Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "willen"

"willen" Tłumaczenie Angielski

willen

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • willen → zobaczyć „um
    willen → zobaczyć „um
ich tue es nicht um des Lohnes willen
I dont do it for any material reward (oder | orod gain)
ich tue es nicht um des Lohnes willen
um Gottes willen!
for heaven’s (oder | orod goodness) sake! (stärker) for God’s sake!
um Gottes willen!
um des lieben Friedens willen
for the sake of peace and quiet
um des lieben Friedens willen
for a change, for the sake of variety
zur Abwechselung, um der Abwechselung willen, der Abwechselung halber
um des lieben Friedens willen
for the sake of peace
um des lieben Friedens willen
etwas um der Ehre willen (oder | orod der Ehre wegen) tun
to doetwas | something sth for hono(u)r’s sake
etwas um der Ehre willen (oder | orod der Ehre wegen) tun
um Himmels willen!
heavens (above)! good(ness) gracious!
um Himmels willen!
um Gottes willen!
for God’s sake!
um Gottes willen!
um Gottes willen!
for goodness’ sake
um Gottes willen!
tu es um deiner selbst willen!
do it for your own sake!
tu es um deiner selbst willen!
um Himmels willen! gütiger (oder | orod du lieber) Himmel!
(good) heavens! oh (my) God! my God! good God! good gracious!
um Himmels willen! gütiger (oder | orod du lieber) Himmel!
um des lieben Friedens willen
for the sake of peace
um des lieben Friedens willen
um … willen um jemandes [einer Sache] willen
for the sake ofjemand | somebody sb [sth]
um … willen um jemandes [einer Sache] willen
um Christi willen
for Christ’s sake
um Christi willen
ich tue es nicht um des Verdienstes willen
I’m not doing it for the (sake of) profit (oder | orod for the money)
ich tue es nicht um des Verdienstes willen
um Himmels willen!
for heaven’s sake!
um Himmels willen!
um (des) Himmels willen
for heaven’s sake, for goodness’ sake
um (des) Himmels willen
How in God's name can we get out of this ambiguous situation?
Wie um Gottes willen können wir einen Ausweg aus dieser zwiespältigen Situation finden?
Źródło: Europarl
We like to mention a date for the sake of naming the date.
Wir wollen ein Datum um der Festlegung des Datums willen nennen.
Źródło: Europarl
To satisfy the need for transparency, the Commission needs to submit regular reports.
Um der Transparenz willen muss die Kommission regelmäßig Berichte vorlegen.
Źródło: Europarl
Źródło

"Willen" Tłumaczenie Angielski

Willen
[ˈvɪlən]Maskulinum | masculine m <Willens; selten Willen>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • Willen → zobaczyć „Wille
    Willen → zobaczyć „Wille
seinen Willen (oder | orod Kopf) durchsetzen
to have one’s (own) way
seinen Willen (oder | orod Kopf) durchsetzen
jemandem zu Willen sein
to comply with sb’s wishes
jemandem zu Willen sein
er lässt es an gutem Willen mangeln
he lacks good will
er lässt es an gutem Willen mangeln
beim besten Willen
with the best will in the world
beim besten Willen
es geschah ohne seinen Willen
it happened without his consent
es geschah ohne seinen Willen
sich (Dativ | dative (case)dat) jemanden zu Willen machen
to bendjemand | somebody sb to one’s will
sich (Dativ | dative (case)dat) jemanden zu Willen machen
(den) guten Willen zeigen
to show one’s good intentions
(den) guten Willen zeigen
keinen eigenen Willen haben
to have no will of one’s own, to be weak-willed
keinen eigenen Willen haben
seinen Willen durchsetzen
to have (oder | orod get) one’s (own) way (oder | orod one’s will)
seinen Willen durchsetzen
jemandem seinen Willen tun
to letjemand | somebody sb have his (oder | orod her) way (oder | orod will)
jemandem seinen Willen tun
sich jemandes Willen beugen
to bend (oder | orod yield) to sb’s will
sich jemandes Willen beugen
jemandem seinen Willen tun
to do whatjemand | somebody sb wishes, to letjemand | somebody sb have (oder | orod to givejemand | somebody sb) his way
jemandem seinen Willen tun
etwas mit Willen tun
to doetwas | something sth on purpose (oder | orod deliberately, purposely, intentionally)
etwas mit Willen tun
seinen Willen durchdrücken
to get one’s (own) way
seinen Willen durchdrücken
er hat den festen Willen, das zu tun
he is intent (oder | orod bent) on doing that
er hat den festen Willen, das zu tun
er hat einen unbeugsamen Willen
he has an iron will
er hat einen unbeugsamen Willen
mit einigem guten Willen
with a certain amount of good will
mit einigem guten Willen
jemandem seinen freien Willen lassen
to letjemand | somebody sb have his (oder | orod her) (own) way
jemandem seinen freien Willen lassen
wider Willen
against one’s will
wider Willen
jemandes Willen brechen
to break sb’s will
jemandes Willen brechen
I do not feel at the moment that Parliament wishes to delay the vote.
Ich verspüre jetzt hier im Parlament nicht den Willen zum Aufschub.
Źródło: Europarl
I think that, with a little good will, this should be feasible.
Ich denke, mit ein wenig gutem Willen sollte das durchaus möglich sein.
Źródło: Europarl
Changing that would not cost a single euro; it requires only political resolve.
Dies zu ändern, würde keinen einzigen Euro kosten, sondern lediglich etwas politischen Willen.
Źródło: News-Commentary
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: