Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Mathematik"

"Mathematik" Tłumaczenie Angielski

Mathematik
[matemaˈtiːk]Femininum | feminine f <Mathematik; keinPlural | plural pl>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • mathematics meistSingular | singular sg
  Mathematik
  Mathematik
Przykłady
 • reine [angewandte, höhere] Mathematik
  pure [applied, higher] mathematics
  reine [angewandte, höhere] Mathematik
 • das ist (ja) höhere Mathematik! figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig umgangssprachlich | familiar, informalumg
  that’s beyond me
  das ist (ja) höhere Mathematik! figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig umgangssprachlich | familiar, informalumg
 • mathematics meistSingular | singular sg
  Mathematik als Schulfach
  math amerikanisches Englisch | American EnglishUS
  Mathematik als Schulfach
  maths britisches Englisch | British EnglishBr
  Mathematik als Schulfach
  Mathematik als Schulfach
Mathematik ist meine Schwäche
mathematics is my weak point (oder | orod weakness)
Mathematik ist meine Schwäche
eine Drei in Mathematik schreiben (oder | orod bekommen)
etwa to get a C in mathematics
eine Drei in Mathematik schreiben (oder | orod bekommen)
in Mathematik ist er ganz groß
in Mathematik ist er ganz groß
er ist (sehr) tüchtig in Mathematik
he is (very) proficient at (oder | orod in) (oder | orod good at, clever at) mathematics
er ist (sehr) tüchtig in Mathematik
Mathematik ist ihm schon immer leichtgefallen
math(ematic)s (math amerikanisches Englisch | American EnglishUS has always come easy to him, he has never had any difficulties with math(s), he has never found math(s) difficult
Mathematik ist ihm schon immer leichtgefallen
elementare Mathematik
elementary mathematics (Singular | singularsg)
elementare Mathematik
aus Mathematik
aus Mathematik
er hat eine Sechs in Mathematik geschrieben
er hat eine Sechs in Mathematik geschrieben
in Mathematik war ich nie sehr stark
in Mathematik war ich nie sehr stark
höhere Mathematik
higher mathematics (Singular | singularsg)
höhere Mathematik
Anleitung in Mathematik
Anleitung in Mathematik
Anleitung in Mathematik
er ist schwach in Mathematik
he is poor (oder | orod not very good) at mathematics
er ist schwach in Mathematik
er glänzt in Mathematik
he shines (oder | orod is brilliant) in mathematics
er glänzt in Mathematik
in Mathematik ist er zu Haus
he is at home with mathematics
in Mathematik ist er zu Haus
die reine und die angewandte Mathematik
pure and applied mathematics meistSingular | singular sg
die reine und die angewandte Mathematik
seine Domäne ist die Mathematik
seine Domäne ist die Mathematik
er ist in Mathematik besser als in Sprachen
he is better at mathematics than at languages
er ist in Mathematik besser als in Sprachen
ich bin schlecht in Mathematik
I am poor (oder | orod bad) at mathematics, I’m not very good at mathematics
ich bin schlecht in Mathematik
Mathematik geht mir nur schwer ein
Mathematik geht mir nur schwer ein
When we think about how all this comes together, it's all about software, algorithms and math.
Betrachtet man, wie all dies entsteht, so geht es vor allem um Software, Algorithmen und Mathematik.
Źródło: TED
I had to learn mathematics and mechanics and all this sort of thing.
Musste ich Mathematik und Mechanik und die ganzen Sachen lernen.
Źródło: TED
The essence of mathematics is liberty.
Das Wesen der Mathematik liegt in ihrer Freiheit.
Źródło: Tatoeba
The essence of liberty is mathematics.
Das Wesen der Freiheit liegt in der Mathematik.
Źródło: Tatoeba
Support for engineering, math and science-- education in general-- boomed.
Die Ünterstützung für Ingenieurwesen, Mathematik und Wissenschaft- Bildung insgesamt- boomte.
Źródło: TED
Margaret Wertheim: The beautiful math of coral
Margaret Wertheim über die wunderschöne Mathematik der Korallen
Źródło: TED
Mathematics is not just the memorization of formulas.
Mathematik ist nicht einfach das Auswendiglernen von Formeln.
Źródło: Tatoeba
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!