Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "eingliedern"

"eingliedern" Tłumaczenie Angielski

eingliedern
transitives Verb | transitive verb v/t <trennbar | separabletrennb; -ge-; h>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • incorporate, integrate (inAkkusativ | accusative (case) akk into)
  eingliedern intergrieren
  eingliedern intergrieren
Przykłady
 • fit in
  eingliedern Fakten, Erkenntnisse etc
  insert
  eingliedern Fakten, Erkenntnisse etc
  incorporate
  eingliedern Fakten, Erkenntnisse etc
  eingliedern Fakten, Erkenntnisse etc
Przykłady
 • etwas in (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas eingliedern
  to fit (oder | orod insert, integrate)etwas | something sth intoetwas | something sth
  etwas in (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas eingliedern
Przykłady
 • jemanden in (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas eingliedern in Organisation etc, einfügen
  to fitjemand | somebody sb intoetwas | something sth
  jemanden in (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas eingliedern in Organisation etc, einfügen
 • jemanden in (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas eingliedern in Organisation etc, als Mitglied
  to makejemand | somebody sb a member ofetwas | something sth, to enrol(l)jemand | somebody sb inetwas | something sth
  jemanden in (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas eingliedern in Organisation etc, als Mitglied
 • annex
  eingliedern Land
  eingliedern Land
Przykłady
eingliedern
reflexives Verb | reflexive verb v/r

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • sich eingliedern von Fakten etc
  fit in
  sich eingliedern von Fakten etc
 • sich in (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas eingliedern
  to fit intoetwas | something sth
  sich in (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas eingliedern
 • become a member
  eingliedern in einen Verband etc
  eingliedern in einen Verband etc
Przykłady
 • adapt oneself
  eingliedern in Umgebung etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  integrate
  eingliedern in Umgebung etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  eingliedern in Umgebung etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
jemanden wieder in den Arbeitsprozess eingliedern
to getjemand | somebody sb back to work
jemanden wieder in den Arbeitsprozess eingliedern
In the absence of an autonomous budget, the agency is de facto integrated into the Commission.
In Ermangelung eines autonomen Budgets ist die Agentur de facto in die Kommission eingegliedert.
Źródło: Europarl
The applicant countries must be incorporated into this process.
Die Bewerberländer werden sich in diesen Prozeß eingliedern müssen.
Źródło: Europarl
According to the procedure, we therefore ought to include this on the voting list for tomorrow.
Wir müßten dies daher auch ordnungsgemäß in die Abstimmungsliste für morgen eingliedern.
Źródło: Europarl
If it requires bringing more women back into the workplace, so be it.
Falls dazu mehr Frauen wieder in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden sollen, soll es so sein.
Źródło: Europarl
In the absence of an autonomous budget, the Agency is de facto integrated into the Commission.
In Ermangelung eines autonomen Budgets ist die Agentur de facto in die Kommission eingegliedert.
Źródło: Europarl
Will Syria Come in From the Cold?
Wird sich Syrien wieder eingliedern?
Źródło: News-Commentary
Women have been a wonderful addition to the workforce.
Frauen ließen sich wunderbar in den Arbeitsmarkt eingliedern.
Źródło: Europarl
It is essential to attract more people into the labour force.
Es ist unbedingt erforderlich, mehr Menschen in das Erwerbsleben einzugliedern.
Źródło: Europarl
Even in sport, East Europeans have long been integrated with the rest of Europe.
Sogar im Sport sind die Osteuropäer schon lange in das europäische Gefüge eingegliedert.
Źródło: News-Commentary
It will be very hard for them to return to the workforce.
Es wird sehr schwer für sie sein, sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern.
Źródło: News-Commentary
Women' s policy is not- as happens so often- to be incorporated into programmes for minorities.
Die Frauenpolitik ist nicht- wie so oft praktiziert- einzugliedern in Minderheitenprogramme.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: