Tłumaczenie Angielski-Niemiecki dla "somehow"

"somehow" Tłumaczenie Niemiecki

somehow
adverb | Adverb adv

Przegląd wszystkich tłumaczeń

(Więcej szczegółów po kliknięciu/naciśnięciu tłumaczenia)

Przykłady
  • aus irgendeinem Grund(e)
    somehow for some reason
    somehow for some reason
Przykłady
we shall wangle through somehow
wir werden uns schon irgendwie herauswinden
we shall wangle through somehow
I’ll rustle up the money somehow
ich werde das Geld irgendwie auftreiben
I’ll rustle up the money somehow
we shall wangle it somehow
wir werden es irgendwie drehen
we shall wangle it somehow
we must jog on somehow
we must jog on somehow
Irgendwie wurden die Wissenschaftler von Politikern zur Seite gedrängt.
Somehow, scientists have been pushed aside by political operators.
Źródło: News-Commentary
Zweitens sollte man sich von der Idee verabschieden, dass Kultur statisch und unabänderlich ist.
The second tendency is to believe that culture is somehow static and unchanging.
Źródło: News-Commentary
Könnten wir das nicht irgendwie für uns nutzen?
Couldn't we somehow use that for us?
Źródło: GlobalVoices
Heute behaupten sie, das Ergebnis der spanischen Volksabstimmung wäre nicht ganz rechtmäßig.
Today, we hear them claiming that the result of the referendum in Spain was somehow illegitimate.
Źródło: Europarl
In nahezu allen Fällen müssen Lebensräume gepflegt und irgendwie geschützt werden.
In nearly all cases, habitats have to be managed and somehow protected.
Źródło: Europarl
An genau diesem Tag bin ich auch auf Global Voices gestoßen.
Somehow, I chanced upon the Global Voices site that very day.
Źródło: GlobalVoices
Irgendwie müssen sie eine Möglichkeit finden, den USA bei der Steigerung ihrer Exporte zu helfen.
Somehow, they must find ways to help the US expand its exports.
Źródło: News-Commentary
Źródło

Wyraź swoją opinię!

Jak Ci się podoba słownik internetowy Langenscheidt?

Dziękujemy bardzo za Twoją opinię!

Czy masz uwagi odnośnie do naszych słowników internetowych?

Brakuje jakiegoś tłumaczenia, zauważyłeś/-aś błąd lub po prostu chcesz nas pochwalić? Wypełnij nasz formularz opinii. Podanie adresu e-mail jest opcjonalne i zgodnie z naszą polityką ochrony danych służy tylko do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Potwierdź, że jesteś człowiekiem, wstawiając haczyk.*

*Pole obowiązkowe

Wypełnij zaznaczone pola.

Dziękujemy za Twoją opinię!