Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Höflichkeit"

"Höflichkeit" Tłumaczenie Angielski

Höflichkeit
Femininum | feminine f <Höflichkeit; Höflichkeiten>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • politeness
  Höflichkeit Benehmen <nurSingular | singular sg>
  civility
  Höflichkeit Benehmen <nurSingular | singular sg>
  courtesy
  Höflichkeit Benehmen <nurSingular | singular sg>
  Höflichkeit Benehmen <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • etwas (nur) aus Höflichkeit tun <nurSingular | singular sg>
  to doetwas | something sth (merely) out of (oder | orod for the sake of) politeness
  etwas (nur) aus Höflichkeit tun <nurSingular | singular sg>
 • etwas in aller Höflichkeit, aber bestimmt sagen <nurSingular | singular sg>
  to sayetwas | something sth politely but firmly
  etwas in aller Höflichkeit, aber bestimmt sagen <nurSingular | singular sg>
 • das verlangt einfach die Höflichkeit <nurSingular | singular sg>
  that’s common courtesy
  das verlangt einfach die Höflichkeit <nurSingular | singular sg>
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • compliment
  Höflichkeit Kompliment <meistPlural | plural pl>
  courtesy
  Höflichkeit Kompliment <meistPlural | plural pl>
  Höflichkeit Kompliment <meistPlural | plural pl>
Przykłady
 • jemandem Höflichkeiten sagen <meistPlural | plural pl>
  to payjemand | somebody sb compliments
  jemandem Höflichkeiten sagen <meistPlural | plural pl>
 • sie tauschten nur leere Höflichkeiten (miteinander) aus Floskeln <meistPlural | plural pl>
  they exchanged pleasantries
  sie tauschten nur leere Höflichkeiten (miteinander) aus Floskeln <meistPlural | plural pl>
 • sie tauschten nur leere Höflichkeiten (miteinander) aus grüßten sich <meistPlural | plural pl>
  they passed the time of day
  sie tauschten nur leere Höflichkeiten (miteinander) aus grüßten sich <meistPlural | plural pl>
 • suavity
  Höflichkeit verbindliche Art <nurSingular | singular sg>
  urbanity
  Höflichkeit verbindliche Art <nurSingular | singular sg>
  Höflichkeit verbindliche Art <nurSingular | singular sg>
 • gallantry
  Höflichkeit besonders gegenüber einer Dame <nurSingular | singular sg>
  Höflichkeit besonders gegenüber einer Dame <nurSingular | singular sg>
wir wurden schon als Kinder in Höflichkeit geübt
we were taught to be polite from childhood
wir wurden schon als Kinder in Höflichkeit geübt
seine Höflichkeit ist nur Tünche
seine Höflichkeit ist nur Tünche
er befleißigt sich der größten Höflichkeit
he takes great pains to be polite
er befleißigt sich der größten Höflichkeit
ausgesuchte Höflichkeit
exquisite (oder | orod extreme) politeness
ausgesuchte Höflichkeit
er ist ein Muster an Höflichkeit
he is a model of politeness
er ist ein Muster an Höflichkeit
darüber schweigt des Sängers Höflichkeit!
let’s draw a veil over that!
darüber schweigt des Sängers Höflichkeit!
mit distanzierter Höflichkeit
mit distanzierter Höflichkeit
jemandem Höflichkeit antrainieren
to teachjemand | somebody sb some manners
jemandem Höflichkeit antrainieren
mit Höflichkeit kommt man am weitesten
it always pays to be polite
mit Höflichkeit kommt man am weitesten
Höflichkeit ist Trumpf
courtesy is the what counts
Höflichkeit ist Trumpf
Höflichkeit üben
to be polite
Höflichkeit üben
Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige
punctuality is the politeness of princes
Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige
ein bisschen mehr Höflichkeit würde dir wohl anstehen
a little more politeness wouldn’t hurt (you) (would befit you well)
ein bisschen mehr Höflichkeit würde dir wohl anstehen
eine merkwürdige Mischung von Höflichkeit und Kälte
eine merkwürdige Mischung von Höflichkeit und Kälte
schon aus Höflichkeit
out of mere courtesy
schon aus Höflichkeit
darüber schweigt des Sängers Höflichkeit
darüber schweigt des Sängers Höflichkeit
sich zur Höflichkeit zwingen
to force oneself to be polite
sich zur Höflichkeit zwingen
Instead, the principle of positive comity was introduced, in other words active civility.
Es wurde das Prinzip der positive comity eingeführt, d. h. der aktiven Höflichkeit.
Źródło: Europarl
We initially did it with patience and civility.
Wir haben es erst mit Geduld und Höflichkeit getan.
Źródło: Europarl
These congratulations are not offered simply out of courtesy.
Und diese Glückwünsche basieren nicht nur auf reiner Höflichkeit.
Źródło: Europarl
I should have the courtesy of a reply in this House.
Ich verdiene die Höflichkeit einer Antwort in diesem Parlament.
Źródło: Europarl
Tom said he liked what she had made for dinner, but he was only being polite.
Tom sagte, dass ihm das wohl munde, was sie zum Abendessen bereitet habe doch nur aus Höflichkeit.
Źródło: Tatoeba
Mr President, just one minute, out of courtesy to Mr Wurtz.
Herr Präsident, geben Sie mir noch eine Minute aus Höflichkeit gegenüber Herrn Wurtz.
Źródło: Europarl
Mr Allister, it is not the duty of the Presidency to judge on courtesy.
Herr Allister, das Präsidium ist nicht verpflichtet, über Höflichkeit zu urteilen.
Źródło: Europarl
I would like to thank Mrs Kratsa for the quality of her report and for her courtesy.
Daher möchte ich Frau Kratsa für die Qualität ihres Berichts sowie für ihre Höflichkeit danken.
Źródło: Europarl
It would have been polite.
Dies wäre eine Frage der Höflichkeit gewesen.
Źródło: Europarl
Courtesy is not, however, the most common feature of this Parliament.
Doch Höflichkeit ist in diesem Parlament nicht allzu verbreitet.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: