Tłumaczenie Angielski-Niemiecki dla "pardon"

"pardon" Tłumaczenie Niemiecki

pardon
[ˈpɑː(r)dn]transitive verb | transitives Verb v/t

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • (jemandemor | oder od etwas) verzeihen
  pardon excuse
  pardon excuse
 • entschuldigen (often | oftoft bloße Höflichkeitsformel)
  pardon
  pardon
Przykłady
 • pardon me
  Verzeihung! Entschuldigung! entschuldigen Sieor | oder od verzeihen Sie bitte!
  pardon me
 • pardon me for interrupting (or | oderod pardon my interrupting) you
  verzeihenor | oder od entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche! erlauben Sie, dass ich Sie unterbreche!
  pardon me for interrupting (or | oderod pardon my interrupting) you
 • (Schuld) vergeben
  pardon forgive
  pardon forgive
pardon
[ˈpɑː(r)dn]noun | Substantiv s

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Begnadigungfeminine | Femininum f
  pardon release from punishment
  Pardonmasculine | Maskulinum m
  pardon release from punishment
  Gnadefeminine | Femininum f
  pardon release from punishment
  pardon release from punishment
 • Verzeihungfeminine | Femininum f (often | oftoft bloße Höflichkeitsformel)
  pardon
  pardon
Przykłady
 • Vergebungfeminine | Femininum f
  pardon forgiveness
  pardon forgiveness
Przykłady
 • pardon for one’s sins
  Vergebung seiner Sünden
  pardon for one’s sins
Przykłady
 • Ablassmasculine | Maskulinum m
  pardon religion | ReligionREL indulgence obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
  pardon religion | ReligionREL indulgence obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
 • Pardon-, Ablassfestneuter | Neutrum n
  pardon religion | ReligionREL feast associated with an indulgence obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
  pardon religion | ReligionREL feast associated with an indulgence obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
kiss of pardon
kiss of pardon
I beg your pardon, sir
I beg your pardon, sir
to beg (or | oderod ask) sb’s pardon
jemanden um Verzeihungor | oder od Entschuldigung bitten
to beg (or | oderod ask) sb’s pardon
(I) beg your pardon
(I) beg your pardon
(I) beg your pardon
wie sagten Sie (doch eben)? wie bitte?
(I) beg your pardon
Das kann es- mit Verlaub- nicht sein!
If you will pardon me for saying so, we cannot allow this to happen.
Źródło: Europarl
Wir müssen, entschuldigen Sie die Floskel, für operative Solidarität sorgen.
We must, if you will pardon the phrase, make solidarity operational.
Źródło: Europarl
Herr Verheugen, mit Verlaub, Sie können doch nicht sauer sein auf Herrn Sarkozy.
Mr Verheugen, if you pardon my saying so, you surely cannot be cross with Mr Sarkozy.
Źródło: Europarl
Entschuldigen Sie, das wäre ein wenig zu einfach.
Pardon me, but that is simplifying things too much.
Źródło: Europarl
Den letzten, noch nicht bestätigten Meldungen zufolge hat man ihn begnadigt.
According to the latest, as yet unofficial reports, he has been pardoned.
Źródło: Europarl
Ich verbessere mich: über den Stabilitäts- und Wachstumspakt!
I beg your pardon, the Stability and Growth Pact!
Źródło: Europarl
2003 wurden in den USA neun Menschen begnadigt, weil sie unschuldig waren.
In 2003, nine people were pardoned in the United States because they were innocent.
Źródło: Europarl
Die spanische Regierung hat sie begnadigt, so dass sie in Spanien ungestraft foltern können.
The Spanish Government has pardoned them, so they can torture with impunity in Spain.
Źródło: Europarl
Die Standardantwort des Volkswirts lautet leider: Kommt darauf an.
Pardon the economist s stock answer ’: it all depends.
Źródło: News-Commentary
Der Kongress in El Salvador begnadigt eine der 17 Frauen, welche für Abtreibungen verurteilt wurden.
El Salvador Congress grants pardon for one of the 17 women imprisoned for abortion.
Źródło: GlobalVoices
Gregori Pasko will keine Begnadigung.
Gregori Pasko does not want a pardon.
Źródło: Europarl
In diesem Falle bitte ich dich um Entschuldigung.
In that case I ask your pardon!
Źródło: Books
Jedoch kann nur ein Schuldiger um seine Begnadigung bitten, und Yawovi Agboyibo ist nicht schuldig.
In fact only someone who is guilty can apply for a pardon and Yawovi Agboyibo is not guilty.
Źródło: Europarl
Seine Familie setzt sich für seine posthume Begnadigung ein.
His family is campaigning for his posthumous pardon.
Źródło: GlobalVoices
Später wurde er wegen Diebstahls verurteilt, aber ein Jahr vor seiner Ankunft in Italien begnadigt.
He was later condemned again for theft, but was pardoned a year before arriving in Italy.
Źródło: News-Commentary
Verzeihen Sie; ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden.
I beg your pardon; I didn't quite catch your name.
Źródło: Tatoeba
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: