Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Tagesordnung"

"Tagesordnung" Tłumaczenie Angielski

Tagesordnung
Femininum | feminine f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • agenda, order of business (oder | orod the day)
  Tagesordnung für Besprechung etc
  Tagesordnung für Besprechung etc
 • auch | alsoa. docket amerikanisches Englisch | American EnglishUS
  Tagesordnung
  Tagesordnung
Przykłady
 • das ist an der Tagesordnung figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig umgangssprachlich | familiar, informalumg
  that is the order of the day, that’s nothing out of the ordinary
  das ist an der Tagesordnung figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig umgangssprachlich | familiar, informalumg
 • etwas auf die Tagesordnung setzen
  to placeetwas | something sth (oder | orod putetwas | something sth down) on the agenda, to includeetwas | something sth in the agenda
  etwas auf die Tagesordnung setzen
 • auf der Tagesordnung stehen
  to be (oder | orod appear) on the agenda
  auf der Tagesordnung stehen
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • order of the day
  Tagesordnung im Parlament
  day’s business
  Tagesordnung im Parlament
  Tagesordnung im Parlament
zur Tagesordnung übergehen
to get down (oder | orod straight) to business
zur Tagesordnung übergehen
etwas auf die Tagesordnung setzen
to putetwas | something sth on the agenda
etwas auf die Tagesordnung setzen
außerhalb der Tagesordnung
außerhalb der Tagesordnung
zur Tagesordnung übergehen
to proceed to the agenda, to get down to the day’s business
zur Tagesordnung übergehen
einen Punkt von der Tagesordnung absetzen
to remove (oder | orod delete) an item from the agenda
einen Punkt von der Tagesordnung absetzen
Absetzung eines Punktes von der Tagesordnung
withdrawal (oder | orod deletion) of an item from the agenda
Absetzung eines Punktes von der Tagesordnung
einen Punkt von der Tagesordnung streichen
to delete (oder | orod remove) an item from the agenda
einen Punkt von der Tagesordnung streichen
geheime Tagesordnung
geheime Tagesordnung
die Tagesordnung genehmigen
to adopt the agenda
die Tagesordnung genehmigen
I am presiding over the meeting according to the agenda as it is before us.
Ich leite die Sitzung hier nach der vorliegenden Tagesordnung.
Źródło: Europarl
This agenda is, of course, too restricted.
Diese Tagesordnung ist natürlich zu beschränkt.
Źródło: Europarl
It is generally supposed that Portugal plans to expand the list at the June meeting.
Allgemeine Auffassung ist, daß Portugal plant, die Tagesordnung auf der Tagung im Juni auszuweiten.
Źródło: Europarl
It is planned for our agenda in May.
Diese Sache steht auf unserer Tagesordnung für Mai.
Źródło: Europarl
We must put this subject on the agenda of the next session of the World Trade Conference.
Wir müssen dieses Thema auf die Tagesordnung der nächsten Tagung der Welthandelskonferenz setzen.
Źródło: Europarl
Tomorrow' s agenda includes the topic of human cloning.
Morgen steht das Klonen von Menschen auf der Tagesordnung.
Źródło: Europarl
The next item is the debate on the following oral questions to the Commission:
Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über folgende mündliche Anfragen an die Kommission:
Źródło: Europarl
The next item is the debate on topical and urgent subjects of major importance.
Nach der Tagesordnung folgt die Debatte über aktuelle, dringliche und wichtige Fragen.
Źródło: Europarl
The next item is the joint debate on:
Nach der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache über:
Źródło: Europarl
That is why full employment actually needs to be right at the top of the agenda.
Deswegen muß die Vollbeschäftigung in der Tat ganz oben auf der Tagesordnung stehen.
Źródło: Europarl
In 1910, a woman' s right to vote was on the agenda.
1910 stand das Wahlrecht für Frauen auf der Tagesordnung.
Źródło: Europarl
Parliament has completed the agenda.
Das Parlament hat seine Tagesordnung erschöpft.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!