Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "zugänglich"

"zugänglich" Tłumaczenie Angielski

zugänglich
[-ˌgɛŋlɪç]Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • open
  zugänglich figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  accessible
  zugänglich figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  zugänglich figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • accessible
  zugänglich verständlich figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  zugänglich verständlich figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • available
  zugänglich verfügbar figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  on hand
  zugänglich verfügbar figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  zugänglich verfügbar figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • approachable
  zugänglich umgänglich figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  accessible
  zugänglich umgänglich figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  zugänglich umgänglich figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • unsere Nachbarn sind sehr zugängliche Menschen
  our neighbo(u)rs are very approachable (people)
  unsere Nachbarn sind sehr zugängliche Menschen
Przykłady
 • einer Sache (oder | orod für eine Sache) zugänglich sein aufgeschlossen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  to be amenable (oder | orod open) toetwas | something sth
  einer Sache (oder | orod für eine Sache) zugänglich sein aufgeschlossen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
 • einer Sache (oder | orod für eine Sache) zugänglich sein nicht standhaft gegen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  to be open (oder | orod accessible) toetwas | something sth
  einer Sache (oder | orod für eine Sache) zugänglich sein nicht standhaft gegen figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
 • sie ist allem Schönen zugänglich
  sie ist allem Schönen zugänglich
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
er ist keinen Vorstellungen zugänglich
he is impervious to all remonstrances, it’s no use remonstrating with him
er ist keinen Vorstellungen zugänglich
Vernunftgründen nicht zugänglich sein
not to be willing to listen to reason
Vernunftgründen nicht zugänglich sein
frei zugänglich
frei zugänglich
diese Gebiete sind schwer zugänglich
these regions are difficult to access (oder | orod inaccessible)
diese Gebiete sind schwer zugänglich
etwas ist leicht zugänglich
etwas | somethingsth is easily accessible
etwas ist leicht zugänglich
What we need to consider is the way we make information available to them.
Wir müssen darüber nachdenken, wie wir ihnen Informationen zugänglich machen.
Źródło: Europarl
It would be efficient, transparent and accessible.
Damit wäre sie effizient, transparent und leicht zugänglich.
Źródło: Europarl
Risk capital investment needs to go out to everyone, to all regions and to all communities.
Risikokapitalinvestitionen müssen für jedermann zugänglich sein, für alle Regionen und alle Kreise.
Źródło: Europarl
These are also as a rule made available to the public via the ECB's website.
Diese Informationen sind grundsätzlich auch über die EZB-Website für die Öffentlichkeit zugänglich.
Źródło: Europarl
Also absent from the announcement is where those lectures will be made available.
Es wird auch nicht erwähnt, wo genau diese Vorlesungen zugänglich gemacht werden sollen.
Źródło: GlobalVoices
I realized that I could have my work on a page for the whole world to see.
Mir wurde klar, dass ich meine Arbeiten auf einer Webseite der ganzen Welt zugänglich machen konnte.
Źródło: GlobalVoices
It is available on the Internet so anybody can take cognisance of it.
Er steht im Internet und ist damit jedermann zugänglich.
Źródło: Europarl
His report was never released to Members.
Sein Bericht wurde den Abgeordneten nie zugänglich gemacht.
Źródło: Europarl
The Long-Awaited'Meduza' News Portal Has Arrived! · Global Voices
Das lang ersehnte Meduza Portal ist jetzt zugänglich!
Źródło: GlobalVoices
Study groups can be far more accessible and flexible with the Web.
Im Web können Studiengruppen viel zugänglicher und flexibler sein.
Źródło: News-Commentary
Iran: Facebook, Twitter become Accessible · Global Voices
Iran: Facebook und Twitter wieder zugänglich
Źródło: GlobalVoices
I would much rather that the Commission' s office in Copenhagen was a little more accessible.
Mir wäre es lieber, wenn das Büro der Kommission in Kopenhagen leichter zugänglich wäre.
Źródło: Europarl
The Charter should be easy to communicate to citizens and be clear to them.
Die Charta muß den Bürgern leicht zugänglich und verständlich sein.
Źródło: Europarl
The photo is in the public domain.
Das Foto ist frei zugänglich.
Źródło: GlobalVoices
It means expanding access to credit and financial services everywhere.
Dazu müssen Kredite und Finanzdienstleistungen für alle zugänglich gemacht werden.
Źródło: News-Commentary
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!