Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "wachsend"

"wachsend" Tłumaczenie Angielski

wachsend
Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • increasing
  wachsend zunehmend figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  growing
  wachsend zunehmend figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  wachsend zunehmend figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • increasing
  wachsend sich steigernd figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  heightening
  wachsend sich steigernd figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  mounting
  wachsend sich steigernd figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  wachsend sich steigernd figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
auf Bäumen wachsend
epidendrous, epiphytic
auf Bäumen wachsend
in dichten Büscheln wachsend
c(a)espitose
in dichten Büscheln wachsend
an schattigen Orten wachsend
shade-loving
an schattigen Orten wachsend
in Blütentrauben wachsend
in Blütentrauben wachsend
auf Bäumen wachsend
growing on trees
auf Bäumen wachsend
in Büscheln wachsend
growing in tufts, tufted
in Büscheln wachsend
in gerader Richtung wachsend
orthotropal, orthotropous
in gerader Richtung wachsend
an schattigen Orten wachsend
auch | alsoa. heliophobic
an schattigen Orten wachsend
wild wachsend
wild wachsend
auf Moos wachsend
muscicolous
auf Moos wachsend
an schattigen Orten wachsend
heliophobous
an schattigen Orten wachsend
auf Kot wachsend
auf Kot wachsend
auf Kalk wachsend
auf Kalk wachsend
A constantly growing budget has, unfortunately, also led to more irregularities and fraud.
Ein stetig wachsender Haushalt hat leider auch zu mehr Unregelmäßigkeiten und Betrügereien geführt.
Źródło: Europarl
It also underscores a greater consciousness of animal rights among the general public.
Die Debatte unterstreicht außerdem das wachsende Bewusstsein für Tierrechte in der Öffentlichkeit.
Źródło: GlobalVoices
That is equally true for Asia, the world s fastest-growing region ’.
Dies gilt auch für Asien, die am schnellsten wachsende Region der Welt.
Źródło: News-Commentary
As China Gains, Will Southern Africa?
Hilft Chinas wachsende Bedeutung dem südlichen Afrika?
Źródło: News-Commentary
This was our fastest growing campaign, with thousands of people signing up every day.
Es war unsere am schnellsten wachsende Kampagne, die tausende Menschen am Tag unterschrieben.
Źródło: GlobalVoices
It is impossible to meet this growing demand by road transport alone.
Diese wachsende Nachfrage kann unmöglich nur mit dem Straßengüterverkehr befriedigt werden.
Źródło: Europarl
Secondly, let me emphasise that we do want to see more air transport.
Zweitens: Ich sage ausdrücklich, wachsendes Flugverkehrsaufkommen ist gewünscht.
Źródło: Europarl
A growing number of# StopKony skeptics are clustering around the tag:
Eine wachsende Zahl von#StopKony Skeptikern verwenden diesen Tag:
Źródło: GlobalVoices
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: