Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Hotel"

"Hotel" Tłumaczenie Angielski

Hotel
[hoˈtɛl]Neutrum | neuter n <Hotels; Hotels>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • hotel
    Hotel
    Hotel
Przykłady
  • in einem Hotel wohnen (oder | orod logieren)
    to stay at a hotel
    in einem Hotel wohnen (oder | orod logieren)
sich in einem Hotel einlogieren
to take a room in (oder | orod at) a hotel
sich in einem Hotel einlogieren
das Hotel ist teuer
the hotel is expensive
das Hotel ist teuer
nach dem Winter hat das Hotel neu eröffnet
the hotel reopened after the winter
nach dem Winter hat das Hotel neu eröffnet
ein anrüchiges Hotel
a hotel of ill repute
ein anrüchiges Hotel
ein Hotel mit allem Komfort ausstatten
to fit out a hotel with everything anyone could wish for
ein Hotel mit allem Komfort ausstatten
er logiert in einem Hotel
he is staying at a hotel
er logiert in einem Hotel
in das erstbeste Hotel gehen
to stay at the first hotel one comes to
in das erstbeste Hotel gehen
sie gingen direkt nach der Sitzung in ihr Hotel
after the meeting, they went straight (oder | orod right) to their hotel
sie gingen direkt nach der Sitzung in ihr Hotel
das Hotel ist voll belegt
the hotel is fully booked (oder | orod full up)
das Hotel ist voll belegt
ein Hotel dritter Klasse
a third-class hotel
ein Hotel dritter Klasse
das Hotel liegt direkt am Bahnhof
the hotel is right (oder | orod directly) beside the station
das Hotel liegt direkt am Bahnhof
das Hotel kann 100 Gäste beherbergen
the hotel can accommodate 100 guests
das Hotel kann 100 Gäste beherbergen
in welchem Hotel sind Sie abgestiegen?
which hotel are you staying (oder | orod did you stay) at?
in welchem Hotel sind Sie abgestiegen?
er wohnt in dem Hotel da drüben
he lives in that hotel over there
er wohnt in dem Hotel da drüben
ein stinkvornehmes Hotel
a swanky hotel
ein stinkvornehmes Hotel
ein besseres Hotel
a better(-class) hotel
ein besseres Hotel
wir haben dich in einem Hotel einlogieren müssen
we had to put you up in a hotel
wir haben dich in einem Hotel einlogieren müssen
das Hotel [die Reise] ist ausgebucht
the hotel [the trip] is booked up
das Hotel [die Reise] ist ausgebucht
das Hotel liegt ganz zentral
the hotel is central (oder | orod centrally located)
das Hotel liegt ganz zentral
ein gut geführtes Hotel
a well-run hotel
ein gut geführtes Hotel
Mr Queiró highlighted the need for a classification of hotel facilities.
Herr Queiró hat die Notwendigkeit einer Klassifizierung von Hotels erläutert.
Źródło: Europarl
He was on foot outside the hotel.
Er war zu Fuß vor dem Hotel.
Źródło: Europarl
It was at around midnight that I got to my hotel, where I was dealt with more efficiently.
Gegen Mitternacht kehrte ich dann in mein Hotel zurück, wo man mir in effizienterer Weise half.
Źródło: Europarl
Opposite my hotel, there was a large billboard.
Gegenüber meinem Hotel war ein großes Plakat.
Źródło: Europarl
Even now the hotels are struggling to cope.
Schon jetzt können die Hotels den Andrang kaum bewältigen.
Źródło: Europarl
More hotels, more golf courses, Commissioner?
Mehr Hotels, mehr Golfplätze, Herr Kommissar?
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: