Tłumaczenie Niemiecki-Polski dla "finden"

"finden" Tłumaczenie Polski

finden
transitives Verb | czasownik przechodni v/t <findet, fand, gefunden>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • znajdować <znaleźć>
  finden Sache, Person
  finden Sache, Person
 • ponosić <-nieść>
  finden Tod
  finden Tod
 • natykać <-tknąć>się, natrafi(a)ć (naAkkusativ | biernik akk)
  finden stoßen auf
  finden stoßen auf
 • zasta(wa)ć (schlafend śpiącego)
  finden jemanden antreffen
  finden jemanden antreffen
 • uważać, sądzić
  finden meinen, beurteilen
  finden meinen, beurteilen
Przykłady
finden
intransitives Verb | czasownik nieprzechodni v/i <findet, fand, gefunden>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • nach Hause finden
  trafićperfektives Verb | czasownik dokonany pf do domu
  nach Hause finden
 • zu sich selbst finden
  opanować sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf
  przyjśćperfektives Verb | czasownik dokonany pf do siebie
  zu sich selbst finden
 • finden Sie nicht?
  nieprawda(ż)?
  finden Sie nicht?
finden
reflexives Verb | czasownik zwrotny v/r <findet, fand, gefunden>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
Gehör finden
znajdować <znaleźć>zrozumienie (bei / jemandem uGenitiv | dopełniacz gen)
Gehör finden
ein offenes Ohr finden (bei)
znaleźć posłuch (uGenitiv | dopełniacz gen)
ein offenes Ohr finden (bei)
Gefallen finden an jemandem, etwas
gustować, znajdować upodobanie wLokativ | miejscownik lok
upodobaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf sobieAkkusativ | biernik akk
Gefallen finden an jemandem, etwas
Abnahme finden
Anschluss finden
<do>szlusować (anAkkusativ | biernik akk doGenitiv | dopełniacz gen)
Anschluss finden
ein Haar in der Suppe finden
doszukać sięperfektives Verb | czasownik dokonany pf dziury w całym
ein Haar in der Suppe finden
keine Beachtung finden
nie zwracać <zwrócić>na siebie uwagi
keine Beachtung finden
Anklang finden (bei)
zyskaćperfektives Verb | czasownik dokonany pf uznanie (uGenitiv | dopełniacz gen)
Anklang finden (bei)
ein breites Echo finden (bei)
znajdować <znaleźć>żywy oddźwięk (uGenitiv | dopełniacz gen)
ein breites Echo finden (bei)
Anschluss finden
znaleźćperfektives Verb | czasownik dokonany pf towarzystwo
Anschluss finden
einen gemeinsamen Nenner finden, auf einen Nenner bringen
sprowadzać <-dzić>do wspólnego mianownika
einen gemeinsamen Nenner finden, auf einen Nenner bringen
nie uzysk(iw)ać aprobaty
keine Gegenliebe finden, auf wenig Gegenliebe stoßen
Resonanz finden (bei)
znajdować <znaleźć>oddźwięk (uGenitiv | dopełniacz gen)
Resonanz finden (bei)
Gnade finden
znajdować <znaleźć>łaskę (vor jemandes Augen w oczachGenitiv | dopełniacz gen)
Gnade finden
reißenden Absatz finden
być rozchwytywanym
reißenden Absatz finden
zu Tode kommen, den Tod finden
ponieśćperfektives Verb | czasownik dokonany pf śmierć
zu Tode kommen, den Tod finden
zur Ruhe kommen, Ruhe finden
uspokajać <-koić>się
zur Ruhe kommen, Ruhe finden
Anklang finden (bei)
być przyjętym (przezAkkusativ | biernik akk)
Anklang finden (bei)

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: