Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Aufmerksamkeit"

"Aufmerksamkeit" Tłumaczenie Angielski

Aufmerksamkeit
Femininum | feminine f <Aufmerksamkeit; Aufmerksamkeiten>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • attention
  Aufmerksamkeit <nurSingular | singular sg>
  Aufmerksamkeit <nurSingular | singular sg>
Przykłady
 • Aufmerksamkeit erregen <nurSingular | singular sg>
  to attract attention
  Aufmerksamkeit erregen <nurSingular | singular sg>
 • jemandes Aufmerksamkeit fesseln <nurSingular | singular sg>
  to hold sb’s attention
  jemandes Aufmerksamkeit fesseln <nurSingular | singular sg>
 • jemandes Aufmerksamkeit auf (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas lenken <nurSingular | singular sg>
  to direct (oder | orod turn) sb’s attention toetwas | something sth
  jemandes Aufmerksamkeit auf (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas lenken <nurSingular | singular sg>
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • watchfulness
  Aufmerksamkeit Wachsamkeit <nurSingular | singular sg>
  alertness
  Aufmerksamkeit Wachsamkeit <nurSingular | singular sg>
  vigilance
  Aufmerksamkeit Wachsamkeit <nurSingular | singular sg>
  Aufmerksamkeit Wachsamkeit <nurSingular | singular sg>
 • attentiveness
  Aufmerksamkeit Zuvorkommenheit <meistPlural | plural pl>
  thoughtfulness
  Aufmerksamkeit Zuvorkommenheit <meistPlural | plural pl>
  Aufmerksamkeit Zuvorkommenheit <meistPlural | plural pl>
Przykłady
 • small token (oder | orod gift)
  Aufmerksamkeit kleines Geschenk
  Aufmerksamkeit kleines Geschenk
 • attention
  Aufmerksamkeit Psychologie | psychologyPSYCH <nurSingular | singular sg>
  Aufmerksamkeit Psychologie | psychologyPSYCH <nurSingular | singular sg>
 • vigilance
  Aufmerksamkeit im weiteren Sinn Psychologie | psychologyPSYCH <nurSingular | singular sg>
  watchfulness
  Aufmerksamkeit im weiteren Sinn Psychologie | psychologyPSYCH <nurSingular | singular sg>
  Aufmerksamkeit im weiteren Sinn Psychologie | psychologyPSYCH <nurSingular | singular sg>
 • attentiveness
  Aufmerksamkeit Psychologie | psychologyPSYCH Wachsamkeit <nurSingular | singular sg>
  Aufmerksamkeit Psychologie | psychologyPSYCH Wachsamkeit <nurSingular | singular sg>
jemandem seine ganze Aufmerksamkeit schenken
to givejemand | somebody sb one’s undivided attention
jemandem seine ganze Aufmerksamkeit schenken
jemandes Aufmerksamkeit (oder | orod Blick) auf etwas hinlenken
to direct (oder | orod draw) sb’s attention toetwas | something sth
jemandes Aufmerksamkeit (oder | orod Blick) auf etwas hinlenken
jemandes Aufmerksamkeit von jemandem abziehen
to distract sb’s attention fromjemand | somebody sb
jemandes Aufmerksamkeit von jemandem abziehen
ihm ist nie die rechte Aufmerksamkeit zuteilgeworden
ihm ist nie die rechte Aufmerksamkeit zuteilgeworden
einer Sache seine ganze Aufmerksamkeit zuwenden
einer Sache seine ganze Aufmerksamkeit zuwenden
durch Ablenkung seiner Aufmerksamkeit
by distracting (oder | orod diverting) his attention
durch Ablenkung seiner Aufmerksamkeit
mit wachsender Aufmerksamkeit [Sorge]
with growing attention [uneasiness]
mit wachsender Aufmerksamkeit [Sorge]
jemandem [einer Sache] seine Aufmerksamkeit widmen
to give (oder | orod devote) one’s attention tojemand | somebody sb [sth]
jemandem [einer Sache] seine Aufmerksamkeit widmen
jemandes Aufmerksamkeit auf (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas lenken
to direct (oder | orod draw, call) sbs attention toetwas | something sth
jemandes Aufmerksamkeit auf (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas lenken
sie versuchte, seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken
she tried to attract (oder | orod catch) his attention
sie versuchte, seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken
jemandes Aufmerksamkeit von etwas ablenken
to distract sb’s attention frometwas | something sth, to draw sb’s attention (away) frometwas | something sth
jemandes Aufmerksamkeit von etwas ablenken
mit angespannter Aufmerksamkeit
mit angespannter Aufmerksamkeit
die Angelegenheit, der ich meine Aufmerksamkeit schenkte
the matter to which I directed my attention
die Angelegenheit, der ich meine Aufmerksamkeit schenkte
er schenkt ihr seine ganze Aufmerksamkeit
he gives her all his (oder | orod his full) attention, he focuses all his attention on her
er schenkt ihr seine ganze Aufmerksamkeit
mit erhöhter Aufmerksamkeit
mit erhöhter Aufmerksamkeit
seine Aufmerksamkeit auf etwas konzentrieren
to concentrate one’s attention onetwas | something sth
seine Aufmerksamkeit auf etwas konzentrieren
jemandes Aufmerksamkeit gewinnen
to win (oder | orod attract) sb’s attention
jemandes Aufmerksamkeit gewinnen
die Aufmerksamkeit auf (Akkusativ | accusative (case)akk) sich ziehen
die Aufmerksamkeit auf (Akkusativ | accusative (case)akk) sich ziehen
Thank you for bringing this to our attention.
Vielen Dank, daß Sie unsere Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gelenkt haben.
Źródło: Europarl
Now, it is the Serbs who need our attention.
Jetzt brauchen die Serben unsere Aufmerksamkeit.
Źródło: Europarl
Here too, the pertinent question arises as to whether the Council pays any attention to this at all?
Auch dazu die eindringliche Frage an den Rat, ob er diesem Punkt überhaupt Aufmerksamkeit schenkt.
Źródło: Europarl
If anything, these so-called more recent factors deserve more, not less, attention.
Diese sogenannten neueren Themen verdienen jedoch gerade mehr anstatt weniger Aufmerksamkeit.
Źródło: Europarl
This is why the Bösch report deserves particular attention and support.
Deshalb verdient der Bericht des Kollegen Bösch besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung.
Źródło: Europarl
In the future we shall have to pay more attention to the coordination of various forms of transport.
Künftig muß der Koordinierung verschiedener Verkehrsträger mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Źródło: Europarl
I want to draw attention, yet again, to the case of the Italian language lecturers.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit wieder einmal auf den Fall der italienischen Sprachlehrer lenken.
Źródło: Europarl
Thank you for your attention.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Źródło: Europarl
Special attention should also be paid to the European revenue.
Besondere Aufmerksamkeit erfordern auch die Einnahmen der Europäischen Union.
Źródło: Europarl
The attention that has been paid to this issue has increased considerably in all Member States.
In allen Mitgliedstaaten wird diesem Thema jetzt eine bedeutend größere Aufmerksamkeit zuteil.
Źródło: Europarl
One other proposal deserves our full attention.
Ein weiterer Vorschlag verdient unsere Aufmerksamkeit.
Źródło: Europarl
This kind of attention also requires us to look into our own hearts.
Diese besondere Aufmerksamkeit bedingt aber auch Selbstkritik.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: