Tłumaczenie Angielski-Niemiecki dla "religion"

"religion" Tłumaczenie Niemiecki

religion
[riˈlidʒən]noun | Substantiv s

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • Religionfeminine | Femininum f
  religion
  religion
Przykłady
 • Religiositätfeminine | Femininum f
  religion religiousness
  Frömmigkeitfeminine | Femininum f
  religion religiousness
  religion religiousness
Przykłady
 • to be a religion withsomebody | jemand sb important thing
  jemandem heilig sein
  to be a religion withsomebody | jemand sb important thing
 • to make a religion ofsomething | etwas sth
  something | etwasetwas zur Religion erheben
  to make a religion ofsomething | etwas sth
 • Ehrensachefeminine | Femininum f
  religion matter of honour
  Herzenspflichtfeminine | Femininum f
  religion matter of honour
  religion matter of honour
Przykłady
 • to make a religion of doing (or | oderod to do)something | etwas sth
  es als Ehrensache ansehen,something | etwas etwas zu tun
  to make a religion of doing (or | oderod to do)something | etwas sth
 • monastisches Leben
  religion monastic life
  religion monastic life
Przykłady
 • Ordenmasculine | Maskulinum m
  religion religion | ReligionRELrare | selten selten (order)
  religion religion | ReligionRELrare | selten selten (order)
 • religiöses Zeremoniell, kultischer Brauch
  religion rare | seltenselten (rites, ceremonies)
  religion rare | seltenselten (rites, ceremonies)
to get religion
fromm werden, sich bekehren
to get religion
to turnsomebody | jemand sb to religion
jemanden (zum Glauben) bekehren
to turnsomebody | jemand sb to religion
to live up to a religion
einer Religion gemäß leben
to live up to a religion
war between science and religion
Streit zwischen Naturwissenschaftand | und u. Religion
war between science and religion
to relegate religion out of one’s life
die Religion aus seinem Leben verbannen
to relegate religion out of one’s life
she found solace in religion
sie fand Trost in der Religion
she found solace in religion
also | aucha. revival of religion
Erweckungsversammlungfeminine | Femininum f
also | aucha. revival of religion
to experience religion
erwecktor | oder od bekehrt werden
to experience religion
revealed religion
Offenbarungsreligion
revealed religion
to sexualize religion
der Religion sexuelle Aspekte geben
to sexualize religion
also | aucha. revival of religion
(religiöse) Erweckung, Revivalneuter | Neutrum n
also | aucha. revival of religion
Die Menschen suchen Trost in der Religion.
People want to seek comfort from religion.
Źródło: GlobalVoices
Identität ist nicht nur eine Frage der ethnischen Zugehörigkeit oder Religion.
Identity is not a matter of mere ethnicity or religion.
Źródło: News-Commentary
Aber die Ausübung von Religion findet nicht in einem Vakuum statt.
But religion does not operate in a vacuum.
Źródło: News-Commentary
Religion, obgleich wichtig für mich, ist ein sehr privater Teil meines Lebens.
Religion, though important to me, remains a very private part of my life.
Źródło: GlobalVoices
In der Religion des Rates darf das Wort Revision nicht in den Mund genommen werden.
In the Council' s religion it is forbidden to mention the word revision.
Źródło: Europarl
Die Religion hat ihren eigenen Platz.
There is a proper sphere for religion.
Źródło: Europarl
Sie waren alle Muslime, die der schiitischen Konfession angehörten.
They all belonged to the Shiite sect of the religion Islam.
Źródło: GlobalVoices
Stattdessen müssen wir versuchen, zwischen Religionen, Ethnien und Normen Brücken zu bauen.
Instead we must try to build bridges between religions, ethics and norms.
Źródło: News-Commentary
Mathematik wurde als gottlos und abwegig geächtet und später der Religion unterworfen.
Mathematics was outlawed as irreligious and alien, and was later made subservient to religion.
Źródło: News-Commentary
Wenn Rasse, Kultur, Geschlecht und Religion nicht als Waffen benutzt würden?
If race, culture, sex and religion were not used as weapons?
Źródło: GlobalVoices
Dazu gehören Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, das kulturelle und soziale Eigenleben.
That includes freedom of religion, freedom of opinion, cultural and social independence.
Źródło: Europarl
Wer möchte, läßt sie vornehmen, wer nicht, verzichtet darauf.
Whoever wants to, can state their religion, and whoever does not want to, need not do so.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!