Tłumaczenie Polski-Niemiecki dla "spotyka��"

"spotyka��" Tłumaczenie Niemiecki

spotykać
<-am> (spotkać <-am>)

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady