Tłumaczenie Angielski-Niemiecki dla "accuracy"

"accuracy" Tłumaczenie Niemiecki

accuracy
[ˈækjurəsi; -jə-]noun | Substantiv s

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Genauigkeitfeminine | Femininum f
  accuracy carefulness
  Sorgfaltfeminine | Femininum f
  accuracy carefulness
  accuracy carefulness
 • sorgfältige Ausführung
  accuracy careful execution
  accuracy careful execution
 • Richtigkeitfeminine | Femininum f
  accuracy exactness
  Pünktlichkeitfeminine | Femininum f
  accuracy exactness
  Genauigkeitfeminine | Femininum f
  accuracy exactness
  accuracy exactness
Przykłady
to sacrifice accuracy to vividness
die Genauigkeit der Lebhaftigkeit opfern (bei einer Schilderunget cetera, and so on | etc., und so weiter etc)
to sacrifice accuracy to vividness
accuracy became a passion with him
accuracy became a passion with him
rigorous accuracy
peinliche Genauigkeit
rigorous accuracy
degree of accuracy
degree of accuracy
a fair approach to accuracy
ziemliche Genauigkeit
a fair approach to accuracy
at some sacrifice of accuracy
unter einigem Verzicht auf Genauigkeit
at some sacrifice of accuracy
Heute bemühen wir uns, genauer zu erfahren, welche Standpunkte es gibt.
Now we try to find out with greater accuracy what the various positions are.
Źródło: Europarl
Wir glauben, dass wir jetzt bei 95 Prozent Genauigkeit sind, wenn es zu Drohnenangriffen kommt.
We think we're now at 95 percent accuracy when it comes to drone strikes.
Źródło: TED
Im Interesse der Genauigkeit muß ich einige Punkte richtigstellen.
In the interests of accuracy I must make some points very clear.
Źródło: Europarl
Können sie sich darauf verlassen, daß die Daten exakt und vollständig sind?
Can they rely on the data for accuracy and completeness?
Źródło: Europarl
Erstens die Qualität dieser Tests und die Genauigkeit des eigentlichen Beurteilungsverfahrens.
Firstly, the quality of these tests and the accuracy of the actual assessment process.
Źródło: Europarl
So viel zur sachlichen Richtigkeit.
So much for factual accuracy.
Źródło: Europarl
All diese Anmerkungen werden auf Richtigkeit hin überprüft werden.
All these comments will be checked for accuracy.
Źródło: Europarl
Die Genauigkeit der Rechnung ist eng verbunden mit der Ablesehäufigkeit.
Billing accuracy is closely related to metering frequency.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: