Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Steigerung"

"Steigerung" Tłumaczenie Angielski

Steigerung
Femininum | feminine f <Steigerung; Steigerungen>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • increase
  Steigerung Vermehrung, Erhöhung
  augmentation
  Steigerung Vermehrung, Erhöhung
  growth
  Steigerung Vermehrung, Erhöhung
  Steigerung Vermehrung, Erhöhung
 • improvement
  Steigerung Verbesserung
  Steigerung Verbesserung
 • aggravation
  Steigerung Verschlimmerung
  Steigerung Verschlimmerung
 • increase
  Steigerung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH der Preise etc
  rise
  Steigerung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH der Preise etc
  Steigerung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH der Preise etc
 • increase
  Steigerung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH der Produktion, Leistung etc
  step-up
  Steigerung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH der Produktion, Leistung etc
  Steigerung Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH der Produktion, Leistung etc
 • (next) degree of comparison
  Steigerung Sprachwissenschaft | linguisticsLING
  Steigerung Sprachwissenschaft | linguisticsLING
Przykłady
 • schöner‘ ist die Steigerung von,schön‘
  ‘schöner’ is the comparative of ‘schön’
  schöner‘ ist die Steigerung von,schön‘
 • climax
  Steigerung Literatur | literatureLIT rhetorische
  Steigerung Literatur | literatureLIT rhetorische
bei Steigerung der Produktion
in the event of production rising, if (oder | orod when) production rises
bei Steigerung der Produktion
eine Steigerung von 10% gegen 5% des Vorjahres
an increase of 10% (as) against (oder | orod compared with) 5% the previous year
eine Steigerung von 10% gegen 5% des Vorjahres
germanische Steigerung [Wörter]
Saxon comparison [words]
germanische Steigerung [Wörter]
There is much room for increasing productivity.
Es gibt viel Raum für die Steigerung der Produktivität.
Źródło: News-Commentary
Two types of mechanisms exist for enhancing competitiveness.
Es gibt zweierlei Mechanismen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Źródło: Europarl
Increasing energy efficiency is an important aim for many reasons.
Die Steigerung der Energieeffizienz ist aus verschiedenen Gründen ein wichtiges Ziel.
Źródło: Europarl
So we will have to rely on other sources of aggregate demand.
Wir werden daher andere Quellen zur Steigerung der Gesamtnachfrage brauchen.
Źródło: News-Commentary
Selling off these enterprises would contribute directly to accelerating the pace of economic growth.
Der Verkauf dieser Unternehmen würde unmittelbar zur Steigerung des Wirtschaftswachstums beitragen.
Źródło: News-Commentary
But increasing growth potential is a basic function of structural reforms.
Aber die Steigerung des Wachstumspotenzials hängt im Wesentlichen von strukturellen Reformen ab.
Źródło: Europarl
This will also enhance the quality of the projects submitted.
Dies wird auch zu einer Steigerung der Qualität der eingereichten Projekte beitragen.
Źródło: Europarl
Furthermore, it fails to encourage more South-South trade.
Darüber hinaus ist sie ein Hindernis für die Steigerung des Süd-Süd-Handels.
Źródło: News-Commentary
Why do governments all focus on increasing per capita national income?
Warum legen alle Regierungen ihr Augenmerk auf die Steigerung des jährlichen Pro-Kopf-Einkommens?
Źródło: News-Commentary
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!