Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Empfang"

"Empfang" Tłumaczenie Angielski

Empfang
[ɛmˈpfaŋ]Maskulinum | masculine m <Empfang(e)s; Empfänge>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • receipt
  Empfang Erhalt <nurSingular | singular sg>
  Empfang Erhalt <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • den Empfang eines Briefes bestätigen <nurSingular | singular sg>
  to acknowledge receipt of a letter
  den Empfang eines Briefes bestätigen <nurSingular | singular sg>
 • etwas in Empfang nehmen <nurSingular | singular sg>
  to receiveetwas | something sth
  etwas in Empfang nehmen <nurSingular | singular sg>
 • jemandem den Empfang einer Geldsumme bescheinigen (oder | orod bestätigen) <nurSingular | singular sg>
  to givejemand | somebody sb (oder | orod makejemand | somebody sb out) a receipt for a sum of money
  jemandem den Empfang einer Geldsumme bescheinigen (oder | orod bestätigen) <nurSingular | singular sg>
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • reception
  Empfang Begrüßung, Aufnahme <nurSingular | singular sg>
  welcome
  Empfang Begrüßung, Aufnahme <nurSingular | singular sg>
  Empfang Begrüßung, Aufnahme <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • ein herzlicher Empfang <nurSingular | singular sg>
  a hearty (oder | orod warm) welcome
  ein herzlicher Empfang <nurSingular | singular sg>
 • ein fürstlicher (oder | orod königlicher) Empfang figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <nurSingular | singular sg>
  a royal welcome (oder | orod reception)
  ein fürstlicher (oder | orod königlicher) Empfang figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig <nurSingular | singular sg>
 • ihm wurde ein begeisterter [kühler] Empfang bereitet <nurSingular | singular sg>
  he was given (oder | orod he met with) an enthusiastic [a cool] reception
  ihm wurde ein begeisterter [kühler] Empfang bereitet <nurSingular | singular sg>
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • reception office (oder | orod desk)
  Empfang Büro in Hotels etc <nurSingular | singular sg>
  reception
  Empfang Büro in Hotels etc <nurSingular | singular sg>
  Empfang Büro in Hotels etc <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • sie arbeitet im (oder | orod am) Empfang <nurSingular | singular sg>
  she works in the reception office
  sie arbeitet im (oder | orod am) Empfang <nurSingular | singular sg>
 • reception
  Empfang festliche Veranstaltung
  Empfang festliche Veranstaltung
Przykłady
 • offizieller Empfang
  official (oder | orod formal) reception
  offizieller Empfang
 • einen Empfang geben
  to hold (oder | orod give) a reception
  einen Empfang geben
 • Empfang bei Hofe
  reception at court
  Empfang bei Hofe
 • reception
  Empfang Radio, Rundfunk | radioRADIO <nurSingular | singular sg>
  Empfang Radio, Rundfunk | radioRADIO <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • störungsfreier Empfang <nurSingular | singular sg>
  undisturbed reception
  störungsfreier Empfang <nurSingular | singular sg>
 • auf Empfang schalten <nurSingular | singular sg>
  to switch over to reception
  auf Empfang schalten <nurSingular | singular sg>
 • auf Empfang bleiben (oder | orod stehen) <nurSingular | singular sg>
  to stand by (to receive a message)
  auf Empfang bleiben (oder | orod stehen) <nurSingular | singular sg>
der allerherzlichste Empfang
the most cordial reception (oder | orod welcome)
der allerherzlichste Empfang
den Empfang von Geld [Waren] quittieren
to acknowledge receipt of (the) money [goods]
den Empfang von Geld [Waren] quittieren
ein eisiger Empfang
ein eisiger Empfang
sofort nach Empfang des Briefes schrieb er eine Antwort
sofort nach Empfang des Briefes schrieb er eine Antwort
jemandem einen jubelnden Empfang bereiten
to givejemand | somebody sb a jubilant reception
jemandem einen jubelnden Empfang bereiten
freundlicher Empfang
friendly (oder | orod warm, cordial) reception
freundlicher Empfang
jemandem einen herzlichen Empfang [Ovationen] bereiten
to givejemand | somebody sb a warm reception [an ovation]
jemandem einen herzlichen Empfang [Ovationen] bereiten
alles für einen Empfang herrichten
alles für einen Empfang herrichten
an einem offiziellen Empfang teilnehmen
an einem offiziellen Empfang teilnehmen
den Empfang bescheinigen
ein festlicher Empfang
ein festlicher Empfang
jemanden in Empfang nehmen
to receivejemand | somebody sb
jemanden in Empfang nehmen
herzlicher Empfang
herzlicher Empfang
ein Paket in Empfang nehmen
to accept a parcel
ein Paket in Empfang nehmen
jemandem einen begeisterten Empfang bereiten
to givejemand | somebody sb a hearty (oder | orod an exuberant) welcome
jemandem einen begeisterten Empfang bereiten
feierlicher Empfang
ceremonial (oder | orod formal) reception
feierlicher Empfang
gestörter Empfang
gestörter Empfang
den Empfang bescheinigen
to give (oder | orod issue) a receipt
den Empfang bescheinigen
sie hatten alles für den Empfang gerichtet
they had got everything ready (oder | orod they had prepared everything) for the reception
sie hatten alles für den Empfang gerichtet
ein kalter Empfang
ein kalter Empfang
Tom complained at the front desk about the noise.
Tom beklagte sich am Empfang über den Lärm.
Źródło: Tatoeba
You see, Mr Solana, what a welcome!
Sie sehen, Herr Solana, welch ein Empfang!
Źródło: Europarl
There was a big reception after the wedding.
Es gab einen großen Empfang nach der Hochzeit.
Źródło: Tatoeba
Until now, Mr Lindqvist, we have had no request to receive a Kurdish delegation.
Bis jetzt, Herr Lindqvist, gab es kein Ersuchen zum Empfang einer kurdischen Delegation.
Źródło: Europarl
I have been very satisfied with the reception given to the communication.
Ich war sehr erfreut über den Empfang, der dieser Mitteilung zuteil wurde.
Źródło: Europarl
What reception will be given to these people?
Welcher Empfang wird diesen Menschen bereitet?
Źródło: Europarl
Mrs Weber, I must also thank you for your welcome.
Frau Weber, ich möchte Ihnen zudem für den herzlichen Empfang danken, den Sie mir bereitet haben.
Źródło: Europarl
In a letter he thanked Chancellor Angela Merkel for having received the Dalai Lama.
In einem Brief bedankt er sich bei Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihren Empfang des Dalai Lama.
Źródło: Europarl
Formal sitting: Welcoming of the Bulgarian and Romanian Members
Feierliche Sitzung: Empfang der bulgarischen und rumänischen Mitglieder
Źródło: Europarl
Cairo acknowledged it had received him as a result of extraordinary procedures.
Kairo gab zu, ihn nach außerordentlichen Verfahren in Empfang genommen zu haben.
Źródło: Europarl
Your warm welcome to her was greatly appreciated in Ireland.
Der herzliche Empfang, den Sie ihr hier bereiteten, wurde in Irland mit großer Freude aufgenommen.
Źródło: Europarl
Not everyone in the various states is giving your report a joyful welcome.
Nicht jeder in den einzelnen Staaten bereitet Ihrem Bericht einen freudigen Empfang.
Źródło: Europarl
Mr President, ladies and gentlemen, many thanks for that welcome.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen herzlichen Dank für diesen Empfang!
Źródło: Europarl
Mr President, thank you for your very friendly welcome.
Vielen Dank, Herr Präsident, für diesen sehr freundlichen Empfang.
Źródło: Europarl
In mid-February, he was warmly received in Qatar, Bahrain, and Iran.
Mitte Februar wurde ihm ein herzlicher Empfang in Katar, Bahrain und Iran bereitet.
Źródło: News-Commentary
This evening, there's a reception in the University's Museum of Natural History.
Heute Abend ist ein Empfang im Museum für Naturgeschichte der Universität.
Źródło: TED
He introduced me to his relatives at the reception.
Am Empfang stellte er mich seiner Verwandtschaft vor.
Źródło: Tatoeba
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: