Tłumaczenie Polski-Niemiecki dla "by��y"

"by��y" Tłumaczenie Niemiecki

Czy chodziło Ci o był, bm. czy be?
kwaskowy
<-to>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

by
<spójnik | Konjunktionkonj>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • dass, damit, um … zu
  by
  by
 • würde, hätte, wäre
  by partikel trybu warunkowego
  by partikel trybu warunkowego
Przykłady
łaskawy
<-wie>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • bądź łaskaw(y) i ofic
  sei so gut und …
  bądź łaskaw(y) i ofic
 • łaskawy chlebrodzaj męski | Maskulinum m
  Gnadenbrotrodzaj nijaki | Neutrum, sächlich n
  łaskawy chlebrodzaj męski | Maskulinum m
Stand-by
, Standby [stændbaɪ]Neutrum, sächlich | rodzaj nijaki n <-[s]; -s>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

y-Achse
[ˈʏpsilɔn-]Femininum | rodzaj żeński f

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Femininum | rodzaj żeński f rzędnych
  y-Achse Mathematik | matematykaMAT
  y-Achse Mathematik | matematykaMAT
by-pass
rodzaj męski | Maskulinum m <-y>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Bypassrodzaj męski | Maskulinum m
  by-pass medycyna | MedizinMED
  by-pass medycyna | MedizinMED
uśmiać się
czasownik dokonany | perfektives Verb pf <-eję>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • herzlich lachen (zdopełniacz | Genitiv gen überbiernik | Akkusativ akk)
  uśmiać się
  uśmiać się
Przykłady
pomyśleć
czasownik dokonany | perfektives Verb pf <>

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • nachdenken (nadnarzędnik | Instrumental inst überbiernik | Akkusativ akk)
  pomyśleć zastanawiać się
  pomyśleć zastanawiać się
Przykłady
 • pomyśleć omiejscownik | Lokativ lok
  denken anbiernik | Akkusativ akk
  pomyśleć omiejscownik | Lokativ lok
 • pomyśl nad tym!
  denk darüber nach!
  pomyśl nad tym!
 • kto by pomyślał!
  wer hätte das gedacht!
  kto by pomyślał!
przypuszczać
<-am> (przypuścić <przypuszczę>)

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • przypuszczać
  przypuszczać
 • przypuszczam, że
  ich vermute, dass …
  przypuszczam, że
 • kto by przypuszczał, że
  wer hätte gedacht, dass …
  kto by przypuszczał, że
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
rzec
czasownik dokonany | perfektives Verb pf <rzeknę; rzecze> wyraz literacki | literarischlit

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady