Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "informiert"

"informiert" Tłumaczenie Angielski

informiert
Adjektiv | adjective adj

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
das Buch informiert nicht nur, sondern es liest sich auch gut
the book is not only informative, but also very readable
das Buch informiert nicht nur, sondern es liest sich auch gut
Had she inform him that her country granted political asylum to his opponent blogger?
Hat sie ihn informiert, dass ihr Land seinem Oppositionsblogger politisches Asyl gewährt hat?
Źródło: GlobalVoices
Obviously there is some concern that there is not enough information about this.
Offensichtlich besteht eine gewisse Sorge, darüber nicht ausreichend informiert zu werden.
Źródło: Europarl
I have kept you informed promptly and with complete transparency throughout all this time.
Ich habe Sie die gesamte Zeit über im Detail und völlig transparent informiert.
Źródło: Europarl
Zeus IsCute thinks parents should also be educated about animal welfare:
Zeus IsCute denkt, dass Eltern ebenso über Tierschutz informiert werden sollten:
Źródło: GlobalVoices
Most of them are unemployed, deprived, ill-informed and manipulated.
Die Mehrheit ist arbeitslos, sozial benachteiligt, schlecht informiert und manipuliert.
Źródło: GlobalVoices
The elected representatives of the people would no longer be the last to be informed.
Die Volksvertreter sollten nicht länger die sein, die als letzte informiert werden.
Źródło: Europarl
And is the Commission aware whether they apply that territorial clause correctly or not?
Ist die Kommission darüber informiert, ob Israel diese Territorialklausel korrekt anwendet?
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!