Tłumaczenie Hiszpański-Niemiecki dla "an��nimo"

"an��nimo" Tłumaczenie Niemiecki

Czy chodziło Ci o nimio, nimbo, nido, Nilo czy niño?
iranio
adjetivo | Adjektiv adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • altiranisch
  irani(an)o
  irani(an)o
iranio
masculino | Maskulinum m, -afemenino | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Altiranermasculino | Maskulinum m, -infemenino | Femininum f
  irani(an)o
  irani(an)o
iranio
masculino | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • el irani(an)o lengua
  das (Alt)Iranische
  el irani(an)o lengua
californio
adjetivo | Adjektiv adj, califórnico

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

californio
masculino | Maskulinum m, -afemenino | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Kaliforniermasculino | Maskulinum m, -infemenino | Femininum f
  californi(an)o
  californi(an)o
ucranio
[uˈkranĭo] [ukraˈnĭano]adjetivo | Adjektiv adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

ucranio
[uˈkranĭo] [ukraˈnĭano]masculino | Maskulinum m, ucrani(an)afemenino | Femininum f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Ukrainer(in)masculino y femenino entre paréntesis | Maskulinum mit Femininendung in Klammern m(f)
  ucrani(an)o
  ucrani(an)o
an
[an]Präposition, Verhältniswort | preposición präp

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • a, en, contra
  an <Lage:Dativ | dativo dat; Richtung:Akkusativ | acusativo akk>
  an <Lage:Dativ | dativo dat; Richtung:Akkusativ | acusativo akk>
Przykłady
 • nahe an <Lage:Dativ | dativo dat; Richtung:Akkusativ | acusativo akk>
  cerca de, junto a
  nahe an <Lage:Dativ | dativo dat; Richtung:Akkusativ | acusativo akk>
 • an Bord <Lage:Dativ | dativo dat; Richtung:Akkusativ | acusativo akk>
  a bordo
  an Bord <Lage:Dativ | dativo dat; Richtung:Akkusativ | acusativo akk>
 • an der Wand <Lage:Dativ | dativo dat; Richtung:Akkusativ | acusativo akk>
  en la pared
  an der Wand <Lage:Dativ | dativo dat; Richtung:Akkusativ | acusativo akk>
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • en
  an zeitlich <Dativ | dativodat>
  an zeitlich <Dativ | dativodat>
Przykłady
Przykłady
Przykłady
Przykłady
 • an (und für) sich
  en sí, en realidad
  an (und für) sich
 • para
  an (≈ bestimmt für) <Akkusativ | acusativoakk>
  an (≈ bestimmt für) <Akkusativ | acusativoakk>
Przykłady
 • ein Brief an mich <Akkusativ | acusativoakk>
  una carta para
  ein Brief an mich <Akkusativ | acusativoakk>
Przykłady
 • arm/reich an… (Dativ | dativodat) figurativ, in übertragenem Sinn | en sentido figuradofig
  pobre/rico en …
  arm/reich an… (Dativ | dativodat) figurativ, in übertragenem Sinn | en sentido figuradofig
 • fünf an der Zahl
  fünf an der Zahl
 • am Leben sein
  estar con vida
  am Leben sein
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
Przykłady
 • er ist (gerade) am Schreiben mit inf umgangssprachlich | uso familiarumg
  está escribiendo
  er ist (gerade) am Schreiben mit inf umgangssprachlich | uso familiarumg
an
[an]Adverb | adverbio adv

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
Przykłady
Przykłady
Przykłady
Przykłady
 • an die 100 Euroetc., und so weiter | etcétera etc umgangssprachlich | uso familiarumg
  unos 100 euros,etc., und so weiter | etcétera etc
  an die 100 Euroetc., und so weiter | etcétera etc umgangssprachlich | uso familiarumg
 • an die 100 Personen
  unos (oder | ood cerca de) cien personas
  an die 100 Personen
 • sie ist an die 20 Jahre alt
  ronda (oder | ood frisa en) los veinte (años)
  sie ist an die 20 Jahre alt
tulipero
masculino | Maskulinum m

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Tulpenbaummasculino | Maskulinum m
  tulip(an)ero botánica | BotanikBOT
  tulip(an)ero botánica | BotanikBOT
Kopf-an-Kopf-Rennen
Neutrum | neutro n

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • carreraFemininum | femenino f codo a (oder | ood con) codo
  Kopf-an-Kopf-Rennen
  Kopf-an-Kopf-Rennen