Tłumaczenie Angielski-Niemiecki dla "illness"

"illness" Tłumaczenie Niemiecki

illness
[ˈilnis]noun | Substantiv s

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Krankheitfeminine | Femininum f
  illness
  Leidenneuter | Neutrum n
  illness
  illness
 • Bosheitfeminine | Femininum f
  illness malice obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
  illness malice obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
 • Schädlichkeitfeminine | Femininum f
  illness harmfulness obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
  illness harmfulness obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
she is still feeling a bit shaky after her illness
nach ihrer Krankheit ist sie immer noch ein bisschen wack(e)lig auf den Beinen
she is still feeling a bit shaky after her illness
serious illness
gefährliche Krankheit
serious illness
her illness has weakened her
ihre Krankheit hat sie geschwächt
her illness has weakened her
proneness to an illness
Krankheitsanfälligkeit
proneness to an illness
to be struck by an illness
von einer Krankheit befallen werden
to be struck by an illness
owing to his long illness
owing to his long illness
the illness is at its worst
die Krankheit ist auf ihrem Höhepunkt
the illness is at its worst
predisposed to illness
predisposed to illness
to curesomebody | jemand sb of an illness
jemanden von einer Krankheit heilen
to curesomebody | jemand sb of an illness
severe illness
schwere Krankheit
severe illness
to catch an illness
sich (dative (case) | Dativdat) eine Krankheit zuziehen
to catch an illness
a languishing illness
eine schleichende Krankheit
a languishing illness
to sham illness
to sham illness
stage of an illnessor | oder od a disease
Krankheitsstadium
stage of an illnessor | oder od a disease
his illness causes me considerable concern
seine Krankheit macht mir große Sorge
his illness causes me considerable concern
to be out on account of illness
to be out on account of illness
Dort können mit Hilfe der Europäischen Union verschiedene Krankheiten effizient bekämpft werden.
In those countries, the European Union can offer help to combat various illnesses effectively.
Źródło: Europarl
Psychische Erkrankungen können vielfach auch zu anderen gesundheitlichen Problemen führen.
Mental illnesses can often lead to other health problems.
Źródło: News-Commentary
Nun muss man, um ein Heilmittel zu verschreiben, zunächst die Krankheit diagnostizieren.
To prescribe a cure, one must first diagnose the illness.
Źródło: News-Commentary
Dank Medikamenten und Arzneimitteln können Krankheiten und Leid bekämpft werden.
Thanks to medicines and pharmaceutical products, it is possible to combat illnesses and suffering.
Źródło: Europarl
Ich bedauere, dass Frau Bárbara Dührkop wegen Krankheit nicht anwesend ist.
I regret that Mrs Dührkop is not present due to illness.
Źródło: Europarl
Sie wurden 1966 verhaftet und eines ihrer Kinder starb an einer Krankheit, während sie in Haft war.
Arrested in 1966, one of her children passed away from an illness while she was detained.
Źródło: GlobalVoices
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: