Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Genauigkeit"

"Genauigkeit" Tłumaczenie Angielski

Genauigkeit
Femininum | feminine f <Genauigkeit; keinPlural | plural pl>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • accuracy
  Genauigkeit Präzision
  precision
  Genauigkeit Präzision
  Genauigkeit Präzision
Przykłady
 • Genauigkeit einer Uhr
  precision of a watch (oder | orod clock)
  Genauigkeit einer Uhr
 • mit wissenschaftlicher Genauigkeit
  with scientific precision
  mit wissenschaftlicher Genauigkeit
Przykłady
 • correctness
  Genauigkeit Korrektheit
  Genauigkeit Korrektheit
den Lauf eines Gestirns mit mathematischer Genauigkeit voraussagen
den Lauf eines Gestirns mit mathematischer Genauigkeit voraussagen
mit minutiöser Genauigkeit
mit minutiöser Genauigkeit
auf Kosten der Genauigkeit
at the expense of accuracy
auf Kosten der Genauigkeit
Rigour in terms of information means there is a need for equal rigour in accounting.
Genauigkeit bei Informationen bedeutet, dass auch bei der Buchführung Genauigkeit erforderlich ist.
Źródło: Europarl
We think we're now at 95 percent accuracy when it comes to drone strikes.
Wir glauben, dass wir jetzt bei 95 Prozent Genauigkeit sind, wenn es zu Drohnenangriffen kommt.
Źródło: TED
for his meticulousness and his personal qualities.
seine Genauigkeit und seine persönliche Fähigkeit für uns nutzbar gemacht hat.
Źródło: Europarl
In the interests of accuracy I must make some points very clear.
Im Interesse der Genauigkeit muß ich einige Punkte richtigstellen.
Źródło: Europarl
Firstly, the quality of these tests and the accuracy of the actual assessment process.
Erstens die Qualität dieser Tests und die Genauigkeit des eigentlichen Beurteilungsverfahrens.
Źródło: Europarl
It is this weapon of devastating accuracy and precision.
Sie ist eine Waffe von verheerender Genauigkeit und Präzision.
Źródło: TED
Rigour in terms of information means there is a need for equal rigour in accounting.
Genauigkeit bei Informationen bedeutet, dass auch bei der Buchführung Genauigkeit erforderlich ist.
Źródło: Europarl
This was clear proof of discipline and rigour.
Dies ist ein klarer Beweis für Disziplin und Genauigkeit.
Źródło: Europarl
An effort needs to be made towards rigour, but it needs to be made by all of us.
Wir müssen uns da um mehr Genauigkeit bemühen, aber das ist etwas, das uns alle angeht.
Źródło: Europarl
I do not think she has read the text closely.
Ich glaube nicht, dass sie den Text mit der gebotenen Genauigkeit gelesen hat.
Źródło: Europarl
Billing accuracy is closely related to metering frequency.
Die Genauigkeit der Rechnung ist eng verbunden mit der Ablesehäufigkeit.
Źródło: Europarl
Objectivity, representativeness and accuracy of data are important issues.
Objektivität, Repräsentationsgrad und Genauigkeit der Daten sind wichtige Aspekte.
Źródło: Europarl
As legislators, we have to aspire to accuracy and precision.
Als Gesetzgeber müssen wir Genauigkeit und Präzision anstreben.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: