Tłumaczenie Hiszpański-Niemiecki dla "cual"

"cual" Tłumaczenie Niemiecki

cual
[kŭal]pronombre relativo | Relativpronomen pr rel

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • el, la, lo cual
  der, die, das
  welche(r, s)
  el, la, lo cual
 • los cuales, las cuales
  die, welche (especialmente | besondersbesonders gebräuchlich bei Sach- und Personalbeziehungen nach Präpositionen; im Nominativ nur bei explizierendem Relativsatz)
  los cuales, las cuales
 • a cual más
  um die Wette
  a cual más
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
Przykłady
 • cosas tales cuales ocurren a menudo correlativo
  Fälle, (so) wie sie häufig vorkommen
  cosas tales cuales ocurren a menudo correlativo
 • todos contribuyeron, cual más, cual menos, al buen éxito
  alle trugen nach bestem Vermögen zum Gelingen bei
  todos contribuyeron, cual más, cual menos, al buen éxito
 • hacía cual si durmiese cultismo, estilo culto | gehobener Sprachgebrauch, Schriftsprachecult
  er tat, als ob er schliefe
  hacía cual si durmiese cultismo, estilo culto | gehobener Sprachgebrauch, Schriftsprachecult
cual
[kŭal]adverbio | Adverb adv

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • wie, so wie
  cual
  cual
Przykłady
 • tal cual
  so, wie (es ist)
  tal cual
 • ¿cómo estás? – tal cual
  wie geht’s dir? – so einigermaßen
  ¿cómo estás? – tal cual
 • tal cual te lo dice
  so, wie er dir’s sagt
  tal cual te lo dice
a cual más
um die Wette
a cual más
cada cual manda en su casa
jeder ist Herr im eigenen Haus
cada cual manda en su casa
por lo cual
por lo cual
en virtud de lo cual
en virtud de lo cual
a cambio de lo cual
wo(hin)gegen
a cambio de lo cual
cada cual echao | oder o vao | oder o tira por su camino
jeder geht seinen Weg
cada cual echao | oder o vao | oder o tira por su camino
por lo cualo | oder o por donde concluimos que
daraus schließen wir, dass
por lo cualo | oder o por donde concluimos que
en vista de lo cual
en vista de lo cual
tal para cual
einer wie der andere
tal para cual
poner aalguien | jemand alguien cualo | oder o como digano | oder o no digan dueñas
jemanden sehr heruntermachen
sehr schlecht über sie reden
poner aalguien | jemand alguien cualo | oder o como digano | oder o no digan dueñas
lo cual se debe a que …
das kommt davon, dass …
lo cual se debe a que …
cual el dueño, tal el perro
wie der Herr, so’s Gescherr
cual el dueño, tal el perro
por este motivoo | oder o por motivo de lo cualo | oder oespecialmente | besonders especAmérica, americanismo | amerikanisches Spanisch, Amerikanismus Amincorrecto | inkorrekt incorr por cuyo motivo
aus diesem Grunde
por este motivoo | oder o por motivo de lo cualo | oder oespecialmente | besonders especAmérica, americanismo | amerikanisches Spanisch, Amerikanismus Amincorrecto | inkorrekt incorr por cuyo motivo
tal cual
so wie es ist
tal cual

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: