Tłumaczenie Angielski-Niemiecki dla "Mr."

"Mr." Tłumaczenie Niemiecki

Mr. Secretary
Mr. Secretary
Mr. X has been nominated as a candidate
Mr. X has been nominated as a candidate
Mr. N., of Oxford
Herr N. aus Oxford
Mr. N., of Oxford
ein gewisser Herr Brown
a certain Mr. Brown
Great Britain is represented by Mr. N.
Großbritannien istor | oder od wird durch Herrn N. vertreten
Great Britain is represented by Mr. N.
ohne Herrn Brown zu nahe treten zu wollen
pace Mr. Brown
Mr. Smith
Herr Smith
Mr. Smith
Mr. X presents his respects (or | oderod complimentsor | oder od regards)
Herr X sendet ergeben(st)eor | oder od herzliche Grüße
Mr. X presents his respects (or | oderod complimentsor | oder od regards)
Mr.
Mr.
allow me to present Mr. S. to you
darf ich Ihnen Herrn S. vorstellen
gestatten Sie, dass ich Ihnen Herrn S. vorstelle
allow me to present Mr. S. to you
Mr. N. prosecuting said
Herr N., der Vertreter der Anklage, sagte …
Mr. N. prosecuting said
on the lines laid down by Mr. X.
nach den von Herrn X. gegebenen Richtlinien
on the lines laid down by Mr. X.
gestatten Sie, dass ich Ihnen Herrn Brown vorstelle
meet Mr. Brown
my knowledge of Mr. X is not very great
ich kenne Herrn X nicht sehr gutor | oder od nur flüchtig
my knowledge of Mr. X is not very great
Mr. Smith was knighted at Buckingham Palace
Herr Smith wurde im Buckingham Palace zum Ritter geschlagen
Mr. Smith was knighted at Buckingham Palace
Mr. Justice X.
als Anrede in England
Mr. Justice X.
under the hand and seal of Mr. X.
von Mr. X. eigenhändig unterschriebenor | oder od geschriebenand | und u. gesiegelt
under the hand and seal of Mr. X.
a Mr. Arnold
ein (gewisser) Herr Arnold
a Mr. Arnold
Herr Mulder hat uns erklärt, dass dies beispielsweise für die Landwirtschaft ganz normal sei.
Mr Mulder has explained to us that this is quite normal for agriculture, for example.
Źródło: Europarl
Herr Schulz verglich Sie mit dem Leoparden.
Mr Schulz compared you to the Leopard.
Źródło: Europarl
Herr Mulder hat eine Frage zur Staatsanwaltschaft gestellt.
Mr Mulder asked about the public prosecutor.
Źródło: Europarl
Herr Mulder hatte eine Frage zu den Inspektionssystemen.
Mr Mulder asked me about the inspection systems.
Źródło: Europarl
Herr Mulder hat sich bereits beim Sekretariat bedankt, und das zu Recht.
Mr Mulder has already thanked the secretariat.
Źródło: Europarl
Herr Mulder sagte, wir seien auf dem richtigen Weg, es frage sich nur, wie lange noch.
Mr Mulder stated we are on the right track, but wondered how long this would last.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: