Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "ergründen"

"ergründen" Tłumaczenie Angielski

ergründen
transitives Verb | transitive verb v/t <kein ge-; h>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • fathom (out), get to the bottom of, probe (into)
    ergründen Angelegenheit, jemandes Gedanken etc
    ergründen Angelegenheit, jemandes Gedanken etc
Przykłady
  • explore, probe (into)
    ergründen erforschen
    ergründen erforschen
das Wesen der Dinge zu ergründen suchen
to try to discover the nature of things
das Wesen der Dinge zu ergründen suchen
All of this has been studied, known and discussed for far too long.
All dies ist schon zur Genüge ergründet worden, bekannt und erörtert worden.
Źródło: Europarl
We have not been negotiating but are continuing to explore the US position.
Wir haben nicht verhandelt, sondern ergründen weiterhin die Position der USA.
Źródło: Europarl
I am very aware that today is not the right day to pursue this.
Es ist mir durchaus klar, dass heute nicht der richtige Tag ist, um dies weiter zu ergründen.
Źródło: Europarl
Yes, we do indeed need to investigate terrorism.
Ja, wir müssen den Terrorismus ergründen.
Źródło: Europarl
However, we also have to explore the deep-seated origins of extremism and violence.
Allerdings muss man auch die tief verwurzelten Ursachen von Extremismus und Gewalt ergründen.
Źródło: Europarl
Of course, we also need to explore the reasons why Hamas was elected.
Natürlich müssen wir auch die Ursachen ergründen, warum die Hamas gewählt wurde.
Źródło: Europarl
We need to try to understand how these mistakes came about.
Nun gilt es zu ergründen, woher diese Fehler kommen.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!