  there is no doubt that he’s friendly (toward[s] me)
  ich zweifle nicht an seiner freundlichen Gesinnung (mir gegenüber)
 • opinion, convictionsPlural | plural pl
  Gesinnung Meinung
  sentimentsPlural | plural pl
  Gesinnung Meinung
  viewsPlural | plural pl
  Gesinnung Meinung
  Gesinnung Meinung
Przykłady
 • er zeigte seine wahre Gesinnung
  he revealed his true sentiments, he showed his true colo(u)rs
  er zeigte seine wahre Gesinnung
 • seine Gesinnung wechseln Meinung ändern
  to change one’s opinion
  seine Gesinnung wechseln Meinung ändern
 • seine Gesinnung wechseln Politik | politicsPOL
  to change sides
  seine Gesinnung wechseln Politik | politicsPOL
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
eine verächtliche Gesinnung erkennen lassen
to reveal a despicable (oder | orod vile, an abject) character
eine verächtliche Gesinnung erkennen lassen
vornehme Gesinnung
vornehme Gesinnung
eine niederträchtige Gesinnung
a low mind
eine niederträchtige Gesinnung
Adel der Gesinnung
Adel der Gesinnung
knechtische Gesinnung
knechtische Gesinnung
staatsbürgerliche Gesinnung
civic-mindedness, public spirit
staatsbürgerliche Gesinnung
er wechselt seine Gesinnung wie das (oder | orod sein) Hemd
he is like a weathercock in the wind, he changes his opinion every five minutes
er wechselt seine Gesinnung wie das (oder | orod sein) Hemd
er hat eine aristokratische Gesinnung
he is noble-minded
er hat eine aristokratische Gesinnung
ein Mann von vornehmer Gesinnung
a noble-minded (oder | orod high-minded) man
ein Mann von vornehmer Gesinnung
die Gesinnung eines Menschen prägt sich meist im Gesicht aus
a person’s character is usually imprinted on (oder | orod revealed in) his face
die Gesinnung eines Menschen prägt sich meist im Gesicht aus
sklavische Gesinnung
sklavische Gesinnung
vaterländische Gesinnung
vaterländische Gesinnung
ein Mann von adliger Gesinnung
a man of noble mind
ein Mann von adliger Gesinnung
soldatische Gesinnung
military attitude (oder | orod mind)
soldatische Gesinnung
diese Äußerung ist bezeichnend für seine Gesinnung
these words are typical (oder | orod indicative, symptomatic) of his attitude
diese Äußerung ist bezeichnend für seine Gesinnung
religiöse Gesinnung
religiöse Gesinnung
streitbar sein, eine streitbare Gesinnung haben
to be quarrelsome
streitbar sein, eine streitbare Gesinnung haben
nationale Gesinnung
nationale Gesinnung
er bewies seine edle Gesinnung
he gave proof of his noble-mindedness (oder | orod his nobility of mind)
er bewies seine edle Gesinnung
niedrige Gesinnung
niedrige Gesinnung
It wasn't, in fact, revolutionary politics for which Galois was famous.
Tatsächlich war es nicht seine revolutionäre politische Gesinnung, für die Galois berühmt war.
Źródło: TED
And that's what a meme is. It's an information packet with attitude.
Und das ist auch das, was ein Mem ist: ein Informationspaket mit einer Gesinnung.
Źródło: TED
The Council has no locus to question the political affiliation of nominees.
Der Rat hat kein Recht, die politische Gesinnung der Nominierten in Frage zu stellen.
Źródło: Europarl
But today, humanitarianism cannot let politics be forgotten.
Doch heute kann die humanitäre Gesinnung nicht die Politik vergessen machen.
Źródło: Europarl
A great deal has been said about the humanitarianism of the European Union.
Viel geredet wurde über die humanitäre Gesinnung der Europäischen Union.
Źródło: Europarl
He has been condemned because of his opinions and because of his militant activities.
Er ist wegen seiner Gesinnung und seiner kämpferischen Tätigkeit verurteilt worden.
Źródło: Europarl
Is the US, in contrast to Russia, by definition honest, innocent, and high-minded?
Sind die USA, im Gegensatz zu Russland, per Definition ehrlich, unschuldig und von hoher Gesinnung?
Źródło: News-Commentary
A virus is a string of nucleic acid with attitude.
Ein Virus ist eine Nukleinsäurekette mit einer Gesinnung.
Źródło: TED
No wonder, then, that Israel ’ s current admirers have a distinctly illiberal cast.
Kein Wunder, also, dass die aktuellen Bewunderer Israels von deutlich illiberaler Gesinnung sind.
Źródło: News-Commentary
That is a disgraceful attitude!
Das ist eine schändliche Gesinnung!
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: