Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "gefasst"

"gefasst" Tłumaczenie Angielski

gefasst
Adjektiv | adjective adj <gefasster; gefasstest>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
Przykłady
  • set, mounted (inDativ | dative (case) dat in)
    gefasst Edelstein
    gefasst Edelstein
Przykłady
gefasst
Adverb | adverb adv

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
sich auf (Akkusativ | accusative (case)akk)etwas | something etwas gefasst machen
to be in foretwas | something sth
sich auf (Akkusativ | accusative (case)akk)etwas | something etwas gefasst machen
weit gefasst
weit gefasst
auf das Ärgste gefasst sein
to be prepared for the worst
auf das Ärgste gefasst sein
du kannst dich auf ein (gehöriges) Donnerwetter gefasst machen
you’ll be in for it, you’ll catch it
du kannst dich auf ein (gehöriges) Donnerwetter gefasst machen
auf alles gefasst sein
to be ready for anything
auf alles gefasst sein
ich bin auf das Äußerste gefasst
I’m prepared for the worst
ich bin auf das Äußerste gefasst
aufs Äußerste gefasst sein
to be prepared for the worst
aufs Äußerste gefasst sein
in Gold gefasst
set in gold
in Gold gefasst
àjour gefasst
in an à jour setting
àjour gefasst
sich auf (Akkusativ | accusative (case)akk)etwas | something etwas gefasst machen
to be prepared foretwas | something sth, to be on the lookout foretwas | something sth
sich auf (Akkusativ | accusative (case)akk)etwas | something etwas gefasst machen
kurz gefasst
kurz gefasst
du musst darauf gefasst sein, dass er dir kündigt
you must be prepared for him to fire you
du musst darauf gefasst sein, dass er dir kündigt
mein Entschluss ist gefasst (oder | orod steht fest)
my decision is made, I’ve made up my mind
mein Entschluss ist gefasst (oder | orod steht fest)
mach dich [sei] aufs (oder | orod auf das)Schlimmste gefasst
prepare yourself [be prepared] for the worst
mach dich [sei] aufs (oder | orod auf das)Schlimmste gefasst
ich habe den kühnen Entschluss gefasst, mir das Rauchen abzugewöhnen
I took the bold (oder | orod brave) decision to give up smoking
ich habe den kühnen Entschluss gefasst, mir das Rauchen abzugewöhnen
er wurde auf frischer Tat gefasst
he was caught in the act (oder | orod red-handed)
er wurde auf frischer Tat gefasst
In short, quantitative easing is not the same thing as credit easing.
Kurz gefasst: Quantitative Lockerung ist nicht dasselbe wie Kreditlockerung.
Źródło: News-Commentary
In other words, life promotes disorder.
Kurz gefasst kann man sagen, das Leben fördert die Unordnung.
Źródło: News-Commentary
I would nonetheless like to mention one positive decision that was taken at Stockholm.
Dennoch möchte ich einen positiven Beschluss ansprechen, der in Stockholm gefasst worden ist.
Źródło: Europarl
That is where the decisions will have to be taken.
Dort werden die Beschlüsse gefasst werden müssen.
Źródło: Europarl
We should be prepared for them.
Wir sollten darauf gefasst sein.
Źródło: News-Commentary
MELBOURNE – Did you make any New Year ’ s resolutions?
MELBOURNE Haben Sie irgendwelche Neujahrsvorsätze gefasst?
Źródło: News-Commentary
We must be prepared for this possibility.
Wir müssen darauf gefasst sein.
Źródło: Europarl
The decision was not approved by chance.
Dieser Beschluss ist nicht zufällig gefasst worden.
Źródło: Europarl
Four months later, Majid was captured alive; the bombs had missed their intended target.
Vier Monate später wurde Majid lebendig gefasst, die Bomben hatten ihr eigentliches Ziel verfehlt.
Źródło: News-Commentary
In short, China s growth model ’ has been stretched as never before.
Kurz gefasst: Chinas Wachstumsmodell steht stärker denn je unter Spannung.
Źródło: News-Commentary
However, many came to the support of Pakistan in its decision.
Allerdings haben nicht wenige den Entschluss gefasst, die Haltung Pakistans zu stärken.
Źródło: GlobalVoices
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: