Tłumaczenie Niemiecki-Angielski dla "Gewissheit"

"Gewissheit" Tłumaczenie Angielski

Gewissheit
<Gewissheit; keinPlural | plural pl> GewißheitFemininum | feminine f <Gewißheit; keinPlural | plural pl> AR

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

 • certainty
  Gewissheit Sicherheit
  Gewissheit Sicherheit
Przykłady
 • volle Gewissheit
  full certainty
  volle Gewissheit
 • über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas Gewissheit erhalten (oder | orod erlangen)
  to become certain ofetwas | something sth
  über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas Gewissheit erhalten (oder | orod erlangen)
 • sich (Dativ | dative (case)dat) über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas Gewissheit verschaffen
  to make sure (oder | orod certain) ofetwas | something sth, to find out for certain aboutetwas | something sth
  sich (Dativ | dative (case)dat) über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas Gewissheit verschaffen
 • Ukryj przykładyPokaż przykłady
 • conviction
  Gewissheit Überzeugung
  Gewissheit Überzeugung
 • assurance
  Gewissheit Religion | religionREL
  certitude
  Gewissheit Religion | religionREL
  Gewissheit Religion | religionREL
Evidenz der Gewissheit
Evidenz der Gewissheit
mit völliger Gewissheit
mit völliger Gewissheit
der Eindruck verdichtete sich mehr und mehr zur Gewissheit
der Eindruck verdichtete sich mehr und mehr zur Gewissheit
sich absolute Gewissheit über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas verschaffen
to make absolutely sure (oder | orod certain) ofetwas | something sth
sich absolute Gewissheit über (Akkusativ | accusative (case)akk) etwas verschaffen
volle Gewissheit haben
to be quite certain (überAkkusativ | accusative (case) akk about)
volle Gewissheit haben
What is certain is that the Treaty will definitely not have been ratified.
Eine Gewissheit ist, dass der Vertrag bis dahin zweifellos nicht ratifiziert sein wird.
Źródło: Europarl
His interventions always reassure me that we are indeed on the right track.
Seine Ausführungen geben mir immer die Gewissheit, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.
Źródło: Europarl
I would be most grateful if the Chancellor could give reassurances to me on that point.
Ich wäre äußerst dankbar, wenn die Frau Bundeskanzlerin mir in dieser Frage Gewissheit geben würde.
Źródło: Europarl
Tom doesn't know for certain what Mary is going to do.
Tom weiß nicht mit Gewissheit, was Maria zu tun beabsichtigt.
Źródło: Tatoeba
Religion has gone from a belief in faith and mystery to certainty.
Religion ist von einem Glauben an Vertrauen und Mysterium zu Gewissheit geworden.
Źródło: TED
We have to have certainty in that, but there is certainly no fear of us having referendums.
Wir müssen Gewissheit haben, doch wir haben gewiss keine Angst vor einem Referendum.
Źródło: Europarl
The certainty of constant growth is of huge benefit to industry.
Die Gewissheit eines ständigen Wachstums ist für die Industrie von großem Vorteil.
Źródło: Europarl
It is not a certainty.
Hier geht es nicht um eine Gewissheit.
Źródło: Europarl
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!

Odwiedź nas na: