Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "gutachten"

"gutachten" Tłumaczenie Angielski

"Gutachten" Tłumaczenie Angielski

Gutachten
Neutrum | neuter n <Gutachtens; Gutachten>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • expert opinion, expertise (überAkkusativ | accusative (case) akk on)
  Gutachten Expertise
  Gutachten Expertise
Przykłady
 • das Gutachten eines medizinischen Sachverständigen
  the opinion of a medical expert
  das Gutachten eines medizinischen Sachverständigen
 • ein Gutachten abgeben
  to give one’s expert opinion
  ein Gutachten abgeben
 • ein Gutachten einholen
  to get an expert’s opinion
  ein Gutachten einholen
Przykłady
 • ärztliches Gutachten
  medical certificate
  ärztliches Gutachten
 • legal opinion
  Gutachten eines Rechtssachverständigen
  Gutachten eines Rechtssachverständigen
 • surveyor’s (oder | orod assessor’s) report
  Gutachten in Versicherungsfällen
  Gutachten in Versicherungsfällen
ein Gutachten über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas einholen
to seek expert opinion onetwas | something sth
ein Gutachten über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas einholen
ein grafologisches Gutachten
ein grafologisches Gutachten
die Anklage wurde auf dem Gutachten aufgebaut
the charge was based on the opinion of experts
die Anklage wurde auf dem Gutachten aufgebaut
ein Gutachten erstatten
to give an expert’s report
ein Gutachten erstatten
drei Sachverständige hatten ein Gutachten vorgelegt
three experts had given their opinion
drei Sachverständige hatten ein Gutachten vorgelegt
laut ärztlichem Gutachten
laut ärztlichem Gutachten
fachärztliches Gutachten
specialist’s opinion
fachärztliches Gutachten
ein veterinärmedizinisches Gutachten
ein veterinärmedizinisches Gutachten
das vertrauensärztliche Gutachten
the independent medical examiner’s report
das vertrauensärztliche Gutachten
ein beifälliges Gutachten abgeben
to give a favo(u)rable opinion
ein beifälliges Gutachten abgeben
It is only possible to place them on the market when they have been approved by the experts.
Ein Inverkehrbringen ist erst möglich, wenn die Gutachten der Expertenrunden vorliegen.
Źródło: Europarl
Mr President, those are the comments from the Committee on Budgets on the Council report.
Herr Präsident, soweit die Stellungnahme des Haushaltsausschusses zum Gutachten des Rates.
Źródło: Europarl
The texts usually contain plenty of sensible comments.
Eine Mitteilung, einen Bericht, ein Gutachten und eine Empfehlung.
Źródło: Europarl
The Commission is monitoring the process and is also prepared to issue expert reports.
Die Kommission begleitet den Vorgang, sie ist auch zur Vergabe von Gutachten bereit.
Źródło: Europarl
The scientific advice is clear.
Das wissenschaftliche Gutachten ist klar.
Źródło: Europarl
I believe that this scientific opinion is crucial.
Ich glaube, dass dieses wissenschaftliche Gutachten von entscheidender Bedeutung ist.
Źródło: Europarl
This House is requesting an opinion from the Human Rights Agency.
Dieses Parlament fordert ein Gutachten der Agentur für Menschenrechte.
Źródło: Europarl
Their opinion was published in January this year.
Dieses Gutachten wurde im Januar dieses Jahres veröffentlicht.
Źródło: Europarl
Scientific advice calls for additional data both in terms of quantity and quality.
Wissenschaftliche Gutachten fordern zusätzliche Daten, sowohl quantitativ als auch qualitativ.
Źródło: Europarl
The determination of the fishing possibilities is made on the basis of scientific reports.
Die Fangquoten werden anhand wissenschaftlicher Gutachten festgelegt.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!