Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "informieren"

"informieren" Tłumaczenie Angielski

informieren
[ɪnfɔrˈmiːrən]transitives Verb | transitive verb v/t <kein ge-; h>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • let (jemand | somebodysb) know, tell (jemand | somebodysb)
  informieren in Kenntnis setzen
  inform
  informieren in Kenntnis setzen
  notify
  informieren in Kenntnis setzen
  informieren in Kenntnis setzen
Przykłady
 • notify
  informieren benachrichtigen
  informieren benachrichtigen
informieren
[ɪnfɔrˈmiːrən]reflexives Verb | reflexive verb v/r

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • sich über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas informieren
  to find out aboutetwas | something sth, to get some information on (oder | orod about)etwas | something sth
  sich über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas informieren
ich werde nicht ermangeln, Sie rechtzeitig zu informieren
I shall not fail to inform you in time
ich werde nicht ermangeln, Sie rechtzeitig zu informieren
And is the Commission aware whether they apply that territorial clause correctly or not?
Ist die Kommission darüber informiert, ob Israel diese Territorialklausel korrekt anwendet?
Źródło: Europarl
The project website informs that plants will be distributed freely.
Die Projekt-Webseite informiert ebenfalls darüber, dass die Pflanzen kostenlos abgegeben werden.
Źródło: GlobalVoices
After all, a democracy cannot function without a public that is properly informed.
Schließlich kann eine Demokratie ohne eine gut informierte Öffentlichkeit nicht funktionieren.
Źródło: News-Commentary
Some of the critics are factually ill-informed.
Einige der Kritiker sind in der Sache schlecht informiert.
Źródło: News-Commentary
As usual, Iranian citizens covered today's event and let the world learn about it.
Wie üblich informieren die iranischen Bürger auch heute die Welt über die Ereignisse.
Źródło: GlobalVoices
Mr Nielson will be happy to report back to Parliament on the findings of his mission.
Herr Nielson ist gern bereit, das Parlament über die Ergebnisse seiner Reise zu informieren.
Źródło: Europarl
We will certainly make sure that the President is informed of your statement.
Wir werden selbstverständlich dafür sorgen, daß die Präsidentin über Ihre Erklärung informiert wird.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: