Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "verwandt"

"verwandt" Tłumaczenie Angielski

verwandt
Partizip Perfekt | past participle pperf

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

verwandt
Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • used
  verwandt
  verwandt
Przykłady
So me, General Tso's Chicken and this logo are all karmacally related.
Also sind ich, Genral Tsos Hühnchen und dieses Logo allesamt über das Karma verwandt.
Źródło: TED
So great efforts are needed to that end in the immediate future.
Darauf müssen kurzfristig erhebliche Anstrengungen verwandt werden.
Źródło: Europarl
The information society- copyright and related rights
Informationsgesellschaft- Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
Źródło: Europarl
This is, of course, related, but is a slightly different subject.
Dies ist natürlich ein verwandtes, aber dennoch etwas anderes Thema.
Źródło: Europarl
I also support the requirements for shipbuilding and steel quality.
Ich unterstütze zudem die Anforderungen für den Schiffsbau und die Qualität des verwandten Stahls.
Źródło: Europarl
Why is that capital not employed in those countries?
Warum wird dieses Kapital nicht in diesen Ländern verwandt?
Źródło: Europarl
On the contrary, they continue to be used.
Sie werden im Gegenteil weiterhin verwandt.
Źródło: Europarl
Źródło
verwandt
Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
 • kindred
  verwandt in der Denk-, Empfindungsart etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  verwandt in der Denk-, Empfindungsart etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • sie sind sich (geistig) verwandt
  they are kindred spirits, they are two of a kind
  sie sind sich (geistig) verwandt
 • related
  verwandt Gebiete, Begriffe, Gesinnungen, Anschauungen, Vorstellungen, Erscheinungen, Gefühle etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  verwandt Gebiete, Begriffe, Gesinnungen, Anschauungen, Vorstellungen, Erscheinungen, Gefühle etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
Przykłady
 • related
  verwandt chemische Stoffe, Pflanzen etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  allied
  verwandt chemische Stoffe, Pflanzen etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  congenerous
  verwandt chemische Stoffe, Pflanzen etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
  verwandt chemische Stoffe, Pflanzen etc figurativ, in übertragenem Sinn | figurative(ly)fig
 • cognate
  verwandt Sprachwissenschaft | linguisticsLING Sprachen, Wörter etc
  related
  verwandt Sprachwissenschaft | linguisticsLING Sprachen, Wörter etc
  verwandt Sprachwissenschaft | linguisticsLING Sprachen, Wörter etc
wir sind weitläufig miteinander verwandt
we are distantly related, we are distant relatives
wir sind weitläufig miteinander verwandt
er ist nah(e) mit mir verwandt
he is a close relative of mine, he is closely related to me
er ist nah(e) mit mir verwandt
mit jemandem um die Ecke herum (oder | orod um ein paar Ecken [herum], um sechs Ecken) verwandt sein
to be a shirttail relative ofjemand | somebody sb amerikanisches Englisch | American EnglishUS
mit jemandem um die Ecke herum (oder | orod um ein paar Ecken [herum], um sechs Ecken) verwandt sein
wir sind mit ihm in der Seitenlinie verwandt
we are related to him in the collateral line
wir sind mit ihm in der Seitenlinie verwandt
nur in weitschichtig verwandt
mit jemandem um die Ecke herum (oder | orod um ein paar Ecken [herum], um sechs Ecken) verwandt sein
to be distantly (oder | orod remotely) related tojemand | somebody sb
mit jemandem um die Ecke herum (oder | orod um ein paar Ecken [herum], um sechs Ecken) verwandt sein
sie sind entfernt miteinander verwandt
sie sind entfernt miteinander verwandt
related on one’s father’s side (of the family)
sind Sie mit ihm verwandt oder verschwägert?
is he a relative of yours or are you related by marriage?
sind Sie mit ihm verwandt oder verschwägert?
sie ist um sieben Ecken mit uns verwandt
she is a very distant relative of ours, she is very distantly related to us
sie ist um sieben Ecken mit uns verwandt
So me, General Tso's Chicken and this logo are all karmacally related.
Also sind ich, Genral Tsos Hühnchen und dieses Logo allesamt über das Karma verwandt.
Źródło: TED
So great efforts are needed to that end in the immediate future.
Darauf müssen kurzfristig erhebliche Anstrengungen verwandt werden.
Źródło: Europarl
The information society- copyright and related rights
Informationsgesellschaft- Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
Źródło: Europarl
This is, of course, related, but is a slightly different subject.
Dies ist natürlich ein verwandtes, aber dennoch etwas anderes Thema.
Źródło: Europarl
I also support the requirements for shipbuilding and steel quality.
Ich unterstütze zudem die Anforderungen für den Schiffsbau und die Qualität des verwandten Stahls.
Źródło: Europarl
Why is that capital not employed in those countries?
Warum wird dieses Kapital nicht in diesen Ländern verwandt?
Źródło: Europarl
On the contrary, they continue to be used.
Sie werden im Gegenteil weiterhin verwandt.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: