Tłumaczenie Niemiecki-Hiszpański dla "wurde"

"wurde" Tłumaczenie Hiszpański

wurde
[ˈvʊrdə], würde [ˈvʏrdə]

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

  • wurde → zobaczyć „werden
    wurde → zobaczyć „werden
es wurde keine Einigung erzielt (überAkkusativ | acusativo akk)
no se llegó a ningún acuerdo (sobre)
es wurde keine Einigung erzielt (überAkkusativ | acusativo akk)
es wurde gelacht
hubo risas
es wurde gelacht
sie wurde zu drei Monaten verknackt
la metieron en chirona por tres meses
sie wurde zu drei Monaten verknackt
die Leitung wurde unterbrochen
die Leitung wurde unterbrochen
er wurde zum Vorsitzenden ernannt
fue nombrado (oder | ood designado para el cargo de) presidente
er wurde zum Vorsitzenden ernannt
er wurde von ihnen ausgelacht
se rieron de él
er wurde von ihnen ausgelacht
das Stück wurde drei Monate gegeben
la obra estaba tres meses en cartelera
das Stück wurde drei Monate gegeben
er wurde am Herzen operiert
er wurde am Herzen operiert
er wurde verwundet
resultó herido
er wurde verwundet
es wurde getanzt
se bailó
es wurde getanzt
es wurde allmählich Zeit!
der britische Botschafter wurde ins Außenministerium einbestellt
el Ministerio de Asuntos exteriores ha convocado al embajador británico
der britische Botschafter wurde ins Außenministerium einbestellt
aus ihm wurde ein guter Arzt
se convirtió en un gran médico
aus ihm wurde ein guter Arzt
Rom wurde auch nicht an einem Tage erbaut
no se ganó Zamora en un día
Rom wurde auch nicht an einem Tage erbaut
ihm wurde eine freundliche Aufnahme zuteil
se le dispensó una cordial acogida
ihm wurde eine freundliche Aufnahme zuteil
er wurde ausfallend
er wurde dafür bestraft, dass er gelogen hatte
fue castigado por haber mentido
er wurde dafür bestraft, dass er gelogen hatte
nichts wurde erreicht
todo fue en vano, no se consiguió nada
nichts wurde erreicht
er wurde richtig böse
se enfadó de verdad
er wurde richtig böse
ihm/ihr wurde gekündigt
fue despedido
ihm/ihr wurde gekündigt

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: