Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "abhängig"

"abhängig" Tłumaczenie Angielski

abhängig
Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • dependent (von on, upon)
  abhängig nicht selbstständig
  abhängig nicht selbstständig
Przykłady
 • voneinander abhängige Entwicklungen
  interdependent developments
  voneinander abhängige Entwicklungen
 • in abhängiger Stellung sein
  to be in a dependent (oder | orod subordinate) position
  in abhängiger Stellung sein
 • er ist von seinen Eltern [seinem Geschäft] abhängig
  he is dependent on (oder | orod depends on) his parents [his business]
  er ist von seinen Eltern [seinem Geschäft] abhängig
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • dependent (von on, upon)
  abhängig bedingt durch
  abhängig bedingt durch
Przykłady
Przykłady
 • subject (von to)
  abhängig von Zustimmung etc
  abhängig von Zustimmung etc
Przykłady
 • addicted
  abhängig Medizin | medicineMED süchtig
  abhängig Medizin | medicineMED süchtig
Przykłady
 • von etwas abhängig sein
  to be addicted toetwas | something sth
  von etwas abhängig sein
 • indirect
  abhängig Sprachwissenschaft | linguisticsLING Rede
  reported
  abhängig Sprachwissenschaft | linguisticsLING Rede
  abhängig Sprachwissenschaft | linguisticsLING Rede
 • subordinate
  abhängig Sprachwissenschaft | linguisticsLING Satz
  dependent
  abhängig Sprachwissenschaft | linguisticsLING Satz
  abhängig Sprachwissenschaft | linguisticsLING Satz
Przykłady
 • controlled
  abhängig Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH Gesellschaften
  abhängig Wirtschaft/Volkswirtschaft | commercial term, commerceWIRTSCH Gesellschaften
 • dependent
  abhängig Mathematik Mathematik | mathematics mathematicsMATH Veränderliche
  abhängig Mathematik Mathematik | mathematics mathematicsMATH Veränderliche
 • attendant
  abhängig Rechtswesen | legal term, lawJUR
  abhängig Rechtswesen | legal term, lawJUR
 • anaclitic
  abhängig Psychologie | psychologyPSYCH
  abhängig Psychologie | psychologyPSYCH
das ist in weitem Maße abhängig von …
that depends largely (oder | orod to a large extent) on …
das ist in weitem Maße abhängig von …
er ist ganz abhängig von seiner Umgebung
he is wholly dependent on the people around him (oder | orod on his circle of friends)
er ist ganz abhängig von seiner Umgebung
wir sind von ihm abhängig
we are dependent on him
wir sind von ihm abhängig
wovon machst du deine Wahlentscheidung abhängig?
what determines your choice in the election? how do you decide who to vote for in the election?
wovon machst du deine Wahlentscheidung abhängig?
er ist in starkem Maß(e) vom Wetter abhängig
he is extremely sensitive to the weather
er ist in starkem Maß(e) vom Wetter abhängig
Many small clubs depend on the revenue stream that comes from transfer fees.
Viele kleine Clubs sind von den Einnahmen aus den Transfergebühren abhängig.
Źródło: Europarl
But the OMT program is dependent on German support.
Doch das OMT-Programm ist abhängig von deutscher Unterstützung.
Źródło: News-Commentary
The answer depends partly on nationality.
Die Antwort ist zum Teil von der Nationalität abhängig.
Źródło: News-Commentary
We do not wish to burn and be dependent just on coal and oil.
Wir wollen Kohle und Öl nicht verbrennen und einzig von diesen Rohstoffen abhängig sein.
Źródło: Europarl
We should not rely on the American Senate.
Wir dürfen uns nicht vom US-Senat abhängig machen.
Źródło: Europarl
It is now largely up to Thaksin himself.
Die weitere Entwicklung ist nun im Wesentlichen von Thaksin selbst abhängig.
Źródło: News-Commentary
In the process, Burma has become more dependent than ever on China.
Dies macht Burma abhängiger denn je von China.
Źródło: News-Commentary
Of course we are dependent upon a significant amount of imports.
Allerdings sind wir abhängig von bedeutenden Einfuhren.
Źródło: Europarl
We need to be less dependent.
Machen wir uns weniger abhängig.
Źródło: Europarl
Murdoch s empire ’ depended on its closeness to politicians.
Murdochs Konzern war völlig von der Nähe zu Politikern abhängig.
Źródło: News-Commentary
The affirmative answer&# 160; seems to depend on two separate claims.
Eine positive Antwort auf diese Frage scheint von zwei Behauptungen abhängig zu sein.
Źródło: News-Commentary
The future of Europe depends on two major issues: democracy and employment.
Die Zukunft Europas ist von zwei wesentlichen Faktoren abhängig: Demokratie und Arbeit.
Źródło: Europarl
What a waste in a country dependent on agricultural exports!
Welche eine Verschwendung in einem Land, das von landwirtschaftlichen Exporten abhängig ist!
Źródło: Europarl
Indeed, all of Europe is in thrall to American power.
Tatsächlich ist ganz Europa von Amerika abhängig.
Źródło: News-Commentary
The problem lies with us: we've become addicted to experts.
Das Problem ist, wie wir damit umgehen; wir sind von Experten richtig abhängig.
Źródło: TED
You must not depend so much on others.
Sie dürfen sich nicht so sehr von anderen abhängig machen.
Źródło: Tatoeba
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: