Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Melodie"

"Melodie" Tłumaczenie Angielski

Melodie
[meloˈdiː]Femininum | feminine f <Melodie; Melodien [-ən]>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • melody
  Melodie Musik | musical termMUS
  Melodie Musik | musical termMUS
 • tune
  Melodie besonders Weise Musik | musical termMUS
  Melodie besonders Weise Musik | musical termMUS
Przykłady
 • die Melodie eines Liedes (oder | orod zu einem Liede)
  the melody of a song
  die Melodie eines Liedes (oder | orod zu einem Liede)
 • eine Melodie singen [spielen]
  to sing [to play] a tune
  eine Melodie singen [spielen]
 • eine alte Melodie
  an old tune
  eine alte Melodie
 • melody
  Melodie figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  Melodie figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
diese Melodie kommt mir bekannt vor
this tune seems familiar to me, I think I’ve heard this tune before
diese Melodie kommt mir bekannt vor
der Melodie wurde ein Text unterlegt
words were put (oder | orod set) to this tune
der Melodie wurde ein Text unterlegt
die Melodie verlor sich in der Ferne
the tune faded into the distance
die Melodie verlor sich in der Ferne
eine Melodie in ein Musikstück einflechten
to weave a tune into a piece of music
eine Melodie in ein Musikstück einflechten
diese Melodie geht mir nicht aus dem Kopf (oder | orod Sinn)
I can’t get this tune out of my head
diese Melodie geht mir nicht aus dem Kopf (oder | orod Sinn)
die Melodie hat viel Schwung
the melody is full (oder | orod has plenty) of swing
die Melodie hat viel Schwung
eine freche Melodie
eine freche Melodie
diese Melodie ging mir den ganzen Tag im Kopf herum
that tune was going round and round in my head all day long
diese Melodie ging mir den ganzen Tag im Kopf herum
diese Melodie geht leicht ins Ohr
this is a catchy tune, the tune is easy to remember
diese Melodie geht leicht ins Ohr
diese Melodie ist sehr einprägsam
this melody is easy to remember
diese Melodie ist sehr einprägsam
ich bringe die Melodie nicht aus dem Kopf
I can’t get this tune out of my head
ich bringe die Melodie nicht aus dem Kopf
jemandem eine Melodie vorpfeifen
to whistle a tune tojemand | somebody sb
jemandem eine Melodie vorpfeifen
diese Melodie hat Swing
diese Melodie hat Swing
eine Melodie beliebig abwandeln
to adapt a melody
eine Melodie beliebig abwandeln
die Melodie klingt an eine bekannte Volksweise an
the tune is reminiscent of a popular folksong
die Melodie klingt an eine bekannte Volksweise an
eine gefällige Melodie
a pleasing (oder | orod pleasant) melody
eine gefällige Melodie
die Melodie fehlerlos (vom Blatt) absingen
to sight-read the tune faultlessly
die Melodie fehlerlos (vom Blatt) absingen
das Lied geht nach der Melodie von …
the song follows (oder | orod goes to) the tune of …
das Lied geht nach der Melodie von …
I can't remember the melody to that song.
Ich kann mich nicht an die Melodie des Liedes erinnern.
Źródło: Tatoeba
I can't remember the melody to that song.
Ich kann mich an die Melodie zu diesem Lied nicht mehr erinnern.
Źródło: Tatoeba
Did you know that TED is a tune?
Wussten Sie, dass TED eine Melodie ist?
Źródło: TED
You can teach a bunch of South Africans a tune in about five seconds flat.
Man kann einer Truppe Südafrikaner in fünf Sekunden eine Melodie beibringen.
Źródło: TED
She sat on a bench, humming an old melody in a low voice.
Sie saß auf einer Bank und summte leise eine alte Melodie.
Źródło: Tatoeba
I tried to learn the melody by heart.
Ich habe versucht, die Melodie auswendig zu lernen.
Źródło: Tatoeba
So I'm trying to bridge this gap between this idea and this melody.
Ich versuche also diese Kluft zu überbrücken, zwischen dieser Idee und dieser Melodie.
Źródło: TED
So the sounds that were before distorted and loud, were suddenly a melody.
Die Töne, die zuvor verzerrt und laut gewesen waren, wurden plötzlich zu einer Melodie.
Źródło: TED
I can't remember the tune of that song.
Ich kann mich nicht an die Melodie des Liedes erinnern.
Źródło: Tatoeba
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: