Tłumaczenie Angielski-Niemiecki dla "grief"

"grief" Tłumaczenie Niemiecki

grief
[griːf]noun | Substantiv s

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Grammasculine | Maskulinum m
  grief sorrow
  Kummermasculine | Maskulinum m
  grief sorrow
  Leidneuter | Neutrum n
  grief sorrow
  Schmerzmasculine | Maskulinum m
  grief sorrow
  Trauerfeminine | Femininum f (over um, überaccusative (case) | Akkusativ akk)
  grief sorrow
  grief sorrow
Przykłady
 • to my great grief
  zu meinem großen Kummer
  to my great grief
 • Unglückneuter | Neutrum n
  grief disaster
  Katastrophefeminine | Femininum f
  grief disaster
  Fehlschlagmasculine | Maskulinum m
  grief disaster
  grief disaster
Przykłady
 • Leidenneuter | Neutrum n
  grief suffering obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
  grief suffering obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
 • Wundefeminine | Femininum f
  grief wound obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
  grief wound obsolete | obsolet, begrifflich veraltetobs
 • grief syn vgl. → zobaczyć „sorrow
  grief syn vgl. → zobaczyć „sorrow
my watch has come to grief
meine Uhr ist kaputtgegangen
my watch has come to grief
to come to grief
fehlschlagen, versagen, ein schlimmes Ende nehmen
to come to grief
to stifle one’s grief
to come to grief
to come to grief
a face ravaged by grief
ein gramzerfurchtes Gesicht
a face ravaged by grief
grief smote into his heart
Kummer schnitt ihm ins Herz
grief smote into his heart
poignant grief
bitterer Schmerz
poignant grief
to pine away with grief
vor Gramor | oder od Kummer vergehen
to pine away with grief
to assuage grief
to assuage grief
he is prostrate with grief
er ist gramgebeugt
he is prostrate with grief
benumbed with grief
benumbed with grief
to come to grief
zu Schadenor | oder od in Schwierigkeiten kommen
to come to grief
unsäglicher Kummer
speechless grief
to surrender oneself to one’s grief
sich seinem Schmerz überlassen
to surrender oneself to one’s grief
no tokens of grief could be seen
no tokens of grief could be seen
she died for grief
sie starb ausor | oder od vor Gram
she died for grief
sb’s heart bursts with grief
jemandes Herz bricht vor Gram
sb’s heart bursts with grief
to surrender oneself to one’s grief
(freiwillig) aufgebenor | oder od abtreten, verzichten auf (accusative (case) | Akkusativakk)
to surrender oneself to one’s grief
her tears tell of her grief
ihre Tränen verraten ihren Schmerz
her tears tell of her grief
silent grief
stummeror | oder od wortloser Schmerz
silent grief
Ihr Schmerz war um so größer, da sie ihn allein für sich trug.
Her grief was the more poignant because she had to bear it alone.
Źródło: Books
Weinen macht den Kummer weniger schlimm.
To weep is to make less the depth of grief.
Źródło: Tatoeba
Irgendwie muss Gott die Pein, den Kummer, und den körperlichen Schmerz spüren, den wir spüren.
In some way, God must feel the anguish, and grief, and physical pain that we feel.
Źródło: TED
Natürlich kann nichts den Schmerz heilen.
It is clear that nothing can heal the grief.
Źródło: Europarl
Die Europäische Kommission ist kürzlich über Betrugsdossiers gestolpert.
The Commission recently came to grief over allegations of fraud.
Źródło: Europarl
Wenn er dies gemeint haben sollte, so möchte ich mich nicht auf private Beanstandungen einlassen.
If that is what he meant I hesitate to intrude on private grief.
Źródło: Europarl
Er ist eine Tragödie für all die jungen Frauen, die davon betroffen sind.
It is a tragedy for all the young women who come to grief.
Źródło: Europarl
Aber, meine Damen und Herren, diese Woche haben wir schmerzlich begonnen.
However, ladies and gentlemen, we began our week here with an expression of grief.
Źródło: Europarl
Wir möchten seinen Angehörigen in ihrer Trauerstunde unser Beileid aussprechen.
We send our condolences to his loved ones in their hour of grief.
Źródło: Europarl
Srebrenica steht als Symbol für Horror und untröstliche Trauer.
Srebrenica stands as a symbol of horror and inconsolable grief.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: