Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "übermitteln"

"übermitteln" Tłumaczenie Angielski

übermitteln
[-ˈmɪtəln]transitives Verb | transitive verb v/t <untrennbar | inseparableuntrennb, kein -ge-; h>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • convey
  übermitteln mitteilen
  übermitteln mitteilen
Przykłady
 • send
  übermitteln Daten
  transmit
  übermitteln Daten
  übermitteln Daten
 • deliver
  übermitteln überbringen
  bring
  übermitteln überbringen
  übermitteln überbringen
Przykłady
 • er hat die freudige Nachricht übermittelt
  he delivered (oder | orod brought) the good news
  er hat die freudige Nachricht übermittelt
 • transmit
  übermitteln Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH übersenden, überlassen
  pass on
  übermitteln Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH übersenden, überlassen
  übermitteln Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH übersenden, überlassen
Przykłady
übermitteln
[-ˈmɪtəln]reflexives Verb | reflexive verb v/r

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • sich übermitteln sich übertragen
  be sent
  sich übermitteln sich übertragen
übermitteln
Neutrum | neuter n <Übermittelns>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

eine Botschaft übermitteln
eine Botschaft übermitteln
etwas durch Funk übermitteln
to transmit (oder | orod send)etwas | something sth by radio
etwas durch Funk übermitteln
The report will be transmitted to Parliament in due course.
Der Bericht wird dem Parlament zu gegebener Zeit übermittelt.
Źródło: Europarl
I will relay it to Commissioner Verheugen.
Ich werde sie Herrn Verheugen übermitteln.
Źródło: Europarl
Please convey that to the Commissioner please, as she is not listening at the moment.
Bitte, übermitteln Sie das der Kommissarin, da sie im Augenblick nicht zuhört.
Źródło: Europarl
Mr President, I would like to convey my congratulations to the rapporteur for this report.
Herr Präsident, ich möchte dem Berichterstatter meine Glückwünsche zu diesem Bericht übermitteln.
Źródło: Europarl
I would ask you to send greetings to the new president.
Ich möchte Sie bitten, dem neuen Präsidenten Glückwünsche zu übermitteln.
Źródło: Europarl
I would ask you to convey my good wishes to Mr Schulz, who is no longer here.
Bitte übermitteln Sie Herrn Schulz, der nicht mehr hier ist, meine guten Wünsche.
Źródło: Europarl
We shall pass your satisfaction and thanks on to Mrs Banotti.
Wir werden Frau Banotti mitteilen, wie zufrieden Sie sind, und ihr Ihren Dank übermitteln.
Źródło: Europarl
We hope that the report and in-depth evaluation will as yet be forthcoming.
Hoffentlich ist der Bericht samt einer akribischen Bewertung inzwischen übermittelt worden.
Źródło: Europarl
I will pass on your comments to the President, Mr Kirkhope.
Ich werde diese Bemerkung der Parlamentspräsidentin übermitteln, Herr Kollege Kirkhope.
Źródło: Europarl
Erdogan has sent Iraqi Kurds a forceful message.
Erdogan hat den irakischen Kurden damit eine unmissverständliche Botschaft übermittelt.
Źródło: News-Commentary
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!