Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "fängt"

"fängt" Tłumaczenie Angielski

fängt
[fɛŋkt] <3Singular | singular sgPräsens, Gegenwart | present (tense) präs>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • fängt → zobaczyć „fangen
    fängt → zobaczyć „fangen
das fängt ja gut an
that’s a great start (I must say)
das fängt ja gut an
mit Speck fängt man Mäuse
good bait catches fine fish
mit Speck fängt man Mäuse
er fängt leicht Feuer
he falls in love easily, he is easily smitten
er fängt leicht Feuer
der Wind fängt sich in der Veranda
the wind catches (oder | orod is caught) in the veranda
der Wind fängt sich in der Veranda
das fängt ja gut (oder | orod schön) an!
that’s a fine start!
das fängt ja gut (oder | orod schön) an!
die Schule fängt am Montag an
school begins on Monday
die Schule fängt am Montag an
jetzt fängt wieder der Ernst des Lebens an
it’s back to work (oder | orod the grindstone)
jetzt fängt wieder der Ernst des Lebens an
es fängt an
it begins, it is beginning
es fängt an
auf den Büchern fängt sich der Staub
dust gathers on the books
auf den Büchern fängt sich der Staub
das Wasser fängt sich im Staubecken
the water collects in the reservoir
das Wasser fängt sich im Staubecken
bei der geringsten Kleinigkeit fängt sie an zu weinen
she starts crying at the slightest thing (at the drop of a hat)
bei der geringsten Kleinigkeit fängt sie an zu weinen
nächstens fängt er auch noch zu trinken an!
one of these days he might even take to drink(ing)!
nächstens fängt er auch noch zu trinken an!
der Käse fängt an zu schimmeln
the cheese is going (oder | orod beginning to go) mo(u)ldy
der Käse fängt an zu schimmeln
er fängt leicht Feuer
he easily gets carried away (oder | orod enthusiastic)
er fängt leicht Feuer
mit Speck fängt man Mäuse
etwa good bait catches fine fish
mit Speck fängt man Mäuse
der frühe Vogel fängt den Wurm
the early bird catches the worm
der frühe Vogel fängt den Wurm
The truth is that health starts with your attitude to life.
Gesundheit fängt in Wahrheit ja bei der Lebenseinstellung an.
Źródło: Europarl
You start again from the beginning.
Man fängt noch mal neu an.
Źródło: Europarl
Epidemics start that way, so it was with foot and mouth disease.
So fängt es mit Epidemien an, so war es bei der Maul- und Klauenseuche.
Źródło: Europarl
In fact it is only just starting.
Im Grunde genommen fängt sie jetzt erst richtig an.
Źródło: Europarl
Fourthly, in this proximity policy, the European Union is not starting from scratch.
Viertens, diese Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union fängt nicht bei null an.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!