Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "verantwortlich"

"verantwortlich" Tłumaczenie Angielski

verantwortlich
Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • Sie sind mir dafür verantwortlich!
  you are answerable to me for that!
  Sie sind mir dafür verantwortlich!
 • jemanden verantwortlich machen jemanden haftbar machen
  to holdjemand | somebody sb responsible
  jemanden verantwortlich machen jemanden haftbar machen
 • jemanden verantwortlich machen jemandem die Schuld geben
  to blamejemand | somebody sb, to lay the blame onjemand | somebody sb, to holdjemand | somebody sb responsible
  jemanden verantwortlich machen jemandem die Schuld geben
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • reponsible (oft | oftenoft nachgestellt)
  verantwortlich die Verantwortung tragend
  verantwortlich die Verantwortung tragend
 • in charge
  verantwortlich Beamte
  verantwortlich Beamte
Przykłady
 • responsible
  verantwortlich Verantwortung erfordernd
  verantwortlich Verantwortung erfordernd
Przykłady
für etwas verantwortlich zeichnen
to take (the) responsibility foretwas | something sth
für etwas verantwortlich zeichnen
jemanden verantwortlich machen füretwas | something etwas
to makejemand | somebody sb responsible foretwas | something sth, to blamejemand | somebody sb foretwas | something sth
jemanden verantwortlich machen füretwas | something etwas
für seine Handlungen verantwortlich sein
to be responsible for one’s actions
für seine Handlungen verantwortlich sein
für die Reinhaltung Ihres Zimmers sind Sie selbst verantwortlich
you are responsible for keeping your own room clean (oder | orod tidy)
you are expected to clean your (own) room
für die Reinhaltung Ihres Zimmers sind Sie selbst verantwortlich
moralisch verantwortlich
moralisch verantwortlich
nicht verantwortlich
nicht verantwortlich
ich fühle mich nicht im Geringsten verantwortlich
I feel in no way responsible, I don’t feel the slightest bit (oder | orod at all) responsible
ich fühle mich nicht im Geringsten verantwortlich
er ist leitender Direktor und als solcher verantwortlich für den Betrieb
he is managing director and as such he is responsible for the firm
er ist leitender Direktor und als solcher verantwortlich für den Betrieb
ich mache dich persönlich dafür verantwortlich
I hold you personally responsible for it
ich mache dich persönlich dafür verantwortlich
ich bin dafür verantwortlich
I am responsible for this (oder | orod it)
ich bin dafür verantwortlich
in vollem Maße verantwortlich sein
in vollem Maße verantwortlich sein
voll verantwortlich sein
voll verantwortlich sein
Each of us can have an impact on Iran and we are all responsible.
Jeder von uns kann Einfluss auf den Iran nehmen, wir sind alle verantwortlich.
Źródło: GlobalVoices
Metastases, not the primary tumor, are responsible for most cancer deaths.
Metastasen, nicht der Primärtumor, sind für die meisten krebsbedingten Todesfälle verantwortlich.
Źródło: News-Commentary
Who is responsible when such crimes happen?
Wer ist verantwortlich, wenn derartige Verbrechen geschehen?
Źródło: News-Commentary
She then discusses possible scenarios of who could have pulled the assassination- and why.
Anschließend erörtert sie mögliche Szenarien, wer für das Attentat verantwortlich war und warum.
Źródło: GlobalVoices
It is the left-wingers or the gays who are responsible for child pornography.
Es sind die Linken, es sind die Schwulen, die verantwortlich sind für die Kinderpornographie.
Źródło: Europarl
Of course, our institution as such is not responsible for this evil.
Natürlich ist unsere Institution als solche nicht für dieses Übel verantwortlich.
Źródło: Europarl
Officials have blamed the Taliban for these incidents.
Beamte machen die Taliban für diese Vorfälle verantwortlich.
Źródło: GlobalVoices
So no one is in charge.
Es ist also niemand verantwortlich.
Źródło: News-Commentary
One of these is protecting forests, since deforestation accounts for 17% of emissions.
Eine davon ist der Schutz der Wälder, da die Abholzung für 17% der Emissionen verantwortlich ist.
Źródło: News-Commentary
Some have blamed the fact on a culturally loaded, Western-centric campaign.
Manche machen eine kulturell beladene, westliche Kampagne dafür verantwortlich.
Źródło: GlobalVoices
That is your responsibility as a member of the college.
Dafür sind Sie als Mitglied des Kollegiums verantwortlich.
Źródło: Europarl
He also heads the Unity Policy Planning and the New Early Warning Unit.
Überdies ist er für die Strategieplanungs- und Frühwarneinheit verantwortlich.
Źródło: Europarl
She also blames the ministry of interior for the whole thing:
Sie hält auch das Innenministeriums für das Ganze verantwortlich:
Źródło: GlobalVoices
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!